Valitse sivu

Tiedonantopolitiikka

Aallon Groupin tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on mahdollisimman pian ja samanaikaisesti käytössään yhtenäiset, olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön osakkeen tai muun rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Yleiset periaatteet

Aallon Groupin viestinnän tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on mahdollisimman pian ja samanaikaisesti käytössään yhtenäiset, olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön osakkeen tai muun rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Aallon Groupin viestinnän periaatteet ja kaikki keskeiset tiedonvälityskanavat on kirjattu erilliseen hallituksen hyväksymään ja vahvistamaan tiedonantopolitiikkaan.

Aallon Group noudattaa kaikessa tiedottamisessa ja viestinnässä Helsingin Pörssin ja First North -markkinapaikan, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, ”MAR”) sekä Suomen arvopaperimarkkinalaissa, osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja First North Finland -markkinapaikalla listattuja yhtiöitä koskevia velvollisuuksia.

Tiedotteet

Yhtiötiedotteena julkistetaan säännellyt tiedot, kuten tilinpäätökset, puolivuotiskatsaukset, yhtiötä suoraan koskeva sisäpiiritieto, yhtiön johtohenkilöiden liiketoimet, muutokset johtoryhmässä tai hallituksessa sekä tilintarkastajan vaihtuminen.

Asiat, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta jotka arvioidaan sijoittajia ja muita yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi, tiedotetaan julkaisemalla lehdistötiedote.

Aallon Group julkistaa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä puolivuotiskatsauksen yhtiötiedotteena ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Yhtiö julkaisee internetsivuillaan ennen kunkin tilikauden alkamista tapahtumakalenterin, joka sisältää Yhtiön taloudellisten raporttien julkistamispäivät, Yhtiön vuosikertomuksen julkistamisviikon ja Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen järjestämispäivän.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia raportteja edeltää hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää. Yhtiön edustajat eivät hiljaisen jakson aikana tapaa pääomamarkkinoiden tai median edustajia eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen tai puolivuosikatsauksen julkistamiseen.

MAR asettaa liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiville ennen puolivuotiskatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen suljetun ikkunan. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.

Tiedotteiden julkaiseminen

Aallon Groupin verkkosivusto on yhtiön pääasiallinen sijoittajaviestinnän ajantasaisen tiedon viestintäkanava. Kaikki yhtiö- ja lehdistötiedotteet julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://aallon.fi/sijoittajat. Yhtiön virallinen tiedotuskieli on suomi.