Valitse sivu

Työnantajan osoittama luottamus mahdollistaa syventymistä ja kasvamista aina haastavampiin tehtäviin

28.07.2023 | Aallon uratarinat

Aallon Helsingissä vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevä Tiina Valtasaari nauttii asiakaskontakteista ja työn vaihtelevuudesta. Melkein 20 Aallon Groupilla vietetyn vuoden aikana Tiina on tuntenut saavansa luottamusta omaan työskentelyynsä ja osaamiseensa kannustavassa työilmapiirissä.

Tiina Valtasaari aloitti työuransa Aallon Groupilla jo vuonna 2005. Lähes 20 vuoteen on mahtunut useita eri työnimikkeitä ja -tehtäviä, joiden parissa oman osaamisen jatkuva kehittäminen on ollut mahdollista. Mitä enemmän kokemusta Tiinalle on kertynyt, sitä haasteellisempia tehtäviä hän on saanut vastuulleen.

Lukion jälkeen Tiina pohti uravalintaansa ja päätyi lopulta opiskelemaan tradenomiksi. Ala tuntui nopeasti omalta jutulta.

”Olen aina viihtynyt numeroiden parissa ja pidän asioista, joihin on selkeästi yksi oikea vastaus. Taloushallinto vastasi tähän toiveeseen”, kertoo Tiina.

Opintojen ohella Tiina päätyi Aallon Groupille työharjoitteluun, sieltä kesätöihin ja lopulta täyspäiväiseksi työntekijäksi. Hän kokee kehittyneensä ammatillisesti eniten töitä tekemällä ja asiakkaiden avulla. Vuoteen 2013 saakka Tiina toimi kirjanpitäjänä, minkä jälkeen häntä pyydettiin asiakaspalvelupäälliköksi. Tiina ajattelee, että vuonna 2012 suorittamallaan KLT-tutkinnolla oli varmasti oma vaikutuksensa asiaan. Tutkinto on aina ollut Aallolla arvostettu ja Tiina suorittikin sen heidän kannustamanaan eli työnantaja tuki muun muassa kustantamalla valmennuskurssin. Myöhemmin organisaatiomuutoksen myötä Tiinan työnkuvaan astui esihenkilötyö, josta hänellä ei aikaisemmin ollut kokemusta. Työnantajan luottamuksen avulla Tiina sai kuitenkin rauhassa kehittää omaa osaamistaan uudessa työnkuvassa.

Numerot ja asiakkaat työuran johdattajina

Tiinan työtehtävät ovat monipuolisia. Hänen työhönsä kuuluu niin taloushallinnon rutiinitöitä kuin asiakaskohtaamisia. Tiina on mukana kehittämässä myös Aallon Porttia eli sähköistä taloushallinnon kokonaisratkaisua. Syksyllä 2022 yrityksessä käynnistettiin sisäinen esihenkilökoulutus, johon Tiina ei kuitenkaan lähtenyt mukaan esimieskokemuksestaan huolimatta.

”Koin, etten halua suuntautua täysin esihenkilöhommiin, vaan olen mieluummin tekemisissä asiakkaiden kanssa. Oli hienoa, että toiveeni otettiin Aallolla huomioon ja sain jatkaa niissä tehtävissä, jotka olivat itselleni mielekkäimpiä”, kommentoi Tiina.

Tiinan urapolkua on ohjannut suuri kiinnostus numeroita ja asiakkaita kohtaan. Tiinan työnkuva on jälleen hieman muuttumassa hänelle mieleiseen suuntaan, sillä Tiina on siirtymässä esihenkilöroolista taloushallinnon erityisasiantuntijaksi talousjohdon palveluiden pariin.

Asiakaskontaktit, itsensä haastaminen sekä kannustava ilmapiiri motivoivat ja tuntuvat tärkeiltä

Tiinan työssä suureen rooliin nousevat asiakaspalveluhenkisyys ja kommunikointitaidot. Asiakkaita on opeteltava lukemaan, jotta onnistuu poimimaan rivien välistä myös ne asiat, joita he eivät sanallisesti kerro. Tiinan työarki on monesti tiukkojen aikataulujen ja muuttuvien suunnitelmien värittämää, mikä vaatii taitoa omien töiden delegointiin. Myös stressin- ja paineensietokyvyllä sekä uskalluksella yrittää pääsee pitkälle.

Aallon Groupilla vietettyjen vuosien aikana teknologiakehitys on ollut huimaa ja se on muuttanut Tiinan työnkuvaa paljon. Uudet järjestelmät ja niiden käyttö on vaatinut rohkeutta ja itseohjautuvuutta. Koskaan ei ole kuitenkaan tarvinnut pärjätä yksin.

Kaikkea ei tarvitse osata ja apua on aina saatavilla. Kysymällä oppii ja näin oma tietovarasto kasvaa. Teoriaosaamista merkittävämpää on halu oppia ja tehdä työtä”, Tiina kuvailee.

Tiina on aina viihtynyt töissä. Yhtenä syynä tähän ovat työkaverit, joiden poissaolon huomasi hyvin vahvasti koronavuosina ja etätyöaikana. Tiina korostaa myös asiakkaiden ja asiakaskontaktien merkitystä. Asiakkaiden tyytyväisyys, ahaa-elämykset ja omat onnistumiset, etenkin epämukavuusalueella olemisen jälkeen, ovat tärkeitä motivaation kasvattajia.

Aallon Groupilla Tiina on saanut jatkuvasti oppia uutta vaihtelevien työtehtävien merkeissä. Muutokset ja uudet haasteet ovat pitäneet omaa motivaatiota yllä. Aallossa Tiina on tuntenut saavansa vaikuttaa yrityksen toimintaan esimerkiksi kehitysehdotusten kautta. Myös mahdollisuus oman työn ja lomien suunnitteluun on ollut tärkeää.

Minulle merkittävää on se, että voin vapaasti olla oma itseni ja saan luottoa omaan tekemiseeni sekä osaamiseeni. Aallon Groupilla on ollut hyvä ja kannustavat ilmapiiri vuodesta toiseen”, kertoo Tiina.

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan