Valitse sivu

Pitääkö tilitoimiston tuntea yrityksesi toimiala? Näissä asioissa siitä voi olla etua!

25.04.2022 | Blogi

Useimmat tilitoimistot hoitavat laajalti eri aloilla toimivien yhtiöiden taloushallintoa, mutta pitäisikö tilitoimiston tuntea poikkeuksellisen hyvin yrityksen toimiala ja siihen liittyvät erikoispiirteet? Millaista toimialaan liittyvää erikoisosaamista tilitoimistolta voidaan tarvita ja missä tilanteissa sitä kannattaa tilitoimistolta edellyttää?

Joissain tilanteissa voi olla hyödyllistä, että tilitoimisto tuntee yrityksen toimialan ja siihen liittyvät erityispiirteet hyvin. Kirjanpito ja taloushallinnon suoritukset ovat melko tiukasti säänneltyjä ja siksi pitkälti vakiomuotoisia, mutta varsinaisiin toimenpiteisiin liittyy kuitenkin paljon muuttujia yrityksen toimialasta ja toiminnasta riippuen.

Tilitoimiston tulee hallita ajantasainen lainsäädäntö

Taloushallintoon liittyy myös lakisääteisten asioiden tunteminen. Tilitoimiston pitää hallita ajantasainen lainsäädäntö ja joskus tähän liittyy alakohtaisia erityispiirteitä. Tilitoimiston pitäisi osata kertoa, millaisia asioita on huomioitava taloushallinnon prosesseissa, jotta lainsäädännön velvoitteet täyttyvät. Ei ole itsestään selvää, että tiettyyn toimialaan liittyvä lainsäädäntö on tuttua tilitoimistolle. Tästä kannattaa avoimesti keskustella jo tilitoimistoa valitessa, eikä alakohtaisen lainsäädännön tuntemista kannata vähätellä. Jos tiedät, että alallasi on lainsäädäntöä, joka vaikuttaa arjen työhön tai prosesseihin, se todennäköisesti vaikuttaa myös taloushallintoon. Jos tilitoimistolla ei ole osaamista alakohtaisesta lainsäädännöstä tai mahdollisuutta täydentää osaamistaan, saatat itse ottaa turhan liiketoiminnallisen riskin. On hyvä, jos tilitoimistolla on jo referenssejä alallasi toimivilta yrityksiltä, näin tiedät, että asiat ovat jo entuudestaan tuttuja tilitoimistolle.

Tilitoimiston alakohtaisesta osaamisesta on apua ainakin, kun…

  • alallasi on lainsäädäntöä, joka vaikuttaa arjen prosesseihin – silloin se todennäköisesti vaikuttaa myös taloushallintoon
  • alalla on keskeisesti käytettyjä järjestelmiä ja ne täytyy yhteensovittaa taloushallinnon kanssa
  • osaatte puhua samoilla termeillä ja myös tilitoimisto ymmärtää alan toimintatapoja
  • tilitoimistolla on hyvä yleistuntuma alaan – näin talouden lukuja voidaan realistisesti verrata siihen, mitä alalla yleisesti tapahtuu

Alan tuntemus ja osaaminen sujuvoittaa arjen prosesseja

Yhteistyö on sujuvaa, jos molemmat osapuolet puhuvat ikään kuin samaa kieltä. Jos joudut jatkuvasti vääntämään rautalangasta alaasi liittyviä käytäntöjä, toimintatapoja tai termejä, on yhteistyö todennäköisesti hankalaa. Kun tilitoimisto on hyvin perillä alasi erityispiirteistä, voi tilitoimisto jopa suositella, miten nämä kannattaa ottaa huomioon.

Jos alalla on keskeisesti käytössä tiettyjä järjestelmiä, kannattaa selvittää, onnistuuko tiedonsiirto sujuvasti järjestelmän ja tilitoimiston välillä vai tarvitaanko tätä varten paljon manuaalista työtä. Useimmiten jokainen tilitoimisto voi hoitaa perusasiat hyvin. Jos toimialakohtaista osaamista ei kuitenkaan riitä, saattaa kitkaa tilitoimiston ja asiakasyrityksen välillä aiheuttaa järjestelmien ja arjen prosessien yhteensovittaminen.

Talouden lukuja voidaan verrata alan yleiseen tuntumaan

Taloushallinnon kautta syntyvä alan yleinen tieto voi olla arvokasta liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Jos tilitoimisto tuntee alan hyvin, voidaan yrityksen lukuja ja raportteja verrata alan yleiseen tuntumaan. Näin voidaan ennakoida mahdollisia haasteita tai riskinpaikkoja ja toisaalta ymmärretään paremmin esimerkiksi alalle tyypilliset sesonkiluonteiset myynnin notkahdukset.

Tilitoimisto, jolla on hyvä käsitys alan erityispiirteistä ja alakohtaisista riskeistä, voi auttaa yritystä riskienhallinnassa. Taloushallinto-osaamisen lisäksi tilitoimisto voi tarjota johdon tueksi myös muuta ymmärrystä, tukea alakohtaiseen talousjohtamiseen ja apua esimerkiksi alan osaamista vaativiin yritysjärjestelyihin.

Haluatko perehtyä aiheeseen lisää? Lataa toimialaosaamista käsittelevä opas, joka auttaa sinua punnitsemaan, kannattaako valita tilitoimisto, joka ymmärtää erityisen hyvin yrityksesi toimialaa.

Milloin kannattaisi valita tilitoimisto, joka ymmärtää yrityksesi toimialaa?

Lue oppaasta, millainen merkitys tilitoimiston toimialaosaamisella on

Joissain tilanteissa voi olla etua, että tilitoimisto tuntee erityisen hyvin toimialasi ja siihen liittyvät erityispiirteet. Oppaassa tarkastellaan, mitä hyötyä tilitoimiston toimialatuntemuksesta on, ja mikä on toimialatuntemuksen rooli ylipäätään taloushallinnon ulkoistuksessa. Lisäksi nostamme tarkempaan käsittelyyn kuusi toimialaa, joissa tilitoimiston toimialaosaamisesta on merkittävää hyötyä.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan