Valitse sivu

Tilitoimiston toimialakohtainen erikoistuminen tarjoaa mahdollisuuksia syvälle kumppanuussuhteelle

30.09.2020 | Blogi

Tilitoimiston toimialakohtainen erikoistuminen on tärkeää, koska taloushallinnon näkökulmasta useilla toimialoilla on omia huomioitavia erityispiirteensä. Joillakin aloilla näitä piirteitä ja tarkkuutta vaativia poikkeuksia on huomattavan paljon. Kun taloushallinnon kumppanilla on tietoa ja kokemusta esimerkiksi alaa koskettavista verotuksen yksityiskohdista, lainsäädännöstä ja muista säädöksistä, saadaan näihin liittyvät toimenpiteet ja kysymykset ratkottua tehokkaasti ja oikeellisesti.

Myös eri alojen toimintaympäristöt ja säädökset ovat jatkuvassa muutoksessa. Taitavakin taloushallinnon asiantuntija joutuu siis jatkuvasti päivittämään osaamistaan usean alan erikoispiirteiden ja asetusten osalta. Tiettyyn toimialaan erikoistuminen puolestaan avaa taloushallinnon asiantuntijalle mahdollisuuden keskittyä hoitamansa alan asiantuntemuksen syventämiseen. Toimialaerikoistunut asiantuntija pystyy siis kattavan yleisen tiedon lisäksi keskittymään oman erikoistumisalansa muutosten, trendien, lainsäädännön ja verotusseikkojen jatkuvaan ja perusteelliseen hallintaan.

Toimialaerikoistuminen voi tuoda tehoa taloushallinnon palvelusuhteeseen

Toimialaerikoistunut asiantuntemus ja sen tuoma tehokkuus palvelevat luonnollisesti niin asiakasta kuin tilitoimistoa itseäänkin. Me Aallon Groupilla tarjoamme kokemuksen kautta syntynyttä vahvaa erityisosaamistamme esimerkiksi IT-toimialalle, pääomasijoitusyhtiöille, säätiöille, rakennusalalle ja kiinteistöyhtiöille.

Hyvänä esimerkkinä toimialaerikoistuneesta palvelusta on Jyväskylässä sijaitseva aluetoimistomme Aallon Jyväskylä, joka keskittynyt palvelemaan pelkästään rakennus- ja kiinteistöalalla toimivia yrityksiä ympäri Suomen. Aallon Jyväskylä hoitaa vahvalla asiantuntijuudella niin suurten rakennusalan yritysten, isännöintitoimistojen kuin yksittäisten taloyhtiöidenkin taloushallinnon.

Toimialaerikoistumisesta alakohtaista järjestelmätuntemusta ja tukea taloushallinnon prosessien digitalisoimiseen

Suuri etu toimialaan erikoistuneen tilitoimiston valinnasta syntyy alalla käytössä olevien ohjelmistojen tuntemuksesta ja osaamisesta. Esimerkiksi eri aloilla käytettävien toiminnanohjausjärjestelmien kirjo on laaja. Niissä syntyvää ja käsiteltävää tietoa tarvitaan yleensä lähtökohtaisesti suoraan taloushallinnon hoitamiseen.

Jos tilitoimistolla on jo valmiiksi kokemusta toiminnanohjaus- tai muiden alaan kytkeytyvien järjestelmien käytöstä, säästää se aikaa paitsi rutiinitöiltä myös voi olla etuna asiakkaalle, joka saa tilitoimistoltaan näkemystä ja osaamista järjestelmien käyttöön taloushallinnon näkökulmasta. Toimialan tuntevalla tilitoimistolla voi löytyä myös kokemusta ja osaamista järjestelmien integroinnista suoraan esimerkiksi käytössä oleviin taloushallinnon, laskutuksen tai raportointi ja BI (Business Intelligence) -järjestelmiin.

Toimialaerikoistunut asiantuntija kykenee alakohtaiseen proaktiiviseen neuvonantoon

Kun yhdistämme syvän toimialaosaamisemme asiakkaidemme liiketoiminnan perinpohjaiseen tuntemiseen, pystymme proaktiivisesti ehdottamaan sopivia ja tarpeellisia tuotteita, ilman että asiakas osaa itse niitä vielä ajatella tarvitsevansa. Kokemukseemme ja osaamiseemme pohjaten löydämme myös rakennus- ja kiinteistöalan asiakkaillemme hyödylliset ja aikaa säästävät palvelut ja ratkaisut.

Toimialan yrityksiä laajemmin tunteva taloushallinnon kumppani pystyy kiinnittämään erityistä huomiota ja tarjoamaan vertailukelpoista näkemystä alan keskeisiin tunnuslukuihin. Näin taloushallinnon asiantuntija voi opastaa ja auttaa asiakasta ohjaamaan yrityksen toimintaa entistä tuloksekkaampaan suuntaan.

Tunnetko jo Aallon Portin?

Tiesitkö, että asiakkaidemme tarpeiden pohjalta kehitetty Aallon Portti on ratkaisu, joka yhdistää kasvollisen palvelun – tutun, toimintaanne perehtyneen, asiantuntijan tuen ja sähköisen taloushallinnon hyödyt?

Haluatko kuulla lisää? Pyydä Aallon Portin esittely!

Kiitos kuvasta Verstappen PhotographyUnsplash

Opas onnistuneeseen hankelaskentaan

Miten taloushallinnon kumppani voi auttaa taloyhtiön remonttien rahoittamisessa? Lataa veloitukseton opas sähköpostiisi:

Taloyhtiöissä tehtävien remonttien rahoittaminen ja hankkeeseen liittyvä taloushallinto vaatii erityistä osaamista ja huolellisuutta, jotta kaikki yksityiskohdat pysyvät hallinnassa.

Tämä opas kertoo, mitä remontin rahoitukseen tarvittavassa hankelaskennassa on otettava huomioon.

    Opas tilitoimistokumppanin valintaan