Valitse sivu

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan Aallon Group Oyj:n yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden varsinaisen tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom.