Valitse sivu

Whistleblowing

Väärinkäytösten ilmoituskanava
Siirry ilmoituskanavaan

Taustaa

EU:n Whistleblowing-direktiivi velvoittaa yrityksiä luomaan epäiltyjen väärinkäytösten ilmiantokanavan. Pyrkimyksenä on varmistaa, että ilmoittaja, joka työssään havaitsee EU-oikeuden rikkomuksia, voi ilmoittaa asiasta joutumatta negatiivisten toimenpiteiden kohteeksi.

Se mitä EU-oikeuden rikkomuksilla tarkoitetaan, on laaja määritelmä. Direktiivin mukaisiin rikkomuksiin kuuluvat esimerkiksi julkiset hankinnat, korruptio, petosten torjunta, rahanpesun ehkäiseminen sekä ympäristö- ja tietosuojarikkomukset.

Whistleblowing-direktiivi edellyttää, että ilmoituksesta on annettava vastaanottokuittaus seitsemän päivän kuluessa, ja palaute säädetyssä kolmen kuukauden määräajassa.

Direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta: 2019/1937

Aallon Group Oyj tytäryhtiöineen on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Väärinkäytösten ilmoittaminen

Henkilöstömme ja sidosryhmiemme käytössä on kolmannen osapuolen tarjoama ns. whisteblowing-kanava eli lakisääteinen ilmoituskanava mahdollisille väärinkäytöksille. Sen kautta väärinkäytösepäilyistä voi ilmoittaa luottamuksellisesti. Jättäessäsi ilmoituksen saat tapauskohtaisen asiointitunnuksen, jonka avulla voit kommunikoida kanssamme järjestelmässä nimettömästi. Kysymme tarvittaessa kanavan kautta sinulta lisätietoja asiasta ja raportoimme tapauksen käsittelyn edistymisestä. Lisätietoa whistleblowing-kanavan käytöstä ja väärinkäytösten ilmoittamisesta löydät käyttämästämme järjestelmästä.