Valitse sivu

Palkkahallinnosta löytyi ammatillisia haasteita ja kehittymismahdollisuuksia

31.03.2019 | Aallon uratarinat

Minna Koskinen päätyi tilitoimistoalalle vuonna 2006 työskenneltyään useiden eri alojen työtehtävien parissa. Kiinnostus palkkahallintoa kohtaan on vienyt uralla eteenpäin askel askeleelta ja nykyään Minna luotsaa palkkahallinnon tiimiä Aallon Tampereella.

Aikaisemmin eri alojen työtehtävien parissa työskennellyt Minna kertoo, että ne eivät tuntuneet omalta, ja hänellä oli suurempi kiinnostus palkanlaskentaan. Koulutukseltaan Minna on asiakaspalvelumerkonomi, hän on suorittanut aikoinaan myös palkkahallinnon peruskurssin sekä erikseen palkanlaskennan osatutkinnon. Tämän taustan avulla aukesivat ovet tilitoimistoon palkanlaskijoiden tiimiin vuonna 2006, ja Minna alkoi kiivetä uraportaitaan: palkanlaskijasta palkkahallinnon asiantuntijaksi ja siitä palkkahallinnon tiimiesihenkilöksi.

”Ennen tilitoimistoalalle tuloani minulla ei ollut minkäänlaista mielikuvaa siitä, millainen tilitoimisto on työpaikkana. Minua vaan kiinnosti palkanlaskennan tehtävät. Ajauduin ja jäin tänne enkä ole koskaan katunut päätöstäni ryhtyä alalle”, Minna Koskinen kertaa palkanlaskijan työn alkua edeltäneitä hetkiä.

Ketterä oppiminen on keino menestyä tilitoimistoalalla

”Onnistuakseen palkanlaskijan tehtävissä pitää totta kai osata palkanlaskennan perusteet, ymmärtää työehtosopimuksia ja lakia sekä osata etsiä tarvittavaa tietoa oikeista lähteistä. Ja jatkuvasti opiskella, opiskella, oppia”, kertoo Koskinen.

Minna itsekin kouluttautuu säännöllisesti. Syksyllä 2018 hän suoritti työn ohessa PHT-tutkinnon eli palkkahallinnonasiantuntijatutkinnon, joten ammattitaidon kehittäminen onnistuu myös työn ohessa, ja siihen kannustetaan Aallon Groupilla. Alalla tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joten omia taitojaan on ylläpidettävä, ja on päivitettävä esimerkiksi ohjelmistoihin liittyvää osaamista.

Palkkahallinnon tiimiesihenkilönä Minna korostaa, että tilitoimistoala on tietyllä tapaa vaativa työpaikka palkanlaskijalle. Astuttuaan alalle hän ei osannut odottaa sen hektisyyttä.

”Monet pitävät palkanlaskijan työtä paljon helpompana kuin se todellisuudessa on. Harva ymmärtää, minkälaista viidakkoa tämä on”, Koskinen toteaa ja jatkaa:

”Minun mielestäni tiedonjanoinen, oma-aloitteinen ja jatkuvaan oppimiseen valmis henkilö menestyy palkanlaskijan työtehtävässä.”

Palkanlaskijan työn imua ja iloa

Minnan mukaan hänen työssään on paljon enemmän positiivisia kuin turhauttavia hetkiä. Uusia asioita on omaksuttava jatkuvasti. Työehtosopimuksiin tulee muutoksia, lakeja uudistetaan ja yleiset toimintatavat muuttuvat, kuten esimerkiksi vuoden 2019 alussa, kun kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön. Toisaalta muutokset pitävät myös mielenkiintoa yllä.

”Parasta on työtehtävien vaihtelevuus. Asiakkaat esittävät ajoittain yllättäviä kysymyksiä, joihin ei löydy heti vastausta – tai ei ainakaan uskalla vastata heti, vaan on tutkittava ja selvitettävä ensin”, nauraa Minna.

”Meillä on upea porukka ja se on yksi merkittävä syy, että itsekin olen viihtynyt niin pitkään samassa työpaikassa. Koen, että työnantajana Aallon Group aidosti välittää työntekijöistään. Se näkyy arjessa, ja meille on löytänyt ihan mielettömiä ammattilaisia, joiden kanssa on mukava tehdä töitä”, Minna kuvaa ja kiittää työympäristöään.

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan