Valitse sivu

Markkinatietoa

Tasaisesti kasvava, defensiivinen toimiala

Tilitoimistomarkkina on jatkanut tasaista kasvuaan makrotalouden muutoksista huolimatta.

Tilitoimistomarkkinan koko vuonna 2017 oli lähes miljardi euroa.(1 Alan liikevaihto on kasvanut vuodesta 2007 vuoteen 2017 noin 49 prosenttia. Saman ajan kuluessa toimialan yritysten lukumäärä on kasvanut vain noin 2 prosenttia.(2

Vuosina 2007–2017 tilitoimistomarkkinan liikevaihto Suomessa on kasvanut keskimäärin 4,1 prosenttia vuodessa, kun taas bruttokansantuote asukasta kohden on vastaavalla ajanjaksolla kasvanut keskimäärin 1,4 prosenttia vuodessa. (3 Edes finanssikriisi vuonna 2008 ei hidastanut tilitoimistomarkkinan kasvua, vaan vuonna 2009 markkina kasvoi 5,6 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. (4

Näkemyksemme mukaan tämä kertoo tilitoimistomarkkinan defensiivisyydestä ja suhdanneriippumattomuudesta. Markkinan kasvu johtuu muun muassa taloushallinnon ulkoistusten lisääntymisestä sekä tavanomaista peruspalvelua täydentävien lisäpalveluiden myynnin kasvusta. Näkemyksemme mukaan markkinan kasvu jatkuu tulevaisuudessakin tasaisena.

1) Tilastokeskus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto.
2) Tilastokeskus; Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto (2013–2017) ja Yritysrekisterin vuositilasto (2007–2012).
3) Tilastokeskus; Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2017, Yritysrekisterin vuositilasto (2007–2012), Kansantalouden tilinpito, Taloushallintoliitto.
4) Tilastokeskus: Yritysten vuositilasto (2007-2017).