Valitse sivu

Mistä hyvä tilitoimisto on tehty? 5 tärkeintä tunnusmerkkiä

26.11.2020 | Blogi

Hyvä tilitoimisto – mistä sen tunnistaa. Siinäpä kysymys! Olemme syksyn aikana käsitelleet toimivan tilitoimistokumppanuuden peruspilareita viisiosaisen blogisarjan kautta. Teimme osa-alueista vielä yhteenvedon, jossa hahmottuu osien muodostama kokonaisuus.

Toimiva taloushallinnon kumppanuus on aina monien eri osatekijöiden yhdistelmä, joka palvelee asiakkaan tarpeita niin tarjottavan osaamisen ja järjestelmien kuin arkisten yhteistyötapojen ja palvelualttiudenkin puolesta.

1. Vahva substanssiosaaminen

Tilitoimiston kestävän, kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan ydin on vahvan ja laaja-alaisen asiantuntemuksen omaava motivoitunut henkilöstö. Osaamisen kehittäminen ja ylläpito ovat välttämättömiä edellytyksiä kestävän ja kehittyvän tilitoimistoliiketoiminnan rakentamisessa.

Vaikka taloushallinnon digitalisaatio ja automatisaatio lisääntyvät, alan asiantuntijan substanssiosaamisen tarve ei vähene. Kun rutiinit ja peruskirjaaminen siirtyvät enenevissä määrin robottien työksi, jää ammattitaitoiselle kirjanpitäjälle enemmän aikaa ennakoivaan ja asiakkaan hyväksi tehtävään asiantuntijatyöhön.


Lue lisää blogisarjan osasta 1:
Taloushallinnon laaja-alainen ja vahva substanssiosaaminen ei ole itsestäänselvyys – edes tilitoimistoille

2. Toimiva kommunikaatio

Tilitoimiston fyysisen sijainnin merkitys toimivassa taloushallinnon kumppanuudessa on digitalisaation ja toimivien etäyhteyksien ja -työkalujen myötä vähentynyt, mutta tavoitettavuuden sekä kommunikaation merkitys ja tarve taas ei.

Vaikka asioiden hoitaminen ei välttämättä vaadikaan enää käymistä tilitoimistolla, taloushallinnon asiantuntijan on edelleen oltava asiakkaalle helposti saatavilla. Reaaliajassa tietoa tarjoavista digitaalisista järjestelmistä huolimatta kynnyksen lähestyä omaa yhteyshenkilöä on oltava matala, jotta yhteistyö toimii saumattomasti ja asiakas voi kokea taloushallintonsa olevansa hyvissä käsissä.

Lue lisää blogisarjan osasta 2:
Taloushallinnon kumppanuus perustuu toimivalle kommunikaatiolle

3. Digitaalisen taloushallinnon koko potentiaalin hyödyntäminen

Sähköiset työkalut, työn automatisointi ja prosessien digitalisointi eivät taloushallintoalalla ole enää pitkään aikaan olleet uusia asioita sen paremmin tilitoimistoille kuin suurelle osalle asiakasyrityksiäkään. Suhtautuminen digitaalisen taloushallinnon suomiin mahdollisuuksiin ja taso, jolla niitä hyödynnetään, vaihtelee kuitenkin edelleen paljon.

Digitaalisoitu taloushallinto ei ole pelkästään kirjanpidon materiaalin arkistoimista sähköiseen muotoon, vaan tehokkaimmillaan tieto virtaa automatisoidusti järjestelmien välillä digitaalisessa muodossa. Näin saadaan vähennettyä työvaiheita, säästettyä aikaa ja varmistettua laadun sekä tiedon saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue lisää blogisarjan osasta 3:
Tilitoimistolta löydät monipuolista kokemusta ja apua taloushallinnon digitalisoimiseen

4. Mukautuvuus asiakkaan tarpeisiin

Kaikki yrittäjät eivät unelmoi suurista kasvuaskelista, vaan tavoitteena on hyvä, tasainen toimeentulo. Taloudellista tasapainoa ja vakaata, turvallista toimeentuloa hakeva yrittäjä saa kokeneelta tilitoimistolta tukea arjen sujuvuuteen ja ennustettavuuteen. Tällöin palvelussa korostuvat hallinnollisten rutiinien toimivuus, ajassa kiinni pysyminen sekä taloudellisen tilanteen ja kassan hallinta. Näissä luotettava ja kokenut tilitoimisto on arvokas apu.

Jos yritys puolestaan tavoittelee kasvua, voi osaava ja proaktiivinen tilitoimisto olla yksi kasvun keskeisistä tukipilareista. Tilitoimisto voi tarjota asiantuntevia neuvoja esimerkiksi kasvuun liittyviin hallinnollisiin ja juridisiin kysymyksiin.

Lue lisää blogisarjan osasta 4:
Kasvua vai tasaista toimeentuloa? Kokenut tilitoimisto on asiakkaansa tarpeisiin mukautuva kumppani tämän tilanteesta ja tavoitteista riippumatta

5. Toimialakohtainen erikoistuminen

Taloushallinnon näkökulmasta useilla toimialoilla on omia huomioitavia erityispiirteitään, ja joillakin aloilla näitä piirteitä ja tarkkuutta vaativia poikkeuksia on huomattavan paljon. Kun taloushallinnon kumppanilla on tietoa ja kokemusta esimerkiksi alaa koskettavista verotuksen yksityiskohdista, lainsäädännöstä ja muista säädöksistä, saadaan näihin liittyvät toimenpiteet hoidettua tehokkaasti ja vastaan tulevat kysymykset ratkottua sujuvasti.

Tiettyyn toimialaan erikoistuminen avaa taloushallinnon asiantuntijalle mahdollisuuden keskittyä hoitamansa alan asiantuntemuksen syventämiseen entisestään. Toimialaerikoistunut asiantuntija pystyy siis kattavan yleisen tiedon lisäksi keskittymään oman erikoistumisalansa muutosten, trendien, lainsäädännön ja verotusseikkojen jatkuvaan ja perusteelliseen hallintaan. Eri alojen toimintaympäristöt ja säädökset ovat myös jatkuvassa muutoksessa, joten tietämyksen päivittäminen on tarpeen säännöllisesti.

Lue lisää blogisarjan osasta 5:
Tilitoimiston toimialakohtainen erikoistuminen tarjoaa mahdollisuuksia syvälle kumppanuussuhteelle

Kiitos kuvasta AbsolutVision & Unsplash

Harkitsetko taloushallinnon  ulkoistamista? Lue oppaasta, mitä kumppania valitessa kannattaa huomioida!

Luotettava tilitoimisto on yksi yrittäjän tärkeimmistä kumppaneista. Lataa opas, jossa kerromme, mistä tunnistat toimivan taloushallinnon kumppanuuden.

Niin ensimmäistä tilitoimistoa kuin uutta taloushallinnon kumppania etsiessä on tärkeää löytää itselleen sopiva kumppani.

Tämä opas on tarkoitettu kaikille yrittäjille ja liike-elämän toimijoille tueksi taloushallinnon kumppanin valintaan.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan