Valitse sivu

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

Hallitus muun muassa ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön riskienhallinan periaatteet, vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet, hyväksyy budjetin ja päättää merkittävistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen kokoonpano ja esittely

Tapani Aalto

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018 alkaen

Syntymävuosi: 1957
Koulutus: KTM, KLT
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Oy Dirigo ja Kirjurituote Oy

Aiempi työkokemus:

Toimitusjohtaja Aallon Tilitoimisto Oy:ssä (nykyisin Aallon Helsinki Oy) vuosina 2015–2016, 2007–2011 ja 1987–2001, toimitusjohtaja LeaseController Oy:ssä 2001–2007 ja yrittäjä ja ISA-isännöitsijä Suomen Kiinteistöhallinto Oy:ssä 1986–2006.

Nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja Oy Dirigossa vuodesta 2002, Kirjurituote Oy:ssä vuodesta 1999, Suomutunturin Lomatuvat Oy:ssä vuodesta 2013 ja Stadin Himat Oy:ssä vuodesta 2017.

Tapani Aalto ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tapani Aalto on työsuhteessa yhtiön tytäryhtiöön Aallon Helsinki Oy:öön ja hänen perhepiiriinsä kuuluva henkilö kuuluu yhtiön toimivaan johtoon. Tapani Aalto omistaa suoraan ja määräysvaltayhtiönsä Oy Dirigon kautta yhtiön osakkeita yli 10 %, joten häntä pidetään merkittävänä osakkeenomistajana.

Kenneth Cederberg

Hallituksen jäsen vuodesta 2024 alkaen

Syntymävuosi: 1961
Koulutus: KTM, MBA
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Rake Oy

Aiempi työkokemus:

Toimitusjohtaja Rake Oy:ssä vuodesta 1988 alkaen, hallituksen puheenjohtaja useissa Rake konsernin tytäryhtiöissä Suomessa, USA:ssa ja Kaakkois-Aasiassa; hallituksen jäsen Kämp Collection Hotels 2014–2019.

Nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja Rake Oy:ssä vuodesta 2010; hallituksen jäsen Hoivakoti Päiväkumpu Oy vuodesta 2017; hallituksen jäsen Erottajan Pysäköintilaitos Oy vuodesta 2005

Kenneth Cederberg on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hanna Hartikainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2024 alkaen

Syntymävuosi: 1971
Koulutus: KTM, MBA
Päätoimi: Toimitusjohtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vahinkovakuutus

Aiempi työkokemus:

Toimitusjohtaja Op Henkivakuutus Oy:ssä 2020-2021, korvausjohtaja Pohjola Vakuutus Oy:ssä 2020, henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Pohjola Vakuutus Oy:ssä 2014-2019, johtaja, liiketoiminnan tukipalvelut OP Palveluyhtiö Oy:ssä 2013-2014, aluejohtaja, pörssiyhtiö Pohjola Vakuutus Oy:ssä 2011-2012, pankinjohtaja, henkilöasiakasliiketoiminta OP-Pohjola Osuuskunta 2011, pankinjohtaja, asiakkuudet, keskittämisedut ja myynnin johtaminen osasto OP Keskus 2007-2010, pankinjohtaja, hallinto- ja hankintapalvelut, OP Keskus 2006, yksikönpäällikkö varallisuudenhoitopalveluiden tuki, Osuuspankkikeskus 2002-2006, yksityispankinjohtaja ja varallisuudenhoitopäällikkö, Savonlinnan Osuuspankki 1999-2002, dealer OKO Treasury 1995-1999.

Nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen Mehiläinen Oy:ssä vuodesta 2022,Johtokunnan puheenjohtaja vuodesta 2024, varapuheenjohtaja 2022-2023 ja jäsen vuodesta 2021 Finanssiala FA, Vahinkovakuutusjohtokunta, Edustajiston jäsen Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:ssa vuodesta 2022, Hallituksen jäsen Suomen Olympiakomiteassa vuodesta 2020, Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022 ja jäsen vuodesta 2020 Suomen Olympiakomitean Markkinointi Oy:ssä, Executive Commitee Member European Golf Association (Euroopan Golfliitto) vuodesta 2022.

Hanna Hartikainen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Timo Koskinen

Hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen

Syntymävuosi: 1968
Koulutus: OTK, varatuomari
Päätoimi: Henkilöstöjohtaja, Posti Group Oyj

Aiempi työkokemus:

Henkilöstöjohtaja VR-Yhtymä Oy:ssä 2009-2021, Lakimies Elisa Oyj:ssä 2000–2004, Finnet-liitossa 1998–2000 ja Asianajotoimisto Backström & Co Oy:ssä 1997–1998 sekä Legal Advisor Kemianteollisuus ry:ssä 1995–1997.

Nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja Posti -konsernin hyvinvointisäätiössä. Palvelualojen työnantajat Palta ry:n työmarkkinavaliokunnan jäsen vuodesta 2011.

Timo Koskinen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Anni Ronkainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022 alkaen

Syntymävuosi: 1966
Koulutus: KTM
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Aiempi työkokemus:

Kesko Oyj: EVP, Chief Digital Officer 2015-2023, Google Finland Oy: maajohtaja 2009-2015, johtaja, suurasiakkaat 2008-2009, McCann Worldgroup Helsinki Oy: toimitusjohtaja 2006-2008, Satama Finland Oy: liiketoimintajohtaja 2001-2006.

Nykyiset luottamustoimet:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia: hallituksen jäsen vuodesta 2019, Aallon Group Oyj: hallituksen jäsen vuodesta 2022, Kontiotuote Oy: hallituksen jäsen vuodesta 2022, Loihde Oyj: Hallituksen jäsen vuodesta 2023, Lassila & Tikanoja Oyj: hallituksen jäsen vuodesta 2023 ja Posti Group Oyj: hallituksen jäsen vuodesta 2023.

Anni Ronkainen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.