Valitse sivu

7 asiaa, jotka jokaisen yrityksen kannattaa tarkistaa taloudestaan loppuvuodeksi

24.08.2023 | Blogi

Syksyn tullen on hyvä hetki tarkastella yrityksen taloutta. Ollaanko oikealla linjalla kohti tavoitteita, joita alkuvuodesta on asetettu vai onko alkuvuosi tuonut yllätyksiä? Tässä kohtaa vuotta ei ole myöhäistä reagoida, jos korjausliikkeitä tarvitaan.

Ensimmäinen puolivuotinen on takana, kesän lomakausi taittunut ja ennen vuoden loppuun saattamista vielä syksy edessä, joten nyt kannattaa ottaa realistinen katsaus yrityksen talouteen. Näin syksyllä 2023 eletään yleisestikin haastavaa taloustilannetta, jolloin on erityisen tärkeää olla hyvin perillä yrityksen taloustilanteesta ja lähitulevaisuuden näkymistä. Vaikkei vielä ole onneksi nähty valtavaa konkurssiaaltoa, on konkurssien määrä ensimmäisen puolen vuoden aikana ollut 20 % suurempi vuodentakaiseen verrattuna. Kesälomilta paluu on myös aina poikkeuksellista aikaa, sillä lomakausi tuo tiettyjä haasteita yrityksen talouteen.

Tarkastele kassan tilannetta lomakauden päättyessä – älä arkaile saatavien perinnässä

Kesälomakauden päättyessä on syytä seurata yrityksen maksuvalmiutta ja olla aktiivinen saatavien seurannassa, kun kassasta tulee maksettavaksi myös mahdolliset kesälomarahat. Käytännössä tämä tarkoittaa karkeasti noin 50 % lisäystä normaalien palkkakustannusten päälle. Etenkin, jos kesä on liiketoiminnassa rauhallisempaa aikaa, olisi hyvä varautua kesälomien kustannuksiin jo ennakoiden. Ja jos tässä vaiheessa huomataan kassassa olevan tiukkaa, erääntyvien saatavien perinnässä on syytä olla aktiivinen.

Taloudellisesti haastavina aikoina on erityisen tärkeää seurata tarkasti yrityksen talouden kehittymistä ja maksuvalmiutta sekä tarvittaessa reagoida nopeasti. Mitä tiukempi taloustilanne on, sitä aktiivisemmin on seurattava saatavia ja tarpeen tullen lähettää maksumuistutukset ripeästi. Ei ole yhdenkään yrittäjän edunmukaista toimia oman asiakkaansa pankkina saatavin osalta, eikä viivästyneisiin maksuihin reagoimista kannata arastella. Maksumuistutuksiin kannattaa aina lisätä myös lain sallimat viivästyskorot mukaan. Terve liiketoiminta perustuu siihen, että tehdystä työstä maksetaan korvaus – ajallaan. Voi olla järkevää tarkastella myös omia sopimuspohjia ja maksuehtoja. Onko vanhoissa sopimuspohjissa turhan pitkiä maksuaikoja, jotka tiukkoina aikoina voivat vaikeuttaa ennustettavuutta ja aiheuttaa tiukkoja tilanteita yrityksen kassaan?

Ollaanko budjetissa vai onko ennustetta päivitettävä?

Ensimmäisen puolivuotisen jälkeen kannattaa ottaa katsaus myös budjettiin. Ollaanko oikealla linjalla sen suhteen, mitä alkuvuodesta on ennustettu? Tässä vaiheessa vuotta ei ole liian myöhäistä tehdä loppuvuoden osalta tarkennusta budjettiin tai tarvittavia korjauksia liiketoimintaan. Budjetti on hyvä työkalu ihan jokaisen yrityksen talouden seurantaan ja budjetin laatimiseen kannattaa käyttää aikaa huolellisesti heti alkuvuodesta, mutta ennen kaikkea sen toteutumista on tärkeää seurata säännöllisesti vuoden mittaan. Kun budjetin toteutumista seurataan, toimii se tehokkaasti johtamisen työkaluna ja mahdollisia korjausliikkeitä ehditään tehdä ajoissa.

Tarkastele yrityksen kannattavuutta kriittisesti

Vuoden puolivälissä ei välttämättä ole oikea hetki lähteä päivittämään sopimuspohjia tai hinnoittelua, mutta kannattavuutta on tärkeää tarkastella erityisesti epävakaassa taloustilanteessa. Kustannukset ovat nousseet alalla kuin alalla. Monia yrityksiä ovat koskettaneet alkuvuodesta tehdyt palkkasopimukset, jotka ovat kevään aikana realisoituneet ja näin aiheuttaneet henkilöstökustannusten nousua. Lisäksi inflaatio jyllää, raaka-ainekustannukset ovat monilla yrityksillä nousseet ja toisaalta inflaatio saa myös työntekijät aktiivisemmin kysymään palkankorotuksia, kun elämisen kustannukset ovat kasvaneet. Kustannusten nousu heijastuu suoraan yrityksen kannattavuuteen, jos nousseita kustannuksia ei viedä asiakkaiden maksamiin hintoihin. On hyvä tarkastella, onko hinnankorotuksia tehty säännöllisesti tai jos hintoja ei ole päivitetty aikoihin, olisiko esimerkiksi vuodenvaihteessa aika nostaa hintoja vastaamaan paremmin nousseisiin kustannuksiin.

Muistilista yrityksen taloustilanteen tarkastamiseen

  • Miltä näyttää kassan tilanne? Varmista yrityksen maksuvalmius erityisesti lomakauden jälkeen.
  • Onko saatavia erääntynyt? Ole aktiivinen saatavien perinnässä.
  • Eihän maksuehdoissa ole turhan pitkiä maksuaikoja? Varaudu päivittämään sopimuspohjia ja maksuehtoja tarpeen mukaan.
  • Miltä budjetti näyttää? Vielä on aikaa päivittää budjettiennustetta tai tehdä korjausliikkeitä.
  • Milloin viimeksi on tehty hinnankorotuksia? Kustannusten nousu voi uhata kannattavuutta, jos hinnankorotuksia ei tehdä.
  • Ovatko taloushallinnon prosessit kunnossa? Syksyllä taloushallintoa hoitavalla henkilöllä on aikaa paneutua asioiden kehittämiseen, ennen kuin tilinpäätöskauden kiireet iskevät.
  • Miten menee tilitoimiston kanssa? Jos yhteistyö tilitoimiston kanssa sakkaa, etsi kumppani, joka aidosti palvelee yrityksenne tarpeita. Parhaimmillaan taloushallinto tukee tehokkaasti yrityksen johtamista.

Varmista, että taloushallinnon prosessit ovat kunnossa tai varaa syksyyn aikaa kehitystyölle

Loppuvuosi ennen kiireisintä tilinpäätöskautta on hyvä hetki tarkastella myös sitä, ovatko taloushallinnon prosessit kunnossa. Syksyllä taloushallintoa hoitavalla henkilöllä on usein aikaa paneutua asioiden kehittämiseen paremmin kuin tilinpäätöskiireissä. Esimerkiksi tilitoimistoissa alkuvuosi on tyypillisesti aina vuoden kiireisintä aikaa.

Hoituvatko arjen taloushallinnon rutiinit sujuvasti, onko talouden tilannetta helppo tarkastella reaaliaikaisesti ja saadaanko taloushallinnosta syntyvää tietoa hyödynnettyä aktiivisesti johtamisen sekä yrityksen kehittämisen tukena? Jos rutiineihin ja käytäntöihin kaivataan parannusta, kannattaa niihin puuttua. Parhaimmillaan taloushallinnosta säännöllisesti saatava tieto auttaa ohjaamaan yritystä oikeaan suuntaan ja kirjanpitäjä taloushallinnon ammattilaisena voi olla arvokas tuki yrityksen kehittämisessä. Jos kumppanina on tilitoimisto, kannattaa taloushallinnon prosesseja tarvittaessa pyrkiä sujuvoittamaan oman tilitoimiston kanssa. Ja mikäli yhteistyö tilitoimistokumppanin kanssa sakkaa, kannattaa hakea kumppani, jonka kanssa taloushallinnon prosessit saadaan hiottua palvelemaan nimenomaan oman yrityksen tarpeita.

Kaipaatko apua yrityksen talouden seurantaan, suunnitteluun tai budjetointiin? Me Aallon Groupilla tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja etsimme parhaat tavat yhteiselle työskentelylle, jotta taloushallinnosta saadaan paras hyöty yrityksen luotsaamisen tueksi. Ota yhteyttä – autamme mielellämme!

Mitä jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirrasta?

Taloustiedon ymmärrys on avain yrityksen onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Veloituksettomassa oppaassamme kerromme, mistä eri näkökulmista taloudellisen tiedon ymmärtäminen on tärkeää. Käymme läpi yritystalouden ymmärtämisen perusteita tuloslaskelman, taseen sekä kassavirran osalta.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan