Valitse sivu

Milloin kannattaa valita tilitoimisto, joka tuntee yrityksesi toimialan hyvin? Ainakin näillä aloilla!

29.05.2022 | Blogi

Tietyillä aloilla tilitoimiston toimialakohtaisesta osaamisesta on ehdottomasti hyötyä. Kun alaan liittyy erityistä lainsäädäntöä, merkittäviä riskejä tai esimerkiksi laajaa varastonhallintaa, kannattaa tilitoimistolta edellyttää hyvää alakohtaista tuntemusta.

Tilitoimiston toimialakohtaisesta osaamisesta on aina hyötyä ja arki on todennäköisesti sujuvampaa, jos tilitoimisto tuntee alan erityispiirteet hyvin. Tietyillä aloilla erityisosaaminen kuitenkin korostuu, esimerkiksi alan lainsäädännön tai toimintatapojen takia. Tässä muutama esimerkki, jolloin kannattaa valita tilitoimisto, joka tuntee kyseisen toimialan erityisen hyvin.

Rakennusala

Rakennusala on hyvä esimerkki toimialasta, johon liittyy paljon erityispiirteitä, jotka tilitoimiston pitää tuntea. Jo alan verotuskäytännöt poikkeavat muista ja esimerkiksi palkkauskäytännöt, henkilöstöasiat sekä perustajaurakoinnin tai työyhteenliittymien kirjanpito vaativat erikoisosaamista. Alalla on tyypillisesti pitkiä projekteja, joten tilitoimiston on syytä hallita myös pitkäkestoisten projektien osatulouttaminen ja työmaakohtainen raportointi.

Kiinteistöala

Kiinteistöalan taloushallinto edellyttää paitsi toimialakohtaista osaamista, myös ymmärrystä kunkin kiinteistö- ja hallinnointiyhtiön luonteesta. Joissain tilanteissa on tarpeen, että tilitoimistolla on tuntemusta esimerkiksi kiinteistöjen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta. Kiinteistöjen taloushallintoa hoitavalle tilitoimistolle muun muassa vuokra- ja vastikevalvonta, kiinteistöalan raportointi, vastikelaskenta ja hankelaskenta pitäisivät olla tuttuja juttuja. Tilitoimistolta vaaditaan myös pitkälle vietyjä prosesseja, kun toimintaan liittyy esimerkiksi yhteistyötä taloyhtiötä hallinnoivien isännöintitoimistojen kanssa tai taloyhtiölainojen hallintaa ja kilpailutusta.

Laajaa varastoa vaativa toiminta

Tukkukaupan ja muiden laajaa varastointia vaativien toimialojen erityispiirteet liittyvät varaston arvon elämiseen ja kirjaamiseen. Osaava tilitoimisto voi tarjota näkemystä siihen, että varaston arvoa suhteessa muuhun toimintaan ohjataan järkevästi, ja varastonhallinnan prosesseja kehitetään. Varastonhallintaa vaativassa toiminnassa tilitoimistolla pitäisi olla osaamista varastokirjanpidon ja taloushallinnon yhdistämisestä ja varaston arvon kehityksen johtamisesta. Varastonhallintaan liittyy tyypillisesti myös järjestelmiä, jotka pitäisi olla helposti integroitavissa taloushallinnon järjestelmien kanssa.

Vientikauppa

Tyypillisesti vientikauppa vaatii tilitoimistolta aina laajempaa osaamista. Kohdemarkkinan lainsäädännöstä, verotuksesta ja esimerkiksi tullikäytännöistä pitäisi olla riittävä tuntemus, sekä ymmärrys näiden vaikutuksista yrityksen toimintaan. Myös tarvittavat lupaprosessit ja muodollisuudet täytyy tuntea, ja niihin liittyvään raportointiin sekä tiedonkeruuseen on löydyttävä osaamista. Näin varmistetaan, että velvollisuudet hoidetaan asianmukaisesti ja arki on sujuvaa.

IT-ala ja kasvuyhtiöt

IT-alalla on monia erilaisia toimintamalleja, joihin liittyy taloushallinnon näkökulmasta erityispiirteitä. Alalla tyypilliset pitkät projektit ja niiden jaksotus voivat aiheuttaa haasteita, ellei taloushallinnossa ole perehtyneisyyttä tämän tyyppiseen toimintaan. Tilitoimistolla tulisi siis olla osaamista esimerkiksi projektien jaksottamisesta ja kannattavuuslaskennasta projekti- tai henkilötasolla. Myös ymmärrystä alustatalouden erityispiirteistä ja SaaS-palveluista tarvitaan usein, koska ne poikkeavat esimerkiksi pitkäaikaisen kannattavuuden arvioinnin ja yhtiön rahoituskelpoisuuden näkökulmasta tavallisesta myy-valmista-laskuta-mallista. Alalla on myös erilaisia yleisiä raportointitarpeita esimerkiksi sijoittajille ja muille sidosryhmille.

Huoltamoliiketoiminta

Huoltamo- ja kahvila-ravintolaliiketoiminnassa on monia alalle tyypillisiä erityispiirteitä, jotka tilitoimiston on tärkeää tuntea. Toiminnassa on hallittava esimerkiksi käteiskauppa, varastot ja polttoaineen myynnin erityispiirteet. Erillistä seurantaa ja tarkkuutta vaativien maksuvälineiden kirjo on huoltoasemilla tyypillisesti suuri. Myös Veikkauksen toimintojen seuranta vaatii tarkkuutta esimerkiksi väärinkäytösten havaitsemiseksi ja palkanlaskentaan liittyy omat erikoispiirteensä alan sesonkiluontoisuuden sekä alalla yleisesti käytettyjen työehtosopimusten vuoksi.

Millaista toimialakohtaista osaamista ja apua tilitoimisto voisi yrityksellesi tarjota? Lataa toimialaosaamista käsittelevä opas, joka auttaa sinua punnitsemaan, kannattaako valita tilitoimisto, joka ymmärtää erityisen hyvin yrityksesi toimialaa. 

Milloin kannattaisi valita tilitoimisto, joka ymmärtää yrityksesi toimialaa?

Lue oppaasta, millainen merkitys tilitoimiston toimialaosaamisella on

Joissain tilanteissa voi olla etua, että tilitoimisto tuntee erityisen hyvin toimialasi ja siihen liittyvät erityispiirteet. Oppaassa tarkastellaan, mitä hyötyä tilitoimiston toimialatuntemuksesta on, ja mikä on toimialatuntemuksen rooli ylipäätään taloushallinnon ulkoistuksessa. Lisäksi nostamme tarkempaan käsittelyyn kuusi toimialaa, joissa tilitoimiston toimialaosaamisesta on merkittävää hyötyä.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan