Valitse sivu

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

Hallitus muun muassa ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön riskienhallinan periaatteet, vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet, hyväksyy budjetin ja päättää merkittävistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen kokoonpano ja esittely

Tapani Aalto

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018 alkaen

Syntymävuosi: 1957
Koulutus: KTM, KLT
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Oy Dirigo ja Kirjurituote Oy

Aiempi työkokemus:

Toimitusjohtaja Aallon Tilitoimisto Oy:ssä (nykyisin Aallon Helsinki Oy) vuosina 2015–2016, 2007–2011 ja 1987–2001, toimitusjohtaja LeaseController Oy:ssä 2001–2007 ja yrittäjä ja ISA-isännöitsijä Suomen Kiinteistöhallinto Oy:ssä 1986–2006.

Nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja Oy Dirigossa vuodesta 2002, Kirjurituote Oy:ssä vuodesta 1999, Suomutunturin Lomatuvat Oy:ssä vuodesta 2013 ja Stadin Himat Oy:ssä vuodesta 2017.

Tapani Aalto ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tapani Aalto on työsuhteessa yhtiön tytäryhtiöön Aallon Helsinki Oy:öön ja hänen perhepiiriinsä kuuluva henkilö kuuluu yhtiön toimivaan johtoon. Tapani Aalto omistaa suoraan ja määräysvaltayhtiönsä Oy Dirigon kautta yhtiön osakkeita yli 10 %, joten häntä pidetään merkittävänä osakkeenomistajana.

Timo Koskinen

Hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen

Syntymävuosi: 1968
Koulutus: OTK, varatuomari
Päätoimi: Henkilöstöjohtaja, Posti Group Oyj

Aiempi työkokemus:

Henkilöstöjohtaja VR-Yhtymä Oy:ssä 2009-2021, Lakimies Elisa Oyj:ssä 2000–2004, Finnet-liitossa 1998–2000 ja Asianajotoimisto Backström & Co Oy:ssä 1997–1998 sekä Legal Advisor Kemianteollisuus ry:ssä 1995–1997.

Nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja Posti -konsernin hyvinvointisäätiössä. Palvelualojen työnantajat Palta ry:n työmarkkinavaliokunnan jäsen vuodesta 2011.

Timo Koskinen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Anni Ronkainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022 alkaen

Syntymävuosi: 1966
Koulutus: KTM
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Aiempi työkokemus:

Kesko Oyj: EVP, Chief Digital Officer 2015-2023, Google Finland Oy: maajohtaja 2009-2015, johtaja, suurasiakkaat 2008-2009, McCann Worldgroup Helsinki Oy: toimitusjohtaja 2006-2008, Satama Finland Oy: liiketoimintajohtaja 2001-2006.

Nykyiset luottamustoimet:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia: hallituksen jäsen vuodesta 2019, Aallon Group Oyj: hallituksen jäsen vuodesta 2022, Kontiotuote Oy: hallituksen jäsen vuodesta 2022, Loihde Oyj: Hallituksen jäsen vuodesta 2023, Lassila & Tikanoja Oyj: hallituksen jäsen vuodesta 2023 ja Posti Group Oyj: hallituksen jäsen vuodesta 2023.

Anni Ronkainen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Miia Sarkola

Hallituksen jäsen vuodesta 2022 alkaen

Syntymävuosi: 1974
Koulutus: Tradenomi, KLT, IAT
Päätoimi: Advisor, Aallon Group Oyj

Aiempi työkokemus:

Aallon Jyväskylä Oy, aluejohtaja 2018-2022, Dextili Oy (nykyisin Aallon Jyväskylä Oy), toimitusjohtaja 1997-2018, Dex Viihde Oy, kirjanpitäjä 1997-2002, Pihtiputaan Tili- ja Yrityspalvelu Oy, kirjanpitäjä 1995-1997.

Nykyiset luottamustoimet:

Asunto Oy Jyväskylän Väinölän Päijänteenranta, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021, Sarvesting Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022.

Miia Sarkola on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei ole riippumaton yhtiöstä. Miia Sarkola on työsuhteessa yhtiön tytäryhtiöön Aallon Jyväskylä Oy:öön.