Valitse sivu

Ukrainalaiset työntekijät Suomessa – mitä työnantajan tulisi huomioida?

24.10.2022 | Blogi

Tällä hetkellä Suomessa on paljon Ukrainasta paenneita ihmisiä, jotka haluavat löytää työskentelymahdollisuuksia. Ukrainalaiset työntekijät ovat entuudestaan tuttu näky esimerkiksi erilaisissa maatalouden kausitöissä. Vallitseva tilanne on kuitenkin johtanut siihen, että ukrainalaisia työntekijäitä on työmarkkinoilla aikaisempaa laajemmin. Mitä työnantajan tulisi huomioida Ukrainasta paennutta palkatessaan?

Ukrainasta paenneet voivat saada oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella. Tällöin oikeus tehdä töitä alkaa heti, kun tilapäisen suojelun hakemus on rekisteröity. Ukrainalainen työntekijä voi työskennellä Suomessa myös kausityötodistuksella, kausityöoleskeluluvalla tai muulla voimassa olevalla oleskeluluvalla, jossa on työnteko-oikeus.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan velvollisuus on tarkistaa työntekijän oleskelu- tai työskentelyoikeus. Työnteko-oikeuden voi tarkistaa esimerkiksi:

  • oleskelulupakortista tai oleskelulupapäätöksestä, johon merkitty millainen työnteko-oikeus henkilöllä on,
  • kausityötodistuksesta tai
  • vireilläolotodistuksesta, kun työntekijä hakenut tilapäistä suojelua

Jos työntekijä on hakenut tilapäistä suojelua, on työnantajan lähetettävä työntekijäilmoitus (TEM054-lomake). Työnantajan on aina tehtävä ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä palkatessaan muun kuin EU-kansalaisen, EU-kansalaiseen rinnastettavan tai tällaisen henkilön perheenjäsenen.

Palkanmaksu ja verokortti

Mikäli työntekijällä ei ole pankkitiliä, voidaan palkka maksaa prepaid-kortille. Tämän työntekijä saa siitä vastaanottokeskuksesta, jossa on kirjoilla. Prepaid-kortilla maksaminen edellyttää kirjallista työsopimusta, työnantajayrityksen tai -yhdistyksen rekisteröintiä, ja että työnantaja lähettää palkanmaksutilinumeronsa vastaanottokeskukselle ja työnantajalla on mahdollisuus maksaa palkkaa ulkomaalaiselle tilille. Jos työntekijä ei ole vielä saanut päätöstä tilapäisestä suojelusta, kannattaa henkilötunnus- ja verokorttiasiassa olla yhteydessä Verohallintoon.

Tarkempia ohjeita työnantajille löytyy muun muassa Maahanmuuttoviraston ja TE-toimiston verkkosivuilta:

Maahanmuuttoviraston ohjeistus Ukrainasta paenneen työntekijän palkkaamiseen ›
TE-toimiston ohjeistus ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen ›

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan