Valitse sivu

Avoin asenne, rohkeus kysyä apua ja toisen alan työkokemus loivat hyvän pohjan palkkahallinnon asiantuntijatehtäviin

01.12.2023 | Aallon uratarinat

Aiemmin kondiittorina työskennellyt Marianna Peräntie on kulkenut huikean kehityskaaren vaihtaessaan alaa palkkahallinnon pariin. Palkkahallinnon asiantuntijana Aallon Turussa työskentelevä Marianna on kehittynyt kovan luokan osaajaksi niin palkkahallinnon ohjelmistojen kuin asiantuntijatehtävienkin suhteen. Avoin ja nöyrä asenne ovat auttaneet häntä saamaan uuden alan työstä nopeasti kiinni.

12 vuotta kondiittorina työskennellyt Marianna Peräntie jäi äitiyslomalle juuri ennen kuin koronapandemia alkoi. Tehdessään paluuta töihin, oli alan tilanne muuttunut eikä töitä enää ollutkaan tarjolla. Tukea alanvaihtoon Marianna sai entiseltä kollegaltaan, joka oli aiemmin vaihtanut alaa. Etsiessään uutta työtä, herätti palkanlaskentaan keskittynyt taloushallintoalan osatutkinto Mariannan mielenkiinnon.

Minulla ei ole koskaan ollut unelma-ammattia, mutta töitä etsiessäni taloushallinto alana herätti mielenkiintoni. Olen saanut todeta, että ala on todellakin ollut kiinnostava ja olen viihtynyt todella hyvin”, kertoo Marianna.

Kondiittorivuosinaan Marianna toimi myös esihenkilötehtävissä ja kondiittorimestarin koulutuksen myötä muun muassa työsopimuslainsäädäntö tuli tutuksi. Aiempi kokemus ja ymmärrys työsopimuslainsäädännöstä ovat luoneet hyvää pohjaa työhön palkkahallinnon parissa. Molempiin aloihin kuuluu myös asiakaspalvelua ja kommunikointia asiakkaiden kanssa. Kondiittorin ja palkkahallinnon asiantuntijan työt ovat isossa kuvassa kuitenkin kuin kaksi eri maailmaa. Fyysisyyttä ja luovuutta vaativassa kondiittorin työssä hommia tehtiin paljon käsillä. Nyt Mariannan työpäivät koostuvat pitkälti koneella istumisesta. Myös työajat ovat erilaiset, sillä aiemmin töissä kului monesti viikonloppuja. Marianna on pitänyt molemmista töistä, mutta kokee, että nyt perheellisenä arkityöaika on kätevämpi ja hänelle sopivampi.

Harjoittelupaikka Aallon Groupilla oli onnenpotku

Mariannan etsiessä palkanlaskennan harjoittelupaikkaa, elettiin koronavuosia ja yrityksillä oli melko huonosti resursseja palkata harjoittelijoita. Useiden hakemusten jälkeen Marianna lopulta sai harjoittelupaikan. Se ei kuitenkaan vastannut odotuksia, sillä kukaan ei ollut neuvomassa häntä alkuun ja Marianna jäi työssään hyvin yksin.

Aloitettuani harjoittelun, sain pian Aallon Groupilta puhelun. He kysyivät, olinko vielä harjoittelupaikkaa vailla. Kerroin tilanteeni ja vaihdoin ensimmäisestä harjoittelupaikastani Aallon Groupille. Se oli erinomainen päätös. Aallon Groupilla minut otettiin hyvin vastaan ja sain heti apua työtehtäviin”, Marianna kertoo.

Pitkä harjoittelu Aallon Groupilla oli Mariannalle opettavainen ja tärkeä kokemus. Sen aikana hän ehti tutustua kollegoihinsa, asiakkaisiin sekä yrityksen työtapoihin. Alusta asti Marianna tunsi olevansa tervetullut ja hänet otettiin lämpimästi mukaan porukkaan. Hyvä ilmapiiri tuki Mariannan sopeutumista ja uskallusta kysyä apua silloin, kun sitä tarvitsi. Aluksi Mariannan oli tarkoitus työskennellä Aallossa vain kesä, mutta ennen kuin kesätyöt olivat edes ehtineet loppua, tarjottiin hänelle jatkoa.

Olen aina ollut nopea oppimaan ja sisäistämään tietoa, ja suhtaudun avoimesti ja nöyrästi uuteen. Myös uskallukseni kysyä asioista, joita en ymmärrä, on auttanut. Tietoteknisissä asioissa aiempi kokemukseni tietokoneiden parista on tukenut tässä työssä”, listaa Marianna.

Laskutaito, tietotekniikka ja kommunikointitaidot – kolme keskeistä elementtiä

Mariannan työnkuva koostuu omien asiakkaiden palkka-asioiden hoitamisesta. Hän laskee palkkoja sekä vastailee asiakkaiden kysymyksiin ja ongelmiin. Asiakkaita Mariannalla on lähes 40 ja he täyttävät hänen työaikansa mukavasti.

Mariannan työssä laskutaito, numeroiden ymmärtäminen ja luetun ymmärtäminen nousevat tärkeään rooliin. Tekstit, kuten lait ja työehtosopimukset, eivät aina ole kovin helposti ymmärrettävään muotoon kirjoitettuja. Myös erilaisia järjestelmiä on osattava käyttää monipuolisesti, joten tietoteknisten taitojen on oltava hyvällä tasolla. Uutta tietoa on pystyttävä sisäistämään ja palkkaohjelmia on osattava käyttää. Koska työtä tehdään asiakkaiden parissa, on erilaisten ihmisten kanssa tultava toimeen.

Vaikka asiakkaalla olisi huonompi päivä, on itse osattava pysyä rauhallisena. Useimmiten asiakaskohtaamiset ovat kuitenkin erittäin mukavia”, Marianna kertoo.

Työnantaja, työkaverit ja vaihtelevat työpäivät tukevat kehitystä

Marianna pitää siitä, että työpäivät ovat erilaisia eivätkä toista samaa kaavaa. Uudet tilanteet ja pulmat sekä itsensä haastaminen pitävät mielenkiintoa yllä. Aallon Groupilla itsensä kouluttamiseen ja oman osaamisensa kehittämiseen on hyvät mahdollisuudet. Yrityksessä järjestetään myös vinkkituokioita, joissa haastavampia asioita käydään yhdessä läpi. Mariannalle on tärkeää, että kaikesta voi kysyä ja aina on joku, joka auttaa. Hän kokee, että työntekijöistä pidetään muutenkin hyvää huolta.

On hienoa, miten Aallon Groupilla välitetään jokaisesta työntekijästä. Esihenkilöt ovat aidosti kiinnostuneita alaistensa jaksamisesta ja myös kollegat auttavat toisiaan. Mikäli työtaakka meinaa kasvaa äkisti liian suureksi, rientää joku kollegoista heti apuun. On suuri voimavara tietää, ettei koskaan jää yksin”, Marianna kiittelee.

Alanvaihtoa harkitseville Mariannalla on selkeä vinkki.

Ole avoin uusille asioille ja uskalla rohkeasti kokeilla uutta. Voit yllättyä siitä, miten joku asia tai ala saa sinut innostumaan. Niin minulle kävi”, vinkkaa Marianna.

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan