Valitse sivu

Miksi on tärkeää ymmärtää ja hyödyntää yrityksen taloudellista tietoa?

26.05.2021 | Blogi

Talouslukujen tulkitseminen ja niiden taustalla olevien asioiden ymmärtäminen on keskeisessä osassa yrityksen kasvun tiellä. Mitä suuremmaksi haluat yrityksesi kasvavan, sitä tärkeämpään rooliin nousee taito tulkita yritystalouden tietoa. Luotettavan taloudellisen tiedon ja sen kyvykkään tulkitsemisen ansiosta yrityksesi voi muun muassa ennakoida ja ohjata toimintaansa, hallita riskejä ja ylläpitää mainettaan.

Talouslukujen tulkitseminen antaa työkaluja liiketoiminnan johtamiseen ja ennakointiin

Kun haluat muodostaa kuvaa siitä, mihin suuntaan yritystäsi pitäisi ohjata, kirjanpidosta saatavat liiketoiminnan luvut ovat avainasemassa. Vaikka suoraan kirjanpidosta saatava tieto koskee lähtökohtaisesti mennyttä aikaa, sen pohjalta on mahdollista jalostaa ennusteita päätöksenteon tueksi.

Taloudellista tietoa tarkastelemalla voit myös saada muun muassa käsityksen siitä, onko yrityksesi tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu kannattavaa tai onko sen kulurakenne kestävällä pohjalla.

Yrityksen talouden suunnittelu pidemmällä aikavälillä ja esimerkiksi kasvua tukevien investointien toteuttaminen, vaativat yrittäjältä riittävästi tietämystä yritystoiminnan talouden nykytilan lisäksi myös tulevaisuudesta.

Apua riskien hallintaan

Jos et seuraa etkä pyri aktiivisesti ennustamaan yrityksesi talouden kehitystä, tiedossa voi olla monia ongelmia. Yrityksen rahoitusvaikeudet ja kassanhallintaan liittyvät ongelmat ovat tyypillisiä osatekijöitä liiketoiminnan epäonnistumisen taustalla. Juuri näitä asioita on mahdollista pyrkiä ennaltaehkäisemään tarkalla talouden seurannalla ja ennustamisella.

Kireä taloustilanne ja ongelmat kassan kanssa johtavat helposti siihen, että yrityksesi ei pysty hoitamaan velvoitteitaan ajallaan. Yhdestä maksuongelmasta voi seurata toinen, ja lopulta maksuvaikeudet saattavat kasautua ylitsepääsemättömäksi esteeksi.

Riskienhallinnan näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, millaista taloustietoa esimerkiksi tuloslaskelma ja tase edustavat sekä hahmottaa niiden yhteyttä toisiinsa. Yksi helppo esimerkki riskienhallinnasta taloustiedon pohjalta on yrityksen myyntisaatavista huolehtiminen. Yrittäjänä sinun on syytä olla ajan tasalla myyntisaamisten määrästä sekä pyrkiä varmistamaan, etteivät ne pääse kasvamaan liikaa ja vaikuttamaan sitä kautta yrityksen omaan maksukykyyn.

Maineen ylläpitoa yrityksen talouslukujen muodossa

Ulkopuolisille yrityksesi talousluvut kuvastavat muun muassa sitä, kuinka hyvin yrityksesi hoitaa asioitaan ja kuinka vakaa laskujen maksaja se on. Nämä näkökulmat tulevat merkityksellisiksi esimerkiksi uusissa yhteistyökumppanuuksissa ja asiakassuhteissa.

Talousluvut ovat tarkastelun kohteena myös rahoitusta haettaessa. Joskus taas voi olla tarpeen saavuttaa tietyt tavoitteet lukujen suhteen yhteistyön jatkumiseksi. Näissä ja ylipäänsä tilanteissa, joissa yrityksen tilaa on näytettävä ulkopuolisille sidosryhmille, on tärkeää ymmärtää, mitä luvut ovat ja voiko niihin vaikuttaa. Vaikuttaminen on monen luvun kohdalla mahdollista, mutta se vaatii ennakointia ja toiminnan ohjaamista suunnitellusti.

Tunnetko jo Aallon Portin?

Talouslukujen tulkitseminen ja näiden taustalla olevien asioiden ymmärtäminen ovat tärkeässä roolissa yrityksen kehityksessä. Tietoa ja lukuja tulkitsemalla voit ennakoida ja ohjata yrityksen toimintaa. Taloushallinnon dataa tarkastelemalla saat myös käsityksen siitä, onko yrityksesi hinnoittelu kannattavaa, ja onko kulurakenne kestävällä pohjalla. Aallon Portti tarjoaa nopean ja helppokäyttöisen kanavan oman taloustiedon äärelle.

Haluatko kuulla lisää? Pyydä esittely!

Mitä jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirrasta?

Taloustiedon ymmärrys on avain yrityksen onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Veloituksettomassa oppaassamme kerromme, mistä eri näkökulmista taloudellisen tiedon ymmärtäminen on tärkeää. Käymme läpi yritystalouden ymmärtämisen perusteita tuloslaskelman, taseen sekä kassavirran osalta.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan