Valitse sivu

Toimialaasi erikoistunut tilitoimisto voi tarjota uudenlaista osaamista yrityksen johdon tueksi

13.05.2022 | Blogi

Kun tilitoimisto tuntee hyvin toimialan, jolla yrityksesi toimii, voi yhteistyö olla erityisen hedelmällistä. Parhaimmillaan toimialaasi erikoistunut tilitoimisto voi tarjota arvokasta tietoa yrityksen kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

Tilitoimisto on yritykselle tärkeä kumppani ja parhaassa tapauksessa voi tuoda uudenlaista ajattelua, näkemystä sekä osaamista yrityksen kehittämisen tueksi. Jos alaasi liittyy erityispiirteitä esimerkiksi lainsäädäntöön, järjestelmiin tai arjen käytäntöihin liittyen, on etu, että myös tilitoimisto tuntee ne hyvin.

Taloushallinnon kautta syntyvä alan yleinen tieto voi olla arvokasta

Kun tilitoimistolla on hyvä ote alan yleiseen tuntumaan, voi taloushallinnon ammattilainen tukea ennakoivasti yrityksen kehittämistä ja tarjota arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. Tällöin tilitoimistossa osataan kiinnittää huomiota esimerkiksi mahdollisiin poikkeamiin verrattuna yleisesti alaan. Suunnittelussa ja ennakoinnissa ymmärretään sekä osataan huomioida alalle tyypilliset piirteet, esimerkiksi sesonkiluonteiset notkahdukset myynnissä.

Miten alasi tunteva tilitoimisto voi tukea yrityksesi arkea ja kehitystä?

  • Taloushallinnosta syntyvää dataa ja raportteja voidaan verrata alan yleiseen tuntumaan
  • Toimialakohtaisten riskien ymmärrys ja riskienhallinnan osaaminen tukee päätöksentekoa
  • Alakohtaisen lainsäädännön tuntemus auttaa ennakoiden esimerkiksi lainsäädännön uudistuessa
  • Tilitoimisto osaa hyödyntää esimerkiksi alalla laajasti käytettäviä toiminnanohjausjärjestelmiä

Hyvä ennakointi auttaa esimerkiksi lainsäädännön uudistuessa

Toimialaan voi liittyä myös alakohtaista lainsäädäntöä tai sääntelyä. Tällaiset velvollisuudet linkittyvät vahvasti yrityksen arkeen sekä kirjanpitoon, ja on tärkeää, että tilitoimisto tuntee ne. Organisaation kannalta relevantin lainsäädännön ja säädösten muutosten seuraaminen ja niiden vaikutusten hahmottaminen konkreettisesti voi olla työlästä. Mitä muutoksia on tehtävä, jotta jatkossakin vastataan lain asettamiin velvollisuuksiin ja tarvittavat toimenpiteet tehdään asianmukaisesti?

Taloushallinnon ammattilaisten työhön kuuluu pysyä ajan tasalla myös lainsäädännön muutoksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön. Jos tilitoimistolla on hyvä tuntemus toimialasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, voi se tukea yritystä myös ennakoiden, esimerkiksi lainsäädännön uudistuessa. Näin varmistetaan, että lainsäädännön edellyttämät velvoitteet täytetään asianmukaisesti ja ne saadaan luontevaksi osaksi yrityksen arkea. Muutostilanteessa tarvittavat toimenpiteet osataan huolehtia ennakoiden, ja yrittäjä tai organisaation johto voi vastaavasti keskittyä täyspainoisemmin varsinaiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

Uudenlaista osaamista yrityksen talousjohtamiseen

Parhaassa tapauksessa tilitoimisto voi tuoda uudenlaista osaamista yhtiön talousjohtamiseen. Alakohtaisella talousjohdon osaamisella tilitoimisto voi aidosti tukea yrityksen johtoa päätöksenteossa ja tarjota apua esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitaan alan erityisosaamista vaativia yritysjärjestelyjä. Toimialakohtaisten riskien ymmärrys ja riskienhallinnan osaaminen on tärkeää yrityksen kehittämisen kannalta. Se, millaista toimialakohtaista osaamista tarvitaan, vaihtelee suuresti alan ja yrityksen liiketoiminnallisen tilanteen mukaan.

Milloin kannattaisi valita tilitoimisto, joka ymmärtää yrityksesi toimialaa?

Lue oppaasta, millainen merkitys tilitoimiston toimialaosaamisella on

Joissain tilanteissa voi olla etua, että tilitoimisto tuntee erityisen hyvin toimialasi ja siihen liittyvät erityispiirteet. Oppaassa tarkastellaan, mitä hyötyä tilitoimiston toimialatuntemuksesta on, ja mikä on toimialatuntemuksen rooli ylipäätään taloushallinnon ulkoistuksessa. Lisäksi nostamme tarkempaan käsittelyyn kuusi toimialaa, joissa tilitoimiston toimialaosaamisesta on merkittävää hyötyä.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan