Valitse sivu

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Kasvu:

Tavoitteena tilitoimistomarkkinan keskimääräistä kasvua nopeampi orgaaninen kasvu, jota vauhditetaan yritysostoilla.

Aallon Group tavoittelee keskipitkällä tarkastelujaksolla keskimäärin 15–20 % vuotuista liikevaihdon kasvua.

Kannattavuus:

Aallon Group tavoittelee keskipitkällä tarkastelujaksolla kasvavaa käyttökateprosenttia.

Kasvun mahdollistamiseksi Aallon Group on vahvistanut konsernijohtoa ja -organisaatiota vuoden 2018 loppupuolella ja vuoden 2019 alussa, eivätkä tästä syntyneet kustannukset vielä täysimääräisesti heijastu vuoden 2018 tulokseen.

Osingonjakopolitiikka:

Aallon Group pyrkii maksamaan tasaista, kasvavaa osinkoa.

Voitonjaon edellytykset arvioidaan vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna yhtiön strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai muita yhtiön taloudellisia tavoitteita.