Valitse sivu

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 29.12.2023

Osakkeenomistaja Osakeomistus kpl Omistus- ja ääniosuus (%)
HALLITUS
Tapani Aalto 1 624 501 15,95
Timo Koskinen 4 011 0,10
Anni Ronkainen 0 0
Miia Sarkola 187 326 4,78
JOHTORYHMÄ
Ari Kelloniemi 138 456 3,54
Antero Aalto 2 106 239 2,71
Aki Korkka 4 079 0,10
Sanna Seppänen 340 0,01
Miia Siukkola 120 0
Esa Takala 2 000 0,05
Kristiina Timperi 30 200 0,77
Teemu Vieruaho 0 0

Osakkeita yhteensä 3 915 759

1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
2) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan