Valitse sivu

Ulkoistettu talousjohtaja

Ulkoistettu talousjohtaja luo organisaatiollesi systemaattiset taloussuunnittelun ja raportoinnin prosessit sekä toimii johdon apuna taloudellisissa kysymyksissä sekä strategisten päätösten taloudellisten vaikutusten arvioinnissa.
Pyydä tarjousSoita meille

Ulkoistettu talousjohtaja nostaa organisaatiosi taloustiedon strategisen päätöksenteon työkaluksi

Ulkoistettu talousjohtajamme toimii osana organisaatiotasi tutustuen sen talouteen ja toimintoihin syvällisesti, kuten palkattu talousjohtaja. Voit ottaa ulkoistetun talousjohtajan avuksesi projektiluontoisesti tai jatkuvasti.

Ulkoistettu talousjohtaja tuo organisaatioon mukanaan ajatusmaailman, jossa menneisyyden talouslukujen tutkimisen lisäksi katse käännetään tulevaisuuteen. Talousjohtajan näkemys perustuu aktiiviseen ennakointiin, budjetointiin, talouden ennustamiseen ja skenaarioajatteluun. Tällä tavalla saadaan varmuutta strategiseen päätöksentekoon ja varmistetaan päätöksenteon taloudellinen kannattavuus.

Ulkoistettu talousjohtaja auttaa tilanteessa, jossa oman talousjohtajan palkkaaminen ei ole järkevää

Ulkoistettu talousjohtaja tarjoaa organisaatiollesi talousjohtajan näkemyksen joustavasti palveluna. Suuri osa ulkoistetun talousjohdon asiakkaistamme ovat kasvavia tai kasvua tavoittelevia PK-yrityksiä, joilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta palkata täysipäiväistä ammattitaitoista talousjohtajaa.

Näissä tilanteissa ulkoistettu talousjohtaja organisaation käyttöön talousjohtajan ammattitaidon, jota voidaan soveltaa monipuolisesti muun muassa taloustiedon ymmärtämiseen, ennustamiseen ja tiedolla johtamiseen.

Ulkoistettu talousjohtaja voi auttaa organisaatiotasi

  • Analysoimaan talouden seurannan ja talousjohdon nykytilanteen
  • Laatimaan strategisen pitkän tähtäimen suunnitelman
  • Vuosibudjetin ja budjettitavoitteiden laatimisessa
  • Ennusteiden ja ennustepäivitysten laatimisessa
  • Toteumaraportoinnissa
  • Informatiiviset eroanalyysit suhteessa budjettiin ja ennusteisiin
  • Osallistumalla johtoryhmätoimintaan talousjohtajan roolissa

Ulkoistetun talousjohtajan palvelupaketit:

Kasvu

Tarjoaa kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tuo siihen suunnitelmallisuutta. Yhtiölle syntyy systemaattinen prosessi talouden johtamiseen.

E

Nykytilanteen analysointi

E

Viisivuotissuunnitelma

E

Kehityssuunnitelma

E

Vuosibudjetti ja ennusteet

Fuusor-raportointimalli

Puhti

Nostaa taloustiedon seuraavalle tasolle. Auttaa hahmottamaan ja vertailemaan taloutta eri liiketoimintojen, palveluiden, projektien ja asiakkuuksien näkökulmasta.

E

Samat kuin edellisessä paketissa

L

Budjetointi laskentakohteille

L

Monipuoliset visuaaliset raportit Fuusor-työkalulla

Fuusor-raportointimalli

Näköala

Lisää palveluun konserninäkökulman tarjoten avun intressiyhtiöille ja konsernissa toimiville yrityksille. Johda konsernin taloutta keskitetysti ja tehokkaasti laajentamalla talousjohtajan näkemys useampaan yhtiöön.

E

Samat kuin edellisessä paketissa

L

Konsernitason näkyvyys ja yhteenvedot

Fuusor-raportointimalli

Tilitoimistoni johtaa taloutta

Voimme täysin luottaa siihen, että tilitoimisto muistuttaa ja ilmoittaa, mitä milloinkin pitää tehdä. Minulla itselläni ei ole juuri mitään taloushallintoon liittyvää kalenterissa.

Kari Korpelainen
toimitusjohtaja, Perjantai Markkinointiviestintä Oy

Ulkoistettu talousjohtaja on strateginen kumppanisi organisaation talouden kehityksessä

Asiantunteva talousjohtaja tuo yritykselle merkittävää näkemystä talouden monimuotoisiin kysymyksiin ja lisää varmuutta johdon strategiseen päätöksentekoon. Oman talousjohtajan palkkaaminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Tällöin kokenut ulkoistettu osa-aikainen talousjohtaja voi olla korvaamaton apu organisaation johdolle.

Ulkoistettu talousjohtaja laittaa prosessit kuntoon systemaattisesti oikean taloustiedon tuottamiseen

Lähtötilanteesta ja tarpeesta riippuen ulkoistettu talousjohtaja voi esimerkiksi organisoida taloushallinnon prosesseja uudelleen siten, että johto alkaa saamaan organisaation toiminnan näkökulmasta oikeaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Ulkoistetun talousjohtajan näkemys tuo ryhtiä hallitukselle ja rahoittajille tuotettavaan raportointiin

Liian vähäisen raportoinnin lisäksi on mahdollista raportoida liikaa tai täysin vääriä aisoita. Ulkoistettu talousjohtaja varmistaa, että hallitukselle ja rahoittajille tuotetut raportit ovat hyödyllisiä, informatiivisia ja sisältävät juuri kyseiseen tarkoitukseen soveltuvan tiedon oikeassa muodossa.

Talousjohtajamme käytettävissä on erilaisten organisaatioiden tarpeisiin soveltuvat talousjohdon työkalut

Ulkoistetun talousjohtajan palveluumme voivat kuulua erilaisiin tarpeisiin ja erikokoisille organisaatiolle soveltuvien talousjohdon työkalujen käyttöönotto. Työkaluja ovat yksinkertaisimmillaan erilaiset raportointipohjat, budjetoinnin välineet, skenaariolaskentaan tarkoitetut Excel-mallit tai toisaalta laajat ja monipuoliset BI-järjestelmät.

Ulkopuolinen talousasiantuntija huomaa helposti kehityskohteet ja ratkoo niitä ammattitaidolla

Organisaation ulkopuolelta tuleva kokenut ammattilainen huomaa helposti talouden johtamiseen liittyvät kriittiset kehityskohteet. Useiden organisaatioiden talousjohdon kysymysten parissa työskennelleet kokeneet talousjohdon ammattilaisemme löytävät helposti toimivat ratkaisut ja auttavat rakentamaan alustaa organisaatiosi kasvulle.

Pitkän tähtäimen taloudellinen suunnitelma auttaa hahmottamaan tavoitteet ja pääsemään niihin

Talousjohtajan työkalupakkiimme kuuluu PTS – pitkän tähtäimen taloudellinen suunnitelma. Toimenpiteen ensimmäinen vaihe auttaa organisaation johtoa asettamaan toiminnalle pitkän tähtäimen tavoitteita ja juontamaan niiden toteutumista seuraavat numeeriset mittarit. Toisessa vaiheessa laaditaan talouden näkökulmasta kehityssuunnitelma, jonka toimenpiteiden tarkoitus on edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Olisiko aika lopettaa taustapeilin tuijottelu johtamisessa? Aallon talousjohtaja tuo varmuutta päätöksentekoon ja nostaa talouden strategisen päätöksenteon keskiöön.

Artikkeleita talouden johtamisesta

Mitä menestyvän yrityksen taloushallinnon vuoteen kuuluu? Tutustu asiantuntijan laatimaan vuosikelloon

Mitä menestyvän yrityksen taloushallinnon vuoteen kuuluu? Tutustu asiantuntijan laatimaan vuosikelloon

Yrityksen taloushallintoon kuuluu tyypillisesti tiettyjä teemoja ja toimia, jotka ajoitetaan yleensä joko tilikauden tai vuodenajan mukaan ... Lue koko juttu»

7 asiaa, jotka jokaisen yrityksen kannattaa tarkistaa taloudestaan loppuvuodeksi

7 asiaa, jotka jokaisen yrityksen kannattaa tarkistaa taloudestaan loppuvuodeksi

Syksyn tullen on hyvä hetki tarkastella yrityksen taloutta. Ollaanko oikealla linjalla kohti tavoitteita, joita alkuvuodesta on asetettu vai ... Lue koko juttu»

Varaudu kesälomakauteen ja varmista kassan riittävyys

Varaudu kesälomakauteen ja varmista kassan riittävyys

Kesä on useimmiten tavalla tai toisella poikkeusaikaa, yrityksen toimialasta riippumatta. Varautuminen ennakoiden kannattaa, jottei kesäaika ... Lue koko juttu»

Miksi jokaisen yrityksen kannattaa budjetoida ja ennakoida tulevaa?

Miksi jokaisen yrityksen kannattaa budjetoida ja ennakoida tulevaa?

Kun budjetointi ja talouden säännöllinen seuranta ovat rutiinia, on näkymä yrityksen talouskehitykseen selkeä. Liiketoimintaa viedään varmemmin ... Lue koko juttu»

Haluatko keskustella ulkoistetun talousjohtajan palveluista?

Asiantuntijamme ovat aina valmiina neuvomaan ja vastaamaan palveluihin liittyviin kysymyksiisi. Ota rohkeasti yhteyttä, niin selvitetään yhdessä minkälainen talousjohdon palvelupaketti sopisi juuri Sinulle.