Valitse sivu
(Tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Aallon Group Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2019. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aallongroup.fi/sijoittajille.

Aallon Group Oyj
Yhtiötiedote 22.8.2019 klo 8.30

Tammi-kesäkuun 2019 pro forma -lukujen yhteenveto (suluissa vertailukausi pro forma 1.1. – 30.6.2018)

 •  Liikevaihto oli 8,89 milj. euroa (8,01), kasvua 10,9 %. Kasvu oli orgaanista.
 •  Käyttökate oli 1,43 milj. euroa (1,53), käyttökatemarginaali oli 16,1 % (19,1 %).
 •  Liikevoitto oli 1,28 milj. euroa (1,35), liikevoittomarginaali oli 14,4 % (16,9 %).
 •  Aallon Group Oyj -konserni muodostui 12.3.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena.
 •  Yhtiö listautui 8.4.2019 Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut olivat 0,88 milj. euroa.
 •  Kauden tulos oli 0,31 milj. euroa (1,08).

Aallon Group Oyj -konserni muodostui 12.3.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena, jonka vuoksi puolivuosikatsauksessa esitetään muodostuneen juridisen konsernin konsolidoitujen taloudellisten lukujen (Aallon Group Oyj H1/2019 / Aallon Group Oyj 30.6.2019) lisäksi ja vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi tilintarkastamattomat pro forma -tuloslaskelmat ajanjaksoilta 1.1.-30.6.2019 (”Pro forma H1/2019”), 1.1.-30.6.2018 (”Pro forma H1/2018”), 1.1.-31.12.2018 (”Pro forma 1-12/2018”) ja pro forma tase 31.12.2018. Pro forma -luvut esitetään sen havainnollistamiseksi, miten Aallon Group Oyj -konsernin tulos olisi muodostunut, jos nykymuotoinen konserni olisi muodostunut 1.1.2018. Lisäksi pro forma -luvut havainnollistavat Aallon Group Oyj -konsernin taseen siten kuin nykymuotoinen konserni olisi muodostunut 31.12.2018. Puolivuosikatsauksen selostusosan tuloslaskelmaluvut perustuvat pro forma -tietoihin.

Avainluvut

Konserni Aallon Group Oyj   H1/2019 Pro forma H1/2019 Pro forma   H1/2018 Pro forma 1-12/2018
Liikevaihto, 1 000 € 5 715 8 891 8 014 15 405
Käyttökate, 1 000 € 634 1 427 1 533 2 520
% liikevaihdosta 11,1 % 16,1 % 19,1 % 16,4 %
Liikevoitto, 1 000 € 526 1 276 1 354 2 096
% liikevaihdosta 9,2% 14,4 % 16,9 % 13,6 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa 240 240 214 210
Omavaraisuusaste % 66,8 % 66,8 % 34,8 %
Nettovelkaantumisaste % -133,9 % -133,9 % -95,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,5 % 19,0 % 115,1 %
Osakekohtainen tulos, €* -0,08
Taseen loppusumma, 1 000 € 10 719 10 719  – 5 324

* Yllä taulukossa osakekohtainen tulos esitetään katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Toimitusjohtaja Elina Pienimäki:

”Aallon Groupin alkuvuosi oli erittäin positiivinen ja saimme aloittaa sen hienojen onnistumisten merkeissä. Kasvoimme voimakkaasti. Tammi-kesäkuun liikevaihtomme kasvoi 10,9 % nousten 8,89 milj. euroon (8,01 milj. eur). Kasvu oli orgaanista ja sen voimistuminen johtui pääasiassa neuvontapalveluiden ja toimialaratkaisujen liikevaihdon vahvasta kasvusta. Kasvuun vaikuttavat myös konsernin yritysten yhdistymisen mukanaan tuomat vahvuudet sekä listautumisen tuoma tunnettuus.

Aallon Groupin muodostaneen kuuden paikallisen tilitoimiston yhdistyminen eteni suunnitellusti. Tärkeimpiä meneillään olevia hankkeitamme, joilla varmistamme onnistuneen yhdistymisen sekä parhaan asiakaskokemuksen ovat mm.:

 •  Aallon Group tilitoimistoalan suositelluimmaksi työnantajaksi
  • Pidämme huolta henkilöstöstämme ja asiakkaistamme
  • Aallon Akatemia -mallin jalkauttaminen konserniin. Akatemia sisältää perehdytysmallin, oppilaitosyhteistyön, rekrytointikäytännöt, osaamiskartoituksen ja ammattiosaamisen kehittämissuunnitelman
  • Panostukset johtamista tukeviin järjestelmiin: uusi, yhteinen HR-järjestelmä ja toiminnanohjausjärjestelmä
 •  Aallon Group brändi yhtenäiseksi ja vahvaksi brändiksi alalla
  • Brändin käyttöönotto kaikissa toimipaikoissa ja konsernin yrityksissä on edennyt suunnitellusti ja jatkuu toisella puolivuosijaksolla
 •  Aallon Group toimitilauudistukset
  • Aallon Helsinki toivotti Aallon Espoon tervetulleeksi toukokuussa 2019, kun espoolaiset muuttivat Helsingin Pasilaan Aallon Groupin uudistettuihin tiloihin
 •  Aallon Group teknologiakehitys
  • Oman robotiikan hyödyntäminen taloushallinnon rutiineissa

Yksi tärkeimpiä kasvun edellytyksiä Aallon Groupille on rekrytoida lisää alan parhaita ammattilaisia. Liikevaihtomme syntyy asiantuntijoidemme tekemästä työstä. Vuoden 2019 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla onnistuimme rekrytoimaan lukuisia uusia ammattilaisia, jotka pääsivät heti käsiksi asiakastyöhön.

Strategiamme mukaisesti jatkamme laajentumismahdollisuuksiemme edistämistä kotimaassa.

Aallon Groupin nyt päättyneen puolivuotiskauden merkittävin tapahtuma oli yhtiön listautuminen Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynti Aallon Groupin osakkeilla alkoi 8.4.2019. Osakemerkintä ylitti reilusti odotukset ja listautumisanti merkittiin noin 5,3-kertaisesti ja yleisöanti peräti 15,2-kertaisesti. Listautumisessa Aallon Group sai noin 2 300 uutta osakkeenomistajaa.

Matkamme listayhtiönä on alkanut upeasti. Se on koko henkilöstömme, asiakkaidemme ja kumppaniemme ansiota. Tapamme toimia: palvella asiakkaitamme paikallisesti, yhdistettynä kasvavan konsernin mahdollisuuksiin antaa tukea toiminnan ja palvelujen kehittämisessä, on loistava lähtökohta tulevaisuuden kasvulle ja parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiselle.”

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 22.8.2018 klo 11.00 alkaen Helsingin toimistollaan osoitteessa Esterinportti 2, 00240 Helsinki.

Helsingissä 22.8.2019
Aallon Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Elina Pienimäki
puh. 040 647 1444
Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

*******************************

Tilitoimistoni. Aallon Group.

Tilitoimistoni. Sana kertoo, kuka ja mitä Aallon Group on: olemme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja omistajiemme oma tilitoimisto. Tilitoimistoni on rohkea sana. Siihen tiivistyy ylpeys ja tyytyväisyys, jota koemme työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Kokeile, miltä oman tilitoimistokumppanin palvelu tuntuu!

*******************************

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet