Valitse sivu

Liikenteen murros vaikuttaa myös huoltamojen taloushallintoon – mitä alan erikoispiirteistä pitäisi ymmärtää?

13.06.2022 | Blogi

Huoltamotoimintaan liittyy taloushallinnon näkökulmasta paljon erikoispiirteitä, jotka on tunnettava ja hallittava. Toisaalta liikenne on valtavassa muutoksessa ja yhä useampi autoilija harkitsee siirtymistä johonkin toiseen käyttövoimaan bensan hinnan noustessa. Miten muutokset ja alan erikoisuudet pitäisi taloushallinnossa huomioida?

Huoltamot ja niiden yhteydessä usein toimiva kahvila-ravintolaliiketoiminta muodostavat kokonaisuuden, joka kirjanpidon ja taloushallinnon näkökulmasta vaatii vähintäänkin asiaan perehtymistä. Lisäksi liikenteen murros tuo muutoksia ja investointipaineita huoltoasemille. Toiminnassa on ymmärrettävä muun muassa käteiskaupan erikoispiirteet, varastonhallinta ja polttoaineen myynnin erikoisuudet. Huoltamokokonaisuuden syvällinen hallinta vaatii asiaan erikoistumista. Ei ole itsestäänselvää, että tällaiseen toimintaan liittyvät erikoispiirteet ovat tuttuja aina tilitoimistoillekaan.

Huoltamoliiketoiminnassa on keskeistä tuntea ja ymmärtää polttoaineen myyntiin liittyvät erikoispiirteet. Toisin kuin monilla muilla aloilla, huoltamoliiketoiminnassa myös käteiskauppa on yleistä ja erilaisten maksuvälineiden kirjo on huoltoasemilla suuri. Erilaiset maksutavat tarvitsevat seurantaa ja tarkkuutta. Myös Veikkauksen toimintojen seuranta vaatii huolellisuutta, esimerkiksi mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi. Toiminta edellyttää myös varastonhallintaa ja palkanlaskentaan liittyy omat erikoispiirteensä, alalla käytettyjen työehtosopimusten ja sesonkiluontoisuuden vuoksi.

Huomioi huoltamoliiketoiminnan taloushallinnossa ainakin:

  • Polttoaineen myyntiin liittyvät erikoispiirteet
  • Käteiskauppa ja erilaisten maksutapojen seuranta
  • Varastonhallinta
  • Palkanlaskentaan liittyvät erikoispiirteet, alalla käytössä olevat työehtosopimukset ja sesonkiluontoisuus huomioiden
  • Ennakoi alalla tapahtuvia muutoksia – liikenteen sähköistyminen tuo investointeja huoltamoille

Liikenteen murros vaikuttaa myös huoltamojen toimintaan

Ala on valtavassa muutoksessa ja esimerkiksi liikenteen sähköistymisen myötä huoltoasemilla on edessä muutoksia ja investointeja. Bensan hinnan ollessa korkealla moni autoilija harkitsee muuhun käyttövoimaan siirtymistä. Huoltoasemien on reagoitava kuluttajien käyttäytymiseen ja seurattava herkästi muutoksia alalla. Tulevaisuudessa on pystyttävä tarjoamaan palveluita autoilijoiden muuttuviin tarpeisiin. Monille huoltoasemille tämä tarkoittaa mittavia investointeja.

Huoltamoliiketoiminnan erikoisuudet hyvin tunteva tilitoimisto voi olla yritykselle erinomainen tuki. Kun tilitoimistolla on alan ominaispiirteet hallussa, hoidetaan kaikki arjen taloushallintoon, kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvät asiat huolellisesti ja oikein. Tilitoimistolta voi pyytää myös omaan toimintaan sopivaa ja räätälöityä raportointia, jotta se tukee toiminnan seurantaa ja suunnittelua. Toisaalta alan tunteva taloushallinnon ammattilainen voi tarjota arvokasta tukea ja näkemystä myös liiketoiminnan kehittämiseen sekä muutoksiin valmistautumiseen. Yrityksen talouden tunnuslukuja voidaan verrata alan yleiseen tuntumaan ja taloushallinnon asiantuntija voi tuoda näkemystä päätöksenteon tueksi esimerkiksi tulevia investointeja suunniteltaessa.

Tiesitkö, että meillä Aallon Groupilla on huoltoasemien liiketoimintaan erikoistunut yksikkö? Lue lisää huoltamoliiketoiminnan palveluistamme!

Milloin kannattaisi valita tilitoimisto, joka ymmärtää yrityksesi toimialaa?

Lue oppaasta, millainen merkitys tilitoimiston toimialaosaamisella on

Joissain tilanteissa voi olla etua, että tilitoimisto tuntee erityisen hyvin toimialasi ja siihen liittyvät erityispiirteet. Oppaassa tarkastellaan, mitä hyötyä tilitoimiston toimialatuntemuksesta on, ja mikä on toimialatuntemuksen rooli ylipäätään taloushallinnon ulkoistuksessa. Lisäksi nostamme tarkempaan käsittelyyn kuusi toimialaa, joissa tilitoimiston toimialaosaamisesta on merkittävää hyötyä.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan