Valitse sivu

Sisäpiirihallinto

Aallon Group noudattaa sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR”), niitä täydentäviä asetuksia ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiöllä on sen hallituksen vahvistama yhtiön oma sisäpiiriohje.

Aallon Group julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Aallon Group voi tiettyjen MAR:ssa säädettyjen edellytysten täyttyessä lykätä sisäpiiritiedon julkistamista.

Jos Aallon Group päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, yhtiössä laaditaan hankekohtainen ei-julkinen sisäpiiriluettelo. Lisäksi Aallon Group ylläpitää pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa luetteloa henkilöistä, joilla tehtävänsä tai asemansa luonteen vuoksi on jatkuvasti pääsy kaikkiin yhtiötä tai sen rahoitusvälineitä koskeviin sisäpiiritietoihin. Pysyviin sisäpiiriläisiin kuuluvat Aallon Groupin hallituksen jäsenet, Aallon Group -konsernin johtoryhmän jäsenet ja Advisory Boardin jäsenet.

Suljettu ikkuna

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät saa käydä kauppaa Aallon Groupin rahoitusvälineillä ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Muina ajankohtina kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä on sallittua edellyttäen, ettei henkilö ole kyseisenä ajankohtana merkittynä hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon tai hänellä ei muutoin ole hallussaan sisäpiiritietoa.

Yhtiö on asettanut ns. laajennetun suljetun ikkunan myös yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuville henkilöille.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Aallon Groupin hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ilmoittavat Aallon Groupin rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tekemänsä liiketoimet sekä Aallon Groupille että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamista. Aallon Group julkistaa kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.