Valitse sivu

Muistilista yrittäjälle: Ohjeet tilinpäätösaineiston kasaamiseen

17.12.2022 | Blogi

Vaikka tilinpäätös tehdään joka vuosi, voi tilinpäätösaineiston kasaaminen tuottaa harmaita hiuksia tai ainakin epäröintiä, mitä kaikkea onkaan muistettava toimittaa kirjanpitäjälle. Koostimme muistilistan, jonka avulla kasaat helposti tarvittavat materiaalit kirjanpitäjällesi.

Jotta kirjanpitäjä voi tehdä tilinpäätöksen sujuvasti ja aikataulussa, varmista, että kirjanpitäjälläsi on kaikki tarpeellinen aineisto tilinpäätöksentekoa varten. Käy listalta läpi, että muistat toimittaa kaikki tarvittavat materiaalit. Lista on pyritty laatimaan mahdollisimman kattavaksi, joten jos jokin kohta ei kosketa yritystäsi, voit jättää kyseisen kohdan huomioimatta.

Koosta nämä materiaalit tilinpäätöstä varten kirjanpitäjällesi:

 • Jos kirjanpidosta puuttuu tositteita, lähetä ne viimeistään nyt – voit pyytää kirjanpitäjältäsi listan mahdollisesti puuttuvista tositteista
 • Tuki- ja avustuspäätökset
 • Käteiskassan saldo tilinpäätöspäivänä allekirjoitettuna
 • Saldotodistukset pankkitileistä
 • Saldotodistukset lainoista
  • Korkovelka tilinpäätöspäivänä
  • Seuraavan kauden lyhennykset
  • Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvä pääoma
 • Luettelo kiinnityksistä, annetuista panteista, takauksista ja muista vastuista
  • Yrityksen puolesta annetut
  • Muiden puolesta annetut
 • Leasingvastuuraportit
 • Arvopaperitiliotteet
  • Tilikauden aikaiset myynnit ja ostot eriteltynä kohteittain alkuperäiseen hankintahintaan, myyntivoittoon tai -tappioon sekä kuluihin
  • Tilinpäätöshetken omistukset kohteittain eriteltyinä hankintahintaan ja markkina-arvoon
  • Arvostusperiaatteiden muutokset
 • Varastojen inventaariluettelot tilinpäätöspäivänä allekirjoitettuna
  • Materiaalivarasto
  • Keskeneräiset tuotteet / työt
  • Valmiit tuotteet
 • Myyntisaamiset (suoriteperuste)
 • Tiedot tapahtuneista ja todennäköisistä luottotappioista
 • Ostovelat (suoriteperuste)
 • Tiedot omaan käyttöön valmistuksesta
  • Aktivoinnin perusteet
  • Projektikohtainen budjetti tai tuottoarvolaskelma tulonodotuksista
  • Yksityiskohtaiset erittelyt aktivoitavista kuluista
 • Poistot
  • Korotetut poistot
  • Arvonalentumiset
  • Poistoperiaatteiden muutokset
 • Koulutusvähennyspäivät
 • Laskelma henkilökunnan keskimääräisestä lukumäärästä tilikaudella
 • Kertyneet lomapäivät henkilöittäin
 • Lomapalkkavelka
 • Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat tilikauden aikana
 • Lähipiiriliiketoimet
  • Liiketoimen kuvaus
  • Liiketoimen arvo
  • Liiketoimen osapuolet
 • Kopio ennakkoveropäätöksestä
 • Kopio verotuspäätösestä (viimeksi vahvistettu verotus)
 • Leasing-sopimusten kopiot
 • Rasitustodistukset
 • Voimassa oleva Kaupparekisteriote
 • Tiedot yhtiössä tapahtuneista muutoksista tai muuten tärkeistä toimintaan liittyvistä tapahtumista tilikauden aikana kuten
  • Vahingonkorvaukset
  • Riitatilanteet ja oikeudenkäynnit
  • Yritysjärjestelyt
  • Omaisuusmuutokset
 • Osakasluettelo
 • Kauppakirjat
 • Hallituksen ja yhtiökokouksien pöytäkirjat
 • Tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot
 • Osakkuusyritysten tilinpäätöstiedot
 • Tiedot ennakko-osingoista
 • Tiedot konserniavustuksesta
 • Toimintakertomus

Muistathan, että voit aina keskustella kirjanpitäjäsi kanssa, jos olet epävarma tilinpäätösaineistoon liittyen. Voitte yhdessä käydä läpi, mitkä asiat ovat juuri sinun yrityksesi kohdalla huomioitavia asioita, ja mitkä eivät ole oleellisia. Esimerkiksi palkkatietoja on tarpeen lähettää vain silloin, jos niiden hallinta ja seuranta tehdään yrityksessä sisäisesti. Usein myös palkkahallinto hoidetaan tilitoimistossa, jolloin luonnollisesti kyseiset tiedot ovat jo kirjanpitäjällä saatavilla. Myös konsernitietoja on lähetettävä vain siinä tapauksessa, että on muodostunut konserni, jonka tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kirjanpito laaditaan toisessa tilitoimistossa.

Aallon Groupilla asiantuntijamme ovat aina apunasi ja tukenasi, kaikissa yrityksesi taloushallintoon liittyvissä asioissa. Älä siis epäröi kysyä neuvoa! 

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan