Valitse sivu

Avainluvut

Aallon Group Oyj
1-12/2023
Aallon Group Oyj
1-12/2022
FAS1
1-12/2022
Liikevaihto, 1 000 € 32 914 29 311 29 311
Liikevaihdon kasvu, % 12,3 % 19,5 % 19,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), 1 000 € 5 258 5 250 3 759
% liikevaihdosta 16,0 % 17,9 % 12,8 %
Käyttökate € 4 977 5 009 3 494
% liikevaihdosta 15,1 % 17,1 % 11,9 %
Liikevoitto, 1 000 € 2 488 2 639 1 722
% liikevaihdosta 7,6 % 9,0 % 5,9 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa2 386 350 350
Omavaraisuusaste % 52,5 % 46,4 % 60,7 %
Nettovelkaantumisaste % 8,0 % 39,0 % -8,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,7 % 12,3 % 12,2 %
Osakekohtainen tulos, €3 0,45 0,53 0,27
Taseen loppusumma, 1 000 € 27 749 29 151 20 466

1) Aallon Group Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin ja tilintarkastamattomat IFRS-vertailutiedot on esitetty 15.6.2023 julkaistussa yhtiötiedotteessa.
2) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
3) Osakekohtainen tulos esitetään katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Tunnuslukujen laskentakaavat