Valitse sivu

Asunto-osakkeiden osakerekisteröinti omistajan vaihtuessa

01.02.2020 | Blogi

Aina kun asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistuksessa tapahtuu muutoksia, tulisi osakerekisteröinti tehdä viipymättä ja asianmukaisella tavalla. Tässä artikkelissa kerromme, mitä toimenpiteitä ja asiakirjoja osakeriksteröintiin tarvitaan.

Milloin osakerekisteröinti tulisi tehdä?

Kun asunto-osakkeiden omistuksissa tapahtuu muutoksia, tulee aina tehdä osakerekisteröinti. Asunto-osakkeen omistajanvaihdokset käyvät ilmi saantokirjasta. Saantokirjoista yleisin on kaupan yhteydessä tehtävä kauppakirja. Tämän lisäksi omistaja voi vaihtua testamentilla, perinnönjakokirjalla, vaihtokirjalla, lahjakirjalla tai osituskirjalla.

Kuka vastaa asunto-osakkeiden osakerekisteröinnistä?

Osakerekisteröinnissä asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon merkitään muun muassa:

 • uuden osakkeenomistajan nimi ja osoite
 • osakekirjojen antamispäivä
 • osakehuoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden.

Asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) mukaan osakeluettelon ylläpito ja osakerekisteröinti ovat taloyhtiön hallituksen vastuulla. Käytännössä isännöintitoimisto huolehtii kuitenkin useimmiten osakeluettelon ylläpidosta ja osakerekisteröinneistä. Uusi osakas tuleekin merkitä viipymättä osakasluetteloon heti, kun isännöitsijä on vastaanottanut omistajanvaihdoksesta riittävän luotettavan selvityksen.

Myös osakkeiden uudella omistajalla on oma vastuunsa, vaikka isännöintitoimisto useimmiten vastaisikin osakerekisteröinnistä. Tällaisessa tilanteessa uuden osakkaan huolehdittavaksi jää se, että omistajanvaihdoksesta toimitetaan isännöintitoimistolle selvitys osakerekisteröinnin tekemistä varten. Mikäli asuntokauppaa tehdessä käytetään kiinteistönvälittäjää, vastaa hän usein omistajanvaihdokseen liittyvien asiakirjojen kokoamisesta ja toimittamisesta. Niissä tapauksissa, joissa kauppa tehdään ilman kiinteistönvälittäjän apua, on selvityksen toimittaminen uuden omistajan vastuulla.

Luotettava selvitys omistajanvaihdoksesta

Osakerekisteröintiä varten täytyy olla luotettava selvitys omistajanvaihdoksesta. Luotettavan selvityksen sisältöön vaikuttaa omistajanvaihdoksen syy eli se, millä saantokirjalla osakkeet on siirretty uudelle omistajalle. Alla on eriteltynä luotettavan selvityksen edellytykset eri saantokirjojen kohdalla.

Kauppakirja tai vaihtokirja:

 1. saantokirja (kauppa- tai vaihtokirja)
 2. osakekirja siirtomerkintöineen (katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja)
 3. ilmoitus varainsiirtoverosta joko välittäjän allekirjoituksella tai verottajan leimalla varustettuna – myös verottajan vastaanottokuittaus sähköisestä ilmoituksesta kelpaa.

Huom. Varainsiirtoverosta vapautettujen ensiasunnon ostajien täytyy toimittaa selvitys verovapaudestaan.

Perinnönjakokirja tai testamentti:

 1. saantokirja (perinnönjakokirja, testamentti)
 2. osakekirja siirtomerkintöineen (katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja)
 3. sukuselvitys siitä saakka, kun vainaja on täyttänyt 15 vuotta, mikäli perukirjaa ei ole maistraatissa vahvistettu
 4. ilmoitus varainsiirtoverosta, mikäli osakkeita on lunastettu pesän ulkopuolisilla varoilla.

Osituskirja:

 1. saantokirja (osituskirja)
 2. osakekirja siirtomerkintöineen (katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja)
 3. ilmoitus varainsiirtoverosta, mikäli osakkeita on lunastettu ositusvarallisuuteen kuulumattomilla varoilla (tasinko).

Lahjakirja:

 1. saantokirja (lahjakirja)
 2. osakekirja siirtomerkintöineen (katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja).

 

Kiitos kuvasta Brandon GriggsUnsplash

Opas onnistuneeseen hankelaskentaan

Miten taloushallinnon kumppani voi auttaa taloyhtiön remonttien rahoittamisessa? Lataa veloitukseton opas sähköpostiisi:

Taloyhtiöissä tehtävien remonttien rahoittaminen ja hankkeeseen liittyvä taloushallinto vaatii erityistä osaamista ja huolellisuutta, jotta kaikki yksityiskohdat pysyvät hallinnassa.

Tämä opas kertoo, mitä remontin rahoitukseen tarvittavassa hankelaskennassa on otettava huomioon.

  Opas tilitoimistokumppanin valintaan