Valitse sivu

Määrätietoinen ote ja ympäriltä saatu luottamus mahdollistivat kehityskaaren harjoittelijasta aluejohtajaksi

28.07.2023 | Aallon uratarinat

Aallon Jyväskylässä työskentelevän Sanna Seppäsen nousujohteisesti edennyt työura on tuonut hänelle valtavasti uusia kokemuksia ja oppeja. Työnantajalta saatu luottamus ja jatkuva kehittyminen ovat siivittäneet hänen uransa 10 vuodessa harjoittelijasta aluejohtajaksi.

Aallon Jyväskylä Oy:n aluejohtajana työskentelevä Sanna Seppänen vastaa kokonaisuutena Aallon Groupin Keski-Suomen alueyhtiön toiminnasta. Sannan vastuulla on varmistaa noin 80 henkilöä työllistävän alueyhtiön päivittäisen toiminnan sujuminen sekä johtaa sitä kohti henkilöstö-, asiakastyytyväisyys- ja kasvutavoitteita. Päivittäisessä työssään Sanna muun muassa johtaa neljän henkilön muodostamaa Aallon Jyväskylän aluejohtoryhmää ja on itse vahvasti mukana uusasiakashankinnassa ja asiakaskumppanuuksien kehittämisessä.

Luottamusta, potentiaalia ja uusia haasteita

Sannan kehityspolku ja matka kohti taloushallinnon alaa käynnistyi lukion jälkeen tradenomiopintojen kautta. Oma ammatillinen suunta ei heti alkuun ollut selvä, mutta ensimmäisenä opintovuonna eri aineisiin tutustuessa taloushallinto herätti Sannan mielenkiinnon. Harjoittelupaikan etsiminen taloushallinnon parista oli selkeä päätös. Sanna pääsi harjoitteluun Dextili Oy:lle, joka myöhemmin liittyi Aallon Groupiin.

Harjoittelun myötä alan uusi tulokas pääsi tekemään monipuolisesti erilaisia taloushallinnon tehtäviä. Hyvä perehdytys tuki Sannan kehittymistä ja harjoittelussa hän näki, millaista työ tilitoimistomaailmassa käytännössä on. Sanna työllistyi harjoittelun aikana kesätyöläiseksi ja jäi syksyllä opintojen ohella Dextiliin kirjanpitäjäksi osa-aikaisesti. Kun Sannan opinnot olivat loppusuoralla, yrityksestä tarjottiin hänelle esihenkilön paikkaa. Tämä avasi Sannalle mahdollisuuden uudenlaiseen urapolkuun ja pian valmistumisensa jälkeen hän siirtyikin tiimin vetäjäksi, mikä tarjosi uudenlaisen suunnan uralle.

Koen, että täällä minussa on nähty alusta asti potentiaalia ja minuun on uskottu – jo silloin, kun en itsekään tiennyt soveltuvani tai haluavani joskus johtajaksi. En itse tähdännyt esihenkilöasemaan, mutta näin jälkikäteen olen kyllä kiitollinen, että potentiaali tunnistettiin ja vaihtoehto tuotiin eteeni. Näin sain mahdollisuuden näyttää ennen kaikkea itselleni, mihin pystyn”, Sanna kiittelee.

Kun Sanna oli työskennellyt eri tiimien lähiesihenkilönä noin viisi vuotta ja Dextili oli liittynyt osaksi Aallon Groupia, hän koki kaipaavansa toisenlaisiin tehtäviin. Hän pääsi talon sisällä siirtymään asiakkuuspäälliköksi, jolloin työnkuva painottui myyntiin ja asiakaskumppanuuksien hallintaan. Uudessa toimenkuvassa hän pääsi myös liittymään aluejohtoryhmään. Jonkin ajan kuluttua Sannalle ehdotettiin, että hänellä voisi olla mahdollisuuksia aluejohtajaksi, kun se paikka avautuu. Hetken ollessa kypsä sekä Sannan itsensä että kyseisen tehtävän osalta, Sanna näytti idealle vihreää valoa ja tuli valituksi nykyiseen pestiinsä aluejohtajana.

Olen ollut nyt Aallon Jyväskylällä töissä 10 vuotta ja sinä aikana työnkuvani on muuttunut ja mukautunut erittäin paljon – muuttunut ja kasvanut on toki yrityskin. Olen saanut vuosien mittaan paljon vastuuta, mutta muutokset ovat aina tapahtuneet sopivissa stepeissä. Tehtäväkenttäni ja ymmärrykseni on laajentunut ja olen oppinut erilaisia tilanteita kohtaamalla kehittämään omaa ajattelutapaani ja reagoimaan asioihin tilanteen vaatimalla tavalla”, Sanna kertaa.

Ihmiset ovat työn voimavara

Sannalle työssä tärkeintä ovat ihmiset, niin taitavat ja asiantuntevat työntekijät ja kollegat kuin asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Osa työkavereista on ollut Sannan matkassa mukana kaikki nämä vuodet harjoittelusta saakka, samoin moni jo silloin voimassa ollut asiakassuhde on pysynyt mukana.

Aallon Groupissa Sanna arvostaa yrityksen visiota, joka ohjaa sen toimintaa. Aallon Groupin tavoitteena on olla alan suositelluin kumppani ja työnantaja – henkilöstöstä ja asiakkaista oikeasti välitetään ja huolehditaan, ja tähän Sanna pääsee työssään hyvinkin konkreettisesti vaikuttamaan.

Koska Sanna ei uraa aloittaessaan tiennyt haluavansa johtajaksi, on johtamistaitoja pitänyt opetella uran varrella. Myös taloushallinnon substanssiasiat, kannanotto vaikeissa päätöksissä ja vastuukysymyksissä sekä HR-asiat ovat tulleet hänelle tutuiksi vuosien varrella. Sannaa ovat työuralla tukeneet hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kokonaisuuksien hahmotuskyky, projektityylinen työskentelytapa sekä kuuntelutaito.

Olen hyvin yhteistyökykyinen ja -haluinen ihminen, joka on ylpeä voidessaan tehdä asioita yhteisen hyvän eteen. Olen myös empaattinen ja hyvä kuuntelija. Kuuntelutaitoa on myös ymmärtää sitä, mitä toinen ei suoraan sinulle sano”, Sanna kertoo.

Sanna kokee, että työnantaja on ollut hänen tukenaan jokaisessa uran vaiheessa ja kannustanut kehittämään osaamista. Aallon Groupilla omia toiveita on kuunneltu – haastetta on halutessaan saanut lisää ja toisaalta vastuita on myös tarvittaessa jaettu toisille. Ja kuten ihan työuran alkuvaiheessa, iso merkitys on ollut sillä, että sopivia rooleja kohti on kannustettu myös silloin, kun niitä ei ole osannut itse pyytää.

Motivoitunut ote ja oma aktiivisuus ovat tärkeimpiä tekijöitä työuralla etenemisessä

Mikäli mielii harjoittelupaikkaa tai uraa taloushallintoalalta, Sanna neuvoo suorittamaan taloushallinnon opinnot hyvin, sillä alalla on paljon lainalaisuuksia, jotka oppii koulun penkillä. Itse työ toki opitaan käytännön kautta, eikä kukaan valmistu koulusta valmiina kirjanpitäjänä. Kun harjoittelupaikkaa valitsee, on tärkeä huomioida, että töitä pääsee tekemään heti oikeille asiakkaille ja että vastuun määrä on sopiva.

Harjoittelun aikana omaa aktiivisuuttaan kannattaa osoittaa ja tuoda esiin omia vahvuuksia. Ihan jokaisella on annettavaa työyhteisölle ja prosesseille. Motivoitunut ote on kaikista tärkein tekijä”, Sanna kiteyttää.

Sanna neuvoo valitsemaan harjoittelupaikaksi kasvavan yrityksen, johon on mahdollista työllistyä harjoittelun aikana tai sen jälkeen, mikäli toiveet puolin ja toisin kohtaavat. Omaa harjoittelupaikkavalintaansa Sanna katsoo jälkikäteen lämmöllä ja kertoo monesti tarinaansa eteenpäin rekrytoidessaan uusia harjoittelijoita ja työntekijöitä. Samalla hän korostaa, että Aallon Groupilla urapolkuvaihtoehtoja on hyvin monenlaisia eikä hänen omansa ole se ainoa oikea.

Moni kanssani samoihin aikoihin aloittanut on rakentanut urapolkunsa meillä esimerkiksi vaativiin taloushallinnon asiantuntijatehtäviin. Itselläni ei ehkä olisi riittänyt lahjakkuutta tai intohimoa sille polulle, joten on hienoa, että jokainen löytää paikkansa siitä roolista, johon on eniten annettavaa ja josta ennen kaikkea itse nauttii eniten.

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan