Valitse sivu

Procountor, Netvisor, Heeros, Fennoa vai Fivaldi? Suosituimmat sähköiset taloushallintojärjestelmät vertailussa

Sähköisen kirjanpidon ja taloushallinnon tueksi on kehitetty lukuisia hyviä ohjelmistoja. Mutta miten eri vaihtoehdoista löytää omiin tarpeisiin juuri sen sopivimman? Otimme tunnetuimmat taloushallintojärjestelmät vertailuun ja koostimme vinkit valintaan.

Pyydä tarjous

Suuri osa tilitoimistoista hyödyntää asiakasyritystensä taloushallintoon erilaisten ohjelmistotoimittajien kehittämiä taloushallinnon ohjelmia, kuten Visma Netvisor, Procountor, Heeros, Fennoa ja Visma Fivaldi. Järjestelmätoimittajien myymien kaupallisten järjestelmien lisäksi osa tilitoimistoista kehittää myös itse erityisesti omille asiakkailleen suunnattuja järjestelmiä. Meillä Aallon Groupissa on kehitetty asiakkaidemme tarpeiden pohjalta sähköisen taloushallinnon kokonaisuus Aallon Portti.

Oman sovelluskokonaisuuden rinnalla myös meillä on laajassa käytössä useita alan suosituimpia järjestelmiä, kuten Heeros, Fennoa, Visma Fivaldi, Visma Netvisor ja Procountor. Näiden lisäksi tuotamme asiakkaillemme palvelua myös tietyillä toimialaerikoistuneilla kokonaisratkaisuilla, esimerkiksi rakennusalalle suunnatuilla kattavilla toiminnanohjausjärjestelmillä Jydacomilla ja Adminetillä, sekä useammalle toimialalle tarkoitetulla monipuolisella WiseNetwork-kokonaisuudella. Aallon Groupilta löytyy erilliset huippuosaajista koostuvat tiimit, jotka ovat perhetyneet kuhunkin tässä artikkelissa esitellyn suositun järjestelmän käyttöön. Mikäli tarvitset apua järjestelmän valintaan, kartoitamme kanssasi juuri Sinun liiketoimintaasi parhaiten palvelevan järjestelmäkokonaisuuden.

Mikä tekee taloushallintojärjestelmästä hyvän tai parhaan?

Suuressa kuvassa valtaosa käytetyimmistä taloushallintojärjestelmistä on yleisiltä toiminnoiltaan hyvin samankaltaisia, eikä suuria eroja keskeisimmissä taloushallinnon ja kirjanpidon ydinominaisuuksissa asiakkaan näkökulmasta juuri ole. Toki jokaisessa järjestelmässä eroja on, mutta maallikolle niiden tunnistaminen voi olla hankalaa. Tästä syystä juuri oman organisaation tarpeisiin sopivimman järjestelmän valinta eri vaihtoehtojen joukosta voi tuntua haastavalta. Eri vaihtoehtoihin perehtyminen kuitenkin kannattaa. Kun järjestelmä palvelee aidosti omia tarpeita ja yhteistyötä oman tilitoimiston kanssa, on hyvästä taloushallintojärjestelmästä valtavasti hyötyä.

Ammattikäytössä taloushallinnon järjestelmissä korostuu usein se, miten tehokkaasti kukin käyttäjä kykenee kyseisen ohjelmiston toimintoja hyödyntämään. On siis erittäin tärkeää, että oma kirjanpitäjä tai tilitoimisto osaa käyttää valittua taloushallinnon järjestelmää, ja siitä saadaan paras mahdollinen hyöty irti.

Eri tilitoimistot hyödyntävät eri ohjelmistoja ja niiden toiminnallisuuksia eri tavoin ja tasolla. Yhteen järjestelmään perehtynyt kirjanpitäjä saattaa pitää itselleen tuttua järjestelmää merkittävästi muita parempana siksi, että tuntee sen niin hyvin ja siten osaa hyödyntää järjestelmän toiminnallisuuksia poikkeuksellisen tehokkaasti.

Procountor, Netvisor vai ehkä Fennoa? Jokainen järjestelmä on jollekin se paras – oleellista on löytää järjestelmä, joka palvelee organisaation tarpeita ja tukee yhteistyötä oman kirjanpitäjän kanssa mahdollisimman hyvin.

Huomioi taloushallinnon järjestelmää valitessa ainakin nämä seikat:

 • Toimiala ja liiketoiminnan luonne – joskus toiminnan luonteen vuoksi korostuu jonkin tietyn ominaisuuden tarve. Tästä hyvänä esimerkkinä mainittakoon varastokirjanpito, jota tarvitaan vain tietynlaista toimintaa harjoittavissa yrityksissä. Tällaisissa yksittäisissä lisätoiminnoissa on selkeitä järjestelmäkohtaisia eroja, joten on tärkeää varmistaa, että nämä keskeiset ominaisuudet toimivat valitussa järjestelmässä toivotulla tavalla.
 • Tilitoimiston osaaminen – varmista, että tilitoimistollasi on riittävä osaaminen järjestelmästä. Suurin hyöty saadaan, kun taloushallinnon kumppanisi tuntee sovelluksen ja osaa tarvittaessa neuvoa sen tehokäytössä myös Sinua.
 • Yrityksen taloushallinnon prosessi ja omat tarpeet – Yritysten toiminta ja taloushallintoon liittyvät prosessit voivat vaihdella paljonkin. On tärkeää varmistaa, että valittu järjestelmä palvelee yrityksen omia käytäntöjä ja prosesseja mahdollisimman hyvin. Tätä arvioidessa parhaan tuen saat tilitoimistokumppanilta, jolla on ymmärrystä monipuolisesti eri järjestelmistä – etenkin, jos tilitoimisto osaa puolueettomasti arvioida tarvetta.
 • Hinnoittelu on järjestelmän valinnassa olennainen tekijä. Taloushallinnon ohjelmistojen hinnoitteluperiaatteet eroavat toisistaan merkittävästi. Toisen hinnoittelussa voi korostua liiketoiminnan transaktiot ja kirjanpidon tositteet, siinä missä toisen hinnoitteluun vaikuttaa enemmän yrityksen muut mittarit, kuten esimerkiksi liikevaihto. Myös järjestelmän käyttöön liittyvät tekijät, kuten käyttäjämäärät tai käytettäväksi valitut toiminnallisuudet voivat vaikuttaa hinnoitteluun.
 • Käyttöliittymä – tuntuuko sovelluksen käyttö miellyttävältä ja onko sen käyttäminen itselle tehokasta? Osa järjestelmistä on suunniteltu puhtaasti ammattilaisen käyttäväksi tai käyttöliittymäsuunnittelu on jäänyt muutoin vähemmälle huomiolle. Tällöin järjestelmä saattaa tuntua asiaan vähemmän perehtyneestä turhan monimutkaiselta tai kankealta.
 • Ohjelmistojen liitettävyys – Varmista, onko käytössäsi järjestelmiä, joista tulisi tavalla tai toisella siirtää tietoa kirjanpitosovellukseen. Tiedonsiirron automatisointi käytettyjen järjestelmien välillä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuuksia sekä tehostaa taloushallinnon prosessia. 

Taloushallinto-ohjelmistojen hinnoittelu

Sähköisten taloushallintojärjestelmien hinnoittelu ei ole suinkaan yksiselitteistä ja ohjelmistojen hintalaput voivat muodostua hyvinkin erinäköisiksi eri tilanteissa. Hinnoittelu voi perustua tositteiden määrään tai esimerkiksi liiketoiminnan muille mittareille, kuten liikevaihtoon. Järjestelmissä saattaa olla erikseen hinnoiteltavia osia ja lisätoiminnallisuuksia. Toisissa järjestelmissä puolestaan käyttäjämäärät vaikuttavat hintaan ja toisissa ei. Keskenään eri perustein hinnoitellut järjestelmät voivat siis tulla hyvinkin eri hintaisiksi riippuen liiketoiminnan luonteesta. Omaan järjestelmävalintaan on siis hyvä sisällyttää myös hintavertailua ja käydä ajatuksella läpi, miten hinta oman toiminnan kohdalla käytännössä kunkin vertailtavan järjestelmän kohdalla muodostuu.

Mikäli taloushallinto on ulkoistettu tilitoimistolle, kannattaa järjestelmä yleensä aina hankkia tilitoimiston kautta, joka pystyy neuvottelemaan asiakkaalle sovellustoimittajalta parhaan mahdollisen hinnan ja tarjota sitä osana kokonaisuuttaan. Tilitoimistot, jotka tarjoavat omaa sovellustaan, voivat mahdollisesti tarjota asiakkaalle edullisempaa kokonaishintaa kuin jälleenmyydessään järjestelmäkehittäjän ratkaisua.

Hintoja vertaillessa kannattaa ottaa huomioon taloushallinnon kokonaiskustannus pelkkien järjestelmäkulujen tai palveluhinnoittelun erillisvertailun sijaan. Joskus toki puhdas järjestelmien hintavertailu voi olla perusteltua, mutta hyvin usein taloushallinnon kokonaisuuteen liittyy tiiviisti myös tilitoimiston tuottama palvelu. Kun ymmärrät kokonaiskustannuksen, johon sisältyvät ohjelmiston hinta ja tilitoimiston tarjoaman palvelun laajuus ja kustannus, saat parhaan käsityksen koko taloushallinnon kokonaisuudesta. 

Taloushallintojärjestelmän vaihtaminen – milloin se kannattaa?

Jos käytössä on jo jokin taloushallintojärjestelmä, mutta syystä tai toisesta sen vaihtamista harkitaan, kannattaa miettiä mahdollinen muutos kokonaisvaltaisesti. Puuttuuko nykyisestä järjestelmästä liiketoiminnan kannalta joitain keskeisiä ominaisuuksia? Muodostuuko hinnoittelu nykyjärjestelmällä turhan kalliiksi? Tai olisiko yhteistyö oman tilitoimiston kanssa tehokkaampaa jollain toisella järjestelmällä? Järjestelmän vaihtamiseen liittyy aina jonkin verran työtä, sillä kirjanpidon kannalta relevantit tiedot täytyy saada siirrettyä eteenpäin uuteen järjestelmään. Kaikki järjestelmätoimittajat eivät ole mahdollistaneet tai ainakaan tehneet tietojen purkamista järjestelmästä kovin helpoksi. Tällöin muun muassa tiedonsiirrosta voi syntyä ylimääräisiä kustannuksia, joihin on hyvä varautua. Hyvä tilitoimistokumppani osaa arvioida kokonaisuutta ja suositella, milloin järjestelmän vaihtamisesta voi olla hyötyä asiakkaalle.

Taloushallinto-ohjelmat vertailussa: Procountor, Heeros, Visma Fivaldi, Fennoa, Visma Netvisor vai tilitoimiston oma järjestelmä?

Aallon Portin lisäksi tarjoamme omien asiakkaidemme käyttöön eri järjestelmätoimittajien kehittämiä alamme suosituimpia sähköisen taloushallinnon järjestelmiä. Tässä taloushallinnon järjestelmävertailussa esittelemme seuraavat meillä eniten käytetyt järjestelmät: Procountor, Visma Netvisor, Visma Fivaldi, Fennoa, Heeros sekä Aallon Portti. Mitä eroja järjestelmissä on? Entä millaiselle yritykselle ja mihin tarpeeseen mikäkin ohjelmisto sopii? Tutustu asiantuntijoidemme ja asiakkailtamme saadun palautteen perusteella koostettuun järjestelmävertailuun.

Minkälainen sovellus on Aallon Portti?

Aallon Portti on Aallon Groupin kehittämä sähköisen taloushallinnon kokonaisuus. Se on rakennettu Aallon omien asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Aallon Portti on reaaliaikainen väylä kaiken sähköisen talous- ja palkkahallinnon tiedon äärelle, ja toimii samalla asiakkaan ja taloushallinnon ammattilaisen digitaalisena kohtaamispaikkana ja taloustiedon arkistona, joka sujuvoittaa taloushallinnon arkea. Aallon Portin perustoiminnot ovat saatavilla Aallon Groupin asiakkaille veloituksetta. Perustoiminnot  käsittävät tietoturvalliset viestintätoiminnot asiakkaan ja tilitoimiston välillä, dokumenttiarkistot kirjanpidon raporteille ja yrityshallinnon dokumenteille sekä toiminnot palkkatietojen ilmoittamiseen osana Aallon palkkapalveluita. Maksullisiin toimintoihin kuuluvat mm. reaaliaikainen kirjanpidon selailu ja raportit, helppokäyttöinen ostolaskujen käsittely ja maksatus, monipuolinen laskutusjärjestelmä sekä erityisesti mobiilikäyttöön suunniteltu kuittiskanneri ja kululaskutoiminnallisuus. Aallon Portti on suunniteltu alusta alkaen käytettäväksi myös mobiiliselaimella, jolloin sen mobiilikäyttö ei vaadi erillisten sovellusten asentamista.

Millaiselle yritykselle tai millaiseen toimintaan Aallon Portti soveltuu erityisen hyvin?

Aallon Portti on kehitetty kattamaan kaikki sähköisen taloushallinnon yleisimmät tarpeet. Käytettävissä olevat toiminnot riittävät palvelemaan valtaosaa Aallon asiakaskunnan taloushallinnon tarpeista, eli järjestelmä palvelee monen kokoisia ja erityyppisiä yrityksiä ja organisaatioita.

Aallon Portti hintataso ja hinnoitteluperiaatteet:

Aallon asiakkaat saavat Aallon Portin perustoiminnot veloituksetta käyttöönsä.  Maksullisten  toimintojen hinnoittelu muodostuu asiakkaan liikevaihtoon pohjautuvaan perushintaan, käyttöön valittuihin toiminnallisuuksiin sekä osto- ja myyntilaskujen määrään. Oma sovelluskehitys mahdollistaa kilpailukykyisen hinnoittelun loppuasiakkaalle.

Aallon Portissa hyvää

 • Moderni järjestelmä, jonka toiminnallisuuksia on kehitetty ensisijaisesti Aallon oman asiakaskunnan tarpeet ja Aallon oma palveluprosessi mielessä
 • Sisältää taloushallintotoimintojen lisäksi useita Aallon ja asiakkaan välistä yhteydenpitoa helpottavia toiminnallisuuksia
 • Mobiilikäyttöön ei tarvita erillistä sovellusta, vaan toiminnot ovat käytettävissä suoraan puhelimen selaimesta
 • Jatkuva kehitys Aallon asiakkaiden tarpeiden perusteella
 • Avoin rajapinta (API) mahdollistaa monipuoliset integraatiot

Aallon Portissa kehitettävää

 • Rajallinen määrä valmiita ohjelmistointegraatioita
 • Tiettyjen erikoistoimintojen (kuten varastokirjanpito) puuttuminen
 • Perintätoiminnallisuus vasta tulossa
Heeros taloushallinto-ohjelmisto logo

Minkälainen sovellus on Heeros?

Heeros on moduulipohjainen taloushallinnon järjestelmä, joka toimii verkossa. Järjestelmän eri ominaisuudet toimivat erillisinä moduuleinaan. Eri moduulit käsittävät ostolaskujen kierrätyksen, myyntilaskutuksen, palkat ja arkistoinnin. Moduuleita on mahdollista ottaa käyttöön oman tarpeen mukaan. Heeros on erinomainen ratkaisu yksinkertaisiin taloushallinnon tarpeisiin, kuten osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn sekä raportointiin.

Millaiselle yritykselle tai millaiseen toimintaan Heeros soveltuu erityisen hyvin?

Heeros on hyvin helppokäyttöinen, eikä vaadi suurta perehtymistä tai opettelua alkuun. Se sopii mainiosti myös sellaiselle käyttäjälle, joka ei ole täysin mukavuusalueellaan erilaisten digitaalisten järjestelmien kanssa. Tämän vuoksi Heeros voisi olla hyvinkin luonteva valinta, kun ollaan esimerkiksi ensimmäistä kertaa siirtymässä paperisesta kirjanpidosta sähköiseen taloushallintoon. Heeros on hyvä ratkaisu, kun etsitään suhteellisen yksinkertaista sähköistä ratkaisua osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn.

Heeros hintataso ja hinnoitteluperiaatteet:

Heeroksen hinnoittelu perustuu lisenssimaksuun, joka määräytyy käytössä olevien moduuleiden mukaan. Lähetetyt ja vastaanotetut laskut veloitetaan erikseen. Tarjousta kannattaa pyytää tilitoimistolta, jolle yksittäinen lisenssi tai uusi asiakasympäristö voi tulla edullisemmaksi. Yleisesti Heeros ei ole hinnoittelultaan järjestelmien kalleimmasta päästä. Lopullinen hinta määräytyy yrityksen tarpeiden mukaan ja voi muodostua melko kustannustehokkaaksi.

Heeroksessa hyvää

 • Helppokäyttöinen, ei vaadi syvällistä perehtymistä tai opettelua
 • Soveltuu hyvin käyttäjille, jotka ovat siirtymässä ensimmäistä kertaa paperisesta kirjanpidosta sähköiseen taloushallintoon
 • Selkeä ja kohtuullinen hinnoittelu, yrityksen koon mukaan
 • Rajapinnat mahdollistavat monipuolisten integraatioiden toteuttamisen

Heeroksessa kehitettävää

 • Ei yhtä laajoja ominaisuuksia kuin kilpailijoilla
 • Heerosta ei välttämättä pidetä markkinoiden moderneimpana uudistujana, joskin tekeminen on vuosien saatossa kehittynyt oikeaan suuntaan
Fennoa taloushallinto-ohjelmisto logo

Minkälainen sovellus on Fennoa?

Fennoa on moderni ja pitkälle automatisoitu taloushallinnon ratkaisu, joka on viime vuosina kasvattanut suosiotaan tuntuvasti. Laajalle automatisoidut toiminnot helpottavat taloushallinnon rutiineja. Kotimainen Fennoa on helppokäyttöinen ja sen toiminta on vaivatonta omaksua. Järjestelmästä on mahdollista ottaa käyttöön osioita sen mukaan, mikä oma tarve on, joten Fennoa taipuu moneen tilanteeseen ja tarpeeseen. Fennoan mobiilikäyttö onnistuu Fennoa Mobiili -sovelluksella, joka on käyttäjän ladattavissa. Fennoa Mobiilista löytyy toiminnot kuittien kuvaamiseen, ostolaskujen kiertoon, maksatukseen sekä matka- ja kululaskujen laatimiseen.

Millaiselle yritykselle tai millaiseen toimintaan Fennoa soveltuu erityisen hyvin?

Fennoa soveltuu taloushallinnon järjestelmäksi monipuolisesti erilaisille yrityksille. Järjestelmä taipuu eri kokoisille yrityksille ja muotoutuu tarpeen mukaan, sillä Fennoasta voi ottaa käyttöön erilaisia ominaisuuksia pala kerrallaan. Automaatiot ovat olleet Fennoan kehityksen keskiössä alusta asti. Jos taloushallinnon rutiinitöiden minimoimiseksi halutaan hyödyntää tehokkaasti erilaisia automaatioita, on Fennoa hyvä vaihtoehto.

Fennoa hintataso ja hinnoitteluperiaatteet:

Hintatasoltaan Fennoa on tyypillisesti melko kohtuullinen verrattuna moderneimpien taloushallintojärjestelmien yleiseen hintatasoon. Fennoa on mahdollista ostaa vain tilitoimistojen kautta, jolloin sitä tarjoavat tilitoimistot voivat hinnoitella järjestelmän käytön itse. Tämä hankaloittaa puhtaasti järjestelmän kustannusten vertailua. Toisaalta onkin aina järkevää pyrkiä hahmottamaan taloushallinnon kokonaiskustannukset ja huomioida järjestelmäkustannusten lisäksi myös tilitoimiston tuottaman palvelu.

Fennoassa hyvää

 • Helppokäyttöinen ja moderni käyttöliittymä, saatavilla myös hyviä ohjevideoita käytön tueksi
 • Kattavat toiminnallisuudet
 • Voi ottaa käyttöön osio kerrallaan, oman tarpeen mukaan
 • Tarjolla valmiita integraatiota useisiin suosittuihin järjestelmiin

Fennoassa kehitettävää

 • Tase-erittelyt ja lisätietorivit voisivat olla selkeämpiä
 • Ei aivan yhtä laajaa valmiiden integraatioiden valikoimaa kuin esimerkiksi Procountorissa tai Visma Netvisorissa
 • Myyntilaskutoiminnallisuuden ja raporttien puuttuminen mobiilisovelluksesta

Minkälainen sovellus on Visma Fivaldi?

Visma Fivaldi on edullinen ja monipuolinen taloushallinnon ohjelmisto alalle kuin alalle. Muihin sovelluksiin nähden Fivaldissa on kuitenkin nähdäksemme erityisen hyvät ominaisuudet asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden sekä isännöintitoimistojen tarpeisiin. Visma Fivaldi on alun perin kehitetty taloyhtiöiden kirjanpidon hoitamiseen ja tämä näkyy edelleen vahvana ohjelmiston kehityksessä. Visma Netvisorin tavoin Visma Fivaldia kehittää Norjalainen Visma-konserni. Viimeisimmässä automaatiokehityksessä hiukan muita järjestelmiä jäljessä kulkevaan Visma Fivaldiin on lupailtu paljon tärkeitä työntekoa tehostavia toiminnallisuuksia, joiden tarkkoja julkaisuajankohtia ei ainakaan kirjoitushetkellä ole vielä tiedossa. Samaan aikaan järjestelmästä puuttuvaa automaatiota on kuitenkin ainakin meillä Aallolla onnistuttu korvaamaan automaatiota lisäävää ohjelmistorobotiikkaa hyödyntämällä.

Millaiselle yritykselle tai millaiseen toimintaan Visma Fivaldi soveltuu erityisen hyvin?

Visma Fivaldi soveltuu hyvin monenlaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Se on hintatasoltaan melko edullinen, joten se on hyvin luonteva vaihtoehto esimerkiksi pienemmille yrityksille. Vaikka Visma Fivaldi palvelee erityisen hyvin kiinteistöalaa, kuten taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä, on se etenkin tilitoimiston oman robotiikan tukemana hyvä perustyökalu myös muiden toimialojen kirjanpitoon. Useimmissa taloushallinnon järjestelmissä ei ole taloyhtiöille olennaisia ominaisuuksia, kuten lainahallintaa, vastikerahoituslaskelmaa ja isännöitsijätodistustyökalua. Visma Fivaldissa nämä ovat pitkälle kehitettyjä ja toimivia. Ohjelmassa on myös valmis rajapinta Huoneistotietojärjestelmään ja esimerkiksi ostolaskuja voi käsitellä massana. Tämä helpottaa esimerkiksi isännöitsijän työtä, kun usean taloyhtiön laskut voi hyväksyä kerralla. Visma Fivaldi mahdollistaa myös seurantakohteet monella tasolla, ja tästä hyötyvät esimerkiksi rakennusalan yritykset.

Visma Fivaldi hintataso ja hinnoitteluperiaatteet:

Visma Fivaldin hinnoittelu perustuu käyttäjätunnuksiin, arkistoinnista muodostuvaan maksuun ja transaktiokustannuksiin esimerkiksi lähetettyjen myyntilaskujen mukaan. Käyttäjätunnuksista muodostuva kustannus perustuu niiden määrään ja siihen, millaisia oikeuksia käyttäjille tarvitaan. Lisäkuluja voi muodostua lisäominaisuuksista, kuten kuittisovelluksen käytöstä, jolla on kiinteä, yrityskohtainen käyttömaksu. Yleisesti Visma Fivaldin hinnoittelu on edullinen moneen muuhun taloushallintojärjestelmään verrattuna. Erityisesti, jos tilitoimisto hoitaa taloushallintoa pääsääntöisesti, eikä yrityksen sisälle tarvita laajoja käyttöoikeuksia, vaan oikeuksiin riittää esimerkiksi ostolaskujen hyväksyntä ja pääsy raportteihin.

Fivaldissa hyvää

 • Kiinteistöalan erikoisuudet, kuten lainalaskenta, vastikerahoituslaskelma ja isännöintitodistukset ovat erittäin hyvät
 • Hinnoittelu edullinen moneen muuhun taloushallinnon järjestelmään verrattuna
 • Helposti ymmärrettävä ja selkeä näkymä käyttäjälle

Fivaldissa kehitettävää

 • Osa järjestelmässä tehtävästä työstä (ainakin) toistaiseksi hyvin manuaalista
 • Liitteiden lisääminen ja poistaminen tositteille hiukan kankeaa
 • Ei sisällä toimintoja matka- ja kululaskujen laatimiseen
 • Kuittiskanneri ei vielä niin hyvällä tasolla, kuin voisi olla
 • Raporttien vienti exceliin hankalaa
 • Valmiiden integraatioiden määrä vaatimaton verrattuna useisiin muihin järjestelmiin

Minkälainen sovellus on Visma Netvisor?

Visma Netvisor on monipuolinen ja moderni taloushallintojärjestelmä. Visma Netvisorissa on paljon automatisoidusti toimivia ominaisuuksia, jotka helpottavat ja nopeuttavat taloushallinnon rutiineja. Visma Netvisor sisältää jonkin verran myös sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät tyypillisesti sisälly taloushallinto-ohjelmistoon. Tällaisia ovat esimerkiksi Netvisorin varastonhallinta ja tyypillistä kirjanpitosovellusta monipuolisemmat toiminnanohjaukselliset ominaisuudet. Visma Netvisorista löytyy myös kattavat valmiit integraatiot erilaisten sovellusten yhdistämiseen. Visma Netvisorin toimintoja voidaan käyttää myös erillisten mobiilisovellusten kautta. Mobiilikäytöstä on mainittava, että Netvisorin eri toimintojen käyttämistä varten tarvitaan erillisiä mobiilisovelluksia yhden sijaan. Näitä ovat Visma Manager (ostolaskujen hyväksyntä), Visma Scanner (kuittien kuvaus) ja Netvisor mobiili (Talous, tunnit, matkalaskut, palkat ja kirjautuminen). Mobiilisovellukset ovat kuitenkin olleet asiakaskunnassamme pidettyjä ja Netvisorin toimintojen käyttämistä niiden avulla on kehuttu sujuvaksi.

Millaiselle yritykselle tai millaiseen toimintaan Visma Netvisor soveltuu erityisen hyvin?

Visma Netvisor sopii hyvin erilaisille PK-yrityksille, sen monipuolisten ominaisuuksien ansiosta. Hintatasoltaan Netvisor ei ole edullisimmasta päästä, joten joissain tapauksissa sen hinta voi muodostua korkeaksi, etenkin jos kaikkia monipuolisia ominaisuuksia ei päästä hyödyntämään. Visma Netvisoriin on saatavilla myös palkanlaskenta, joka toimii erinomaisesti etenkin kun palkanlaskennassa ei ole tarvetta hyvin monimutkaisille työehtosopimusten ym. tulkinnalle.

Visma Netvisor hintataso ja hinnoitteluperiaatteet:

Hinnoittelu Visma Netvisorissa perustuu yrityksen liikevaihtoon ja transaktioiden, eli osto- ja myyntilaskujen, tiliotteiden, matkalaskujen ja palkkalaskelmien määriin. Visma Netvisorissa on perusmaksu, joka muodostuu yrityksen liikevaihdon ja palvelun sisällön mukaan. Maksun suuruus vaihtelee esimerkiksi sen mukaan, tarvitaanko rajapintoja integraatioita varten tai otetaanko käyttöön myös budjetointiin ja ennakointiin tarkoitettuja ominaisuuksia.

Netvisorissa hyvää

 • Monipuoliset ominaisuudet
 • Hyvin kattavat valmiit integraatiot ja avoimet rajapinnat
 • Järjestelmää kehitetään hyvin aktiivisesti
 • Palkanlaskenta saatavilla samaan järjestelmään
 • Hyvät mobiilisovellukset (joskin kaikkien saatavilla olevien mobiiliominaisuuksien käyttö vaatii useamman sovelluksen asentamisen)

Netvisorissa kehitettävää

 • Järjestelmäkustannus voi muodostua joissain tapauksissa korkeaksi, erityisesti jos kaikille monipuolisille ominaisuuksille ei ole käyttöä.
 • Netvisorin edistyneimpien toimintojen hyödyntäminen vaatii alkuun aikaa ja opettelua (mutta tehokäytössä tuovat merkittäviä hyöytyjä)
 • Myyntilaskutoiminnallisuuden puuttuminen mobiilisovelluksesta

Minkälainen sovellus on Procountor Taloushallinto?

Accountor-konsernin omistama Procountor on yksi alamme käytetyimmistä sähköisen taloushallinnon järjestelmistä. Procountoria hyödynnetään laajasti niin tilitoimistoissa kuin yritysten sisäisillä talousosastoilla. Procountorin markkina-asema takaa sen, että Procountor-osaajia löytyy runsaasti tilitoimistoista ja yksittäisistä taloushallinnon ammattilaisista. Monipuolinen Procountor tarjoaa kattavan järjestelmäkokonaisuuden sähköiseen talous- ja palkkahallintoon. Vaikka järjestelmä on ollut käytössä jo pidemmän aikaa, on siihen kehitetty aktiivisesti uusia, käyttöä helpottavia toimintoja. Järjestelmää on jatkuvasti päivitetty vastaamaan nykyajan tarpeita ja odotuksia. Kehitystyön seurauksena järjestelmään on muun muassa lisätty paljon työskentelyä tehostavia toiminnallisuuksia. Yhtenä alan pitkäaikaisimpana modernina sähköisen taloushallinnon järjestelmänä Procountorissa on myös erinomainen liitettävyys lukuisiin eri kolmannen osapuolen järjestelmiin. Procountorista on saatavilla useampia versioita, mutta tässä osiossa käsittelemme nimenomaan Procountor Taloushallintoa. Mobiilikäyttö onnistuu Procountor Mini -nimisellä sovelluksella. Sovelluksessa on sekä ilmaisia että maksullisia toiminnallisuuksia. Maksuttomia toimintoja ovat palkkalaskelmien tarkistelu sekä ostolaskujen tarkistus ja hyväksyminen. Maksullisia ominaisuuksia ovat kuittien kuvaaminen ja matka- ja kululaskujen laadinta.

Millaiselle yritykselle tai millaiseen toimintaan Procountor soveltuu erityisen hyvin?

Procountor on monipuolinen taloushallinnon järjestelmä, joka palvelee erityisen kattavasti tyypillisten pienten ja keskisuurten yritysten sähköisen taloushallinnon tarpeita. Procountor Taloushallintoon on saatavilla myös palkanlaskennan toiminnallisuudet, jotka toimivat hyvin etenkin, jos palkanlaskennassa ei ole tarvetta esimerkiksi vaativille työehtosopimusten ym. tulkinnalle.

Procountor hintataso ja hinnoitteluperiaatteet:

Procountorin hinnoittelu perustuu erikokoisiin paketteihin, jotka eroavat toisistaan käytettävissä olevien toimintojen mukaan. Pakettihintoihin sisältyy myös tietty määrä tositteita, esimerkiksi osto- ja myyntilaskuja, sekä muita numeerisia muuttujia, kuten käytettävissä olevien ostolaskujen tarkastajien ja hyväksyjien määrä. Kuhunkin pakettiin on mahdollista ostaa yksittäisinä lisäominaisuuksina seuraavaan pakettiin sisältyviä toimintoja. Yleisesti hintatasoltaan Procountor on hyvin vertailukelpoinen muiden markkinajohtajien kanssa. Kuitenkin esimerkiksi liiketoiminnassa, jossa yritykselle kertyy paljon tositteita, nousee hinta suhteellisen jyrkästi. Tarkan kuvan omalle yritykselle Procountorista koituvista kuluista saa pyytämällä tarjouksen suoraan tilitoimistolta ja arvioimalla tarvittavaa kokonaisuutta yhdessä kirjanpidon ammattilaisen kanssa.

Procountorissa hyvää

 • Laaja ja monipuolinen taloushallinnon kokonaisuus
 • Pitkään yksi alan suosituimmista järjestelmistä – tullut monelle ammattilaiselle tutuksi, joten Procountor-osaajia löytyy hyvin tilitoimistoista ja yksittäisistä taloushallinnon ammattilaisista
 • Palkanlaskenta saatavilla samaan järjestelmään
 • Hyvin kattavat valmiit integraatiot ja avoimet rajapinnat
 • Mobiilikäyttö Procountor Mini -sovelluksella

Procountorissa kehitettävää

 • Käyttöliittymä voi tuntua kankealta ja aavistuksen epäintuitiiviselta verrattuna joihinkin moderneihin järjestelmiin
 • Hinta voi kohota nopeasti etenkin suuremmilla tositemäärillä
 • Myyntilaskutoiminnallisuuden puuttuminen mobiilisovelluksesta
Aallon Portti, Procountor, Netvisor, Fivaldi, Fennoa ja Heeros ominaisuuksien vertailutaulukko

Meillä Aallon Groupilla käytettyjen suosittujen taloushallinto-ohjelmistojen (Aallon Portti, Procountor Taloushallinto, Visma Netvisor, Fennoa, Visma Fivaldi ja Heeros) ominaisuudet ovat pääpiirteittäin hyvin lähellä toisiaan. Jonkin verran eroja kuitenkin löytyy ja esimerkiksi tietyillä toimialoilla saattaa korostua tiettyjen ominaisuuksien tärkeys. Pyrimme poimimaan listaan loppukäyttäjän näkökulmasta yleisimpiä järjestelmään liittyviä tarpeita tilanteessa, jossa taloushallinto on ulkoistettu tilitoimiston hoidettavaksi. Ylläoleva lista ei siis missään tapauksessa ole kattava listaus järjestelmien monipuolisista toiminnallisuuksista. Varmista vertailua tehdessä, että otat huomioon omaan toimintaasi liittyvät erityispiirteet ja tarpeet.

Netboxi = Netvisoriin sisäänrakennettu erillinen viestintämoduuli palkkatietojen välittämiseen. Ominaisuus on käytettävissä kaikille Netvisorin käyttäjille kun yrityksessä on päällä joko Palkat- tai Matkat -palvelu.

Expense = Visma.net Expence on Visman kehittämä erikseen käyttöönotettava työkalu kuittien kuvaamiseen sekä kulu- ja matkalaskujen laatimiseen.

eTasku = Accountor-konserniin kuuluvan eTasku Solutions Oy:n kehittämä sovellus kuittien kuvaamiseen sekä kulu- ja matkalaskujen laatimiseen. Sovelluksen käyttöönotosta sovitaan tyypillisesti erikseen.

Fuusor = Fuusor Oy:n kehittämä BI-työkalu monipuoliseen visuaaliseen raportointiin ja useamman tietolähteen yhdistämiseen.

Mikä kirjanpito-ohjelma minun siis pitäisi valita?

Vaikka sähköisen taloushallintojärjestelmän valinta voi tuntua haastavalta, kannattaa vertailuun panostaa ja etsiä aidosti omia tarpeita palveleva ratkaisu. Sisällytimme tähän vertailuun meidän nähdäksemme alan parhaat kaupallisetjärjestelmät Procountorin, Heeroksen, Fennoan, Visma Fivaldin ja Visma Netvisorin. Lista ei kuitenkaan ole tyhjentävä. Valintaa tehdessä voi olla hyvä hyödyntää muiden kokemuksia ja pyytää näkemystä esimerkiksi taloushallinnon ammattilaiselta, joka tuntee eri järjestelmien hyödyt ja ymmärtää, millaisessa käytössä mikäkin järjestelmä palvelee parhaiten. Järjestelmästä parhaan hyödyn saa irti silloin, jos tilitoimisto on perehtynyt nimenomaan kyseisen ohjelmiston käyttöön. Erityisesti silloin, jos liiketoiminnan luonteen vuoksi tietyt ominaisuudet ovat kriittisen tärkeitä, kannattaa tämä huomioida järjestelmävalinnassa ja edellyttää tilitoimistoltakin riittävän hyvää osaamista kyseisestä järjestelmästä.

Meillä Aallon Groupilla on laaja ymmärrys saatavilla olevista sähköisen taloushallinnon järjestelmistä ja niiden toiminnallisuuksista, sekä vahva kokemus niiden hyödyntämisestä. Asiakkaitamme palvellessa tarjoamme ensisijaisesti tässä artikkelissa esiteltyjä järjestelmiä, jotka ovat kokemuksemme mukaan alamme parhaita. Kuten Meillä on myös erikoisosaamista useilta eri toimialoilta ja vahva ymmärrys esimerkiksi rakennus- ja kiinteistöalalta, huoltamoliiketoiminnasta ja arkkitehtitoimistojen toiminnasta ja näille aloille erityisesti tarkoitetuista järjestelmistä. Kuten sanottu, on mahdotonta nimetä yksi järjestelmä, joka olisi kategorisesti yli muiden. Sen sijaan kullakin järjestelmällä on omat vahvuutensa, jotka tekevät niistä parhaan jollekin. Jotta siis taloushallinnon prosessit tukevat liiketoiminnan kehittämistä mahdollisimman hyvin, on tärkeää etsiä myös työkaluista liiketoimintaa parhaiten palvelevat ratkaisut. Asiantuntijamme neuvovat ja osallistuvat mielellään kartoittamaan, mikä järjestelmä soveltuu organisaatiosi toimintaan parhaiten.

Haluatko keskustella sinulle sopivimmasta sähköisen taloushallinnon ratkaisusta?

Asiantuntijamme ovat aina valmiina neuvomaan ja vastaamaan sähköiseen taloushallintoon ja taloushallinnon järjestelmiin liittyviin kysymyksiisi. Ota rohkeasti yhteyttä, niin selvitetään yhdessä minkälainen sähköisen taloushallinnon ratkaisu soveltuu sinulle parhaiten.