Valitse sivu

Sähköisen taloushallinnon hyödyt – miksi sähköinen taloushallinto kannattaa?

07.11.2022 | Blogi

Taloushallinnon sähköistäminen on järkevää monesta eri näkökulmasta. Parhaimmillaan sähköinen taloushallinto sujuvoittaa työtä, tuo säästöä kustannuksiin ja tarjoaa reaaliajassa tietoa, jonka avulla yritystoimintaa on mahdollista kehittää. Sähköisen taloushallinnon avulla myös virheiden riski pienenee ja tästä hyötyvät niin tilitoimisto kuin asiakasyritys.

Sähköisessä taloushallinnossa yrityksellä on käytössään ainakin joitain sähköisesti tehostettuja taloushallinnon osa-alueita. Yrityksen taloushallinnosta on mahdollista sähköistää muun muassa laskuliikenne, palkanlaskenta, dokumenttien arkistointi ja viranomaisilmoitukset. Taloushallinnon rutiinityöt kuten kirjanpidon vaiheet, osto- ja myyntilaskut sekä raportointi hoituvat tehokkaasti ja suoraviivaisesti yhdessä sähköisessä järjestelmässä.

”Sähköiset ratkaisut tehostavat merkittävästi taloushallinnon hoitamista ja tuottavat tärkeää dataa yrityksen erilaisiin kehitystarpeisiin.”

Sähköisellä taloushallinnolla mutkattomuutta, varmuutta ja tehokkuutta

Arkemme digitalisoituminen näkyy myös taloushallinnon työkaluissa ja palveluissa. Sähköiset ratkaisut ovat yhä yleisempiä ja ne tehostavat merkittävästi taloushallinnon hoitamista sekä tuottavat tärkeää dataa yrityksen erilaisiin kehitystarpeisiin.

Sähköinen taloushallinto tuo yritykselle monia kiistattomia etuja. Rutiininomaisten työvaiheiden automatisointi vapauttaa aikaa tuottavampaan työhön manuaalisen työmäärän pienentyessä. Myös tilitoimiston työ nopeutuu ja kirjanpitäjän asiantuntemusta voidaan hyödyntää paremmin tiedon analysointiin. Sähköinen järjestelmä tuo myös turvaa ja varmuutta, kun tieto on helposti useamman työntekijän käytettävissä, esimerkiksi sairastapauksen sattuessa. Kun kirjanpidon ja palkanlaskennan tositteet säilytetään pilvipalvelussa, voi niitä selailla milloin ja missä tahansa. Reaaliaikaisesti ja paikasta riippumattomasti käytettävissä oleva tieto minimoi riskit yllättävissäkin tilanteissa.

7 hyvää syytä siirtyä sähköiseen taloushallintoon:

  • Aikaa ja kustannuksia säästyy – sekä yrityksen että tilitoimiston työ tehostuu, kun rutiininomaisia työvaiheita automatisoidaan sähköisen taloushallinnon avulla ja ajan säästämisen myötä myös kustannukset pienenevät
  • Laatu paranee ja tehokkuus lisääntyy – kirjanpidon työvaiheiden automatisointi minimoi inhimilliset manuaaliset virheet ja tilitoimisto voi keskittyä paremmin tiedon analysointiin sekä tuottamaan tärkeää tietoa yrityksen liiketoiminnan tueksi
  • Reaaliaikainen seuranta mahdollistuu – sähköinen taloushallinto tuo tiedon nopeammin, tehokkaammin ja reaaliaikaisemmin ulottuvillemme, ja helpottaa näin tulevan ennustamista sekä muutoksiin reagoimista
  • Arki helpottuu – kun sähköisiä työkaluja ja niiden tuottamaa tietoa oppii hyödyntämään, sähköisen taloushallinnon tehokkuus ilmenee manuaalisen työmäärän vähentyessä
  • Paperittomuus – kun aineistot siirtyvät digitaalisessa muodossa, tiedostoina, kuvina sekä liitteinä yrityksen ja tilitoimiston välillä, säästetään luonnonvaroja ja vältetään riski paperien katoamisesta tai joutumisesta vääriin käsiin
  • Riippumattomuus ajasta ja paikasta mahdollistuu – moderneja kirjanpito-ohjelmia voi käyttää verkossa, joten sähköinen kirjanpito mahdollistaa esimerkiksi ostolaskujen maksamisen ja myyntilaskujen lähettämisen mökiltä tai ulkomailta käsin – digiaikana tilitoimiston tai asiakasyrityksen sijainti ei vaikuta työntekoon
  • Yhteistyö syvenee ja helpottuu – sähköinen taloushallinto parantaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa, sillä asiakas ja tilitoimisto näkevät taloushallinnon ohjelmasta samat asiat

› Lue vinkit sähköisen taloushallintojärjestelmän valintaan

Sähköisellä taloushallinnolla on mahdollista laskea välillisiä kustannuksia vähentämällä sekä yrityksen että tilitoimiston manuaalisen työn määrää, kun toimintoja automatisoidaan. Sähköisten työkalujen avulla iso osa manuaalisesta työstä voidaan automatisoida ja vapautuva aika käyttää paljon tärkeämpään sekä tuottavampaan työhön: yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Kuten kaikessa digitaalisessa toiminnassa, myös sähköisessä taloushallinnossa tietoturvasta on huolehdittava. Toisaalta kasa paperisia tositteita muodostaa myös merkittävän riskin, jos ne joutuvat vääriin käsiin tai katoavat. Hyvin hoidettuna sähköisessä taloushallinnossa on jopa aiempaa vähemmän riskejä, koska käytännössä kaikesta jää digitaalinen jälki.

Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen ei tarvitse tarkoittaa henkilökohtaisen palvelun poisjäämistä. Paras lopputulos syntyykin, kun sähköisen taloushallinnon hyödyt yhdistetään osaavan taloushallinnon asiantuntijan ammattitaitoon.

Aallon Portti yhdistää henkilökohtaisen palvelun ja sähköisen taloushallinnon hyödyt

Aallon Portti on Aallon omien asiakkaiden tarpeeseen kehitetty sähköisen taloushallinnon järjestelmä. Se on reaaliaikainen väylä sähköisen talous- ja palkkahallintosi tiedon äärelle. Palvelu toimii sinun ja yhteyshenkilösi digitaalisena kohtaamispaikkana verkossa sekä työkalupakkinasi kaikkien talous- ja palkkahallinnon tarpeidesi ratkaisemiseksi.Palvelusta löydät kaikki Sinulle räätälöityyn palveluratkaisuun sisältyvät raportit ja taloushallinnon digitaaliset työkalut nopeasti, helposti ja turvallisesti.

Haluatko kuulla lisää? Pyydä Aallon Portin esittely!

Kaipaatko tukea sähköiseen taloushallintoon liittyen? Asiantuntijamme ovat apunasi kaikissa yrityksesi taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä. Jos sinulla on jo tuttu yhteyshenkilö Aallon Groupilla, voit aina kääntyä hänen puoleensa, tai ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä sopivat ratkaisut yrityksesi taloushallinnon tueksi!

Kaipaatko tehoa organisaatiosi taloushallinnon rutiineihin?

Sähköinen taloushallinto on avaintekijä organisation taloushallinnon rutiinien tehostamiseen.

Veloituksettomassa oppaassamme kerromme, mitä sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan, mitä konkreettisia hyötyjä sähköisten työtapojen hyödyntämisellä saavutetaan organisaation taloushallinnossa ja mitä ainakin kannattaa huomioida kun puntaroi eri vaihtoehtoja. Lisäksi käsittelemme oppaassa sähköiseen taloushallintoon liittyviä yleisimpiä virheellisiä uskomuksia ja kysymyksiä.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan