Valitse sivu

Sähköisen taloushallinnon hyödyt – näistä syistä taloushallinnon sähköistäminen kannattaa!

20.02.2022 | Blogi

Taloushallinnossa on viime vuosina otettu valtavia harppauksia kohti digitaalisuutta. Sähköinen taloushallinto tuo yritykselle selviä etuja ja parhaimmillaan jopa kustannussäästöjä, kun arjen rutiinit sujuvoituvat ja manuaalinen työ vähenee. On hyvä tarkastella oman yrityksen prosesseja ja pohtia, voiko niitä tehostaa siirtymällä sähköiseen taloushallintoon tai päivittämällä työkaluja tai toimintatapoja.

Paperiset laskut ja toisaalta niitä teknisesti vastaavat sähköpostin liitteenä lähetettävät laskut väistyvät koko ajan verkkolaskujen tieltä. Suurin syy muutokseen lienee jo vuonna 2019 asetettu verkkolaskulaki, joka käytännössä antaa julkishallinnolle ja yksityisille yrityksille mahdollisuuden kieltäytyä vastaanottamasta paperilaskuja. Kirjanpidon dokumentteja ei ole järkevää käsitellä muuten kuin digitaalisessa muodossa ja monesti myös paperisina saadut kuitit ja tositteet on helpoin tallentaa digitaalisiin järjestelmiin jo kirjanpidon prosessien varhaisessa vaiheessa.

Mitä tarkoittaa sähköinen taloushallinto?

Yritys voi sähköistää taloushallinnossaan muun muassa laskutusliikenteen, palkanlaskennan, dokumenttien arkistoinnin ja viranomaisilmoitukset. Sähköinen laskutusjärjestelmä sujuvoittaa arjen prosesseja ja reaaliaikainen raportointi tuottaa tärkeää dataa yrityksen kehitystarpeisiin. Reaaliaikaisen tiedon avulla, myös tulevan ennustaminen ja toiminnan suunnittelu on helpompaa.

Sähköisen taloushallinto-ohjelmiston hyödyntämisen ei tarvitse tarkoittaa henkilökohtaisen tilitoimistopalvelun jäämistä pois – päinvastoin. Parhaimmillaan tilitoimiston ammattitaito ja hyvät sähköiset työkalut muodostavat kokonaisuuden, jossa manuaalinen työ minimoidaan ja taloushallinnon ammattilaisten osaaminen valjastetaan palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen menestystä.

Helppoutta, tehokkuutta ja varmuutta

Sähköinen taloushallinto tuo yritykselle monia kiistattomia hyötyjä. Kun rutiininomaisia työvaiheita ja manuaalista työtä voidaan automatisoida, vapautuu aikaa tuottavampaan työhön ja yrityksen menestyksen kannalta tärkeimpään: liiketoiminnan kehittämiseen. Myös tilitoimiston työ nopeutuu ja kirjanpitäjän ammattitaitoa voidaan hyödyntää paremmin tiedon analysointiin. Sähköinen järjestelmä tuo myös turvaa ja varmuutta. Kun tieto on käytettävissä reaaliaikaisesti ja paikasta riippumatta, minimoidaan riskejä yllättävien tilanteiden, kuten sairaspoissaolojen varalle.

5 hyvää syytä siirtyä sähköiseen taloushallintoon:

Aikaa ja kustannuksia säästyy – sekä yrityksen että tilitoimiston työ tehostuu, kun rutiininomaisia työvaiheita automatisoidaan. Ajan säästämisen myötä myös kustannukset pienenevät.
Laatu paranee – kirjanpidon työvaiheiden ja laskutuksen automatisointi minimoi inhimilliset manuaaliset virheet ja tilitoimisto voi keskittyä vahvemmin tiedon analysointiin sekä tuottamaan tärkeää tietoa yrityksen liiketoiminnan tueksi.
Reaaliaikaisuus ja parempi ennustettavuus – tieto saadaan nopeammin, tehokkaammin ja reaaliaikaisesti käyttöön. Näin myös tulevan ennustaminen ja muutoksiin reagoiminen helpottuu.
Helppous – kun sähköisiä työkaluja ja niiden tuottamaa tietoa oppii hyödyntämään, osoittaa sähköinen taloushallinto nopeasti tehokkuutensa. Paljon manuaalista työtä jää pois.
Paperittomuus – Digiaikana tilitoimiston ja asiakasyrityksen sijainnilla ei ole enää merkitystä. Kun aineistot siirtyvät tiedostoina, kuvina ja liitteinä yrityksen ja tilitoimiston välillä, säästyy myös luonnonvaroja.

Tunnetko jo Aallon Portin?

Tiesitkö, että Aallon Portti on asiakkaidemme tarpeiden pohjalta kehitetty ratkaisu, joka yhdistää taloushallinnon sähköisten työkalujen hyödyt ja henkilökohtaisen palvelun? Arki sujuvoituu, kun kaikki taloushallinnon asiat voi hoitaa yhdestä paikasta, saat reaaliaikaiset raportit helposti ja voit kommunikoida suoraan tutun yhteyshenkilösi kanssa.

Haluatko kuulla lisää? Pyydä Aallon Portin esittely!

Kaipaatko tehoa organisaatiosi taloushallinnon rutiineihin?

Sähköinen taloushallinto on avaintekijä organisation taloushallinnon rutiinien tehostamiseen.

Veloituksettomassa oppaassamme kerromme, mitä sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan, mitä konkreettisia hyötyjä sähköisten työtapojen hyödyntämisellä saavutetaan organisaation taloushallinnossa ja mitä ainakin kannattaa huomioida kun puntaroi eri vaihtoehtoja. Lisäksi käsittelemme oppaassa sähköiseen taloushallintoon liittyviä yleisimpiä virheellisiä uskomuksia ja kysymyksiä.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan