Valitse sivu

Talouden johtaminen osana yritysjohtamista

16.12.2022 | Blogi

Talousjohtaminen on yksi yritystoiminnan peruspilareista – vaikka muuten edellytykset tuloksekkaalle liiketoiminnalle olisivat huippuluokkaa, huonosti johdettu talous tekee toiminnasta kannattamatonta. Toisaalta hyvä taloudenpito voi paikata ongelmia muilla toiminnan osa-alueilla tai ainakin antaa aikaa ongelmien korjaamiseen, jotta yritystoimintaa voidaan kehittää kannattavaksi.

Eri kokoluokan yrityksillä talouden johtamisen prosessit ovat erilaisia. Erityisesti alle miljoonan euron liikevaihtoluokassa toimivien yritysten talousjohtamisessa on monenlaisia käytänteitä. Osa kokoluokan yhtiöistä seuraavat vain tämänhetkistä kassan tilannetta, omistajan pyrkiessä hahmottamaan omassa päässään paljonko rahaa tulee sisään ja paljonko on avoimia laskuja. Jotkut seuraavat taloushallintojärjestelmän tuottamia kassavirtaennusteita ja määrittävät edellisen kuukauden tuloslaskelman pohjalta, miten yrityksellä menee.

Yrityksen koosta riippumatta talouden johtamista olisi hyvä pitää tiiviinä osana yritystoiminnan luotsaamista – tavalla tai toisella. Tyypillisesti talousjohtamisesta kiinnostutaan enemmän, kun liikevaihto ylittää noin kahden miljoonan rajan. Viimeistään tässä vaiheessa yritysjohtaja kaipaa jo apua talousjohtamiseen ja mitä suuremmaksi toiminta kasvaa, sitä tärkeämpää ammattimaisesta talousjohtamisesta tulee.

Talouden johtaminen johtoryhmän tehtävänä

Suuremmilla yrityksillä taloutta seurataan useilla mittareilla ja talouden johtaminen tapahtuu pääsääntöisesti johtoryhmän toimesta. Johtoryhmä päättää, mitkä avainluvut otetaan kuukausittaiseen tarkempaan tarkasteluun. Näiden lukujen seurannasta ja analysoinnista luodaan formaali prosessi.

Suuremmilla yrityksillä talouden johtamisesta vastaa usein johtoryhmä, jossa tyypillisesti on edustettuna:

  • Toimitusjohtaja
  • Talousjohtaja
  • Myynti
  • Markkinointi
  • IT-osasto

Toisin kuin pienissä yrityksissä, joissa monesti talousasioita pyöritetään vain yrittäjän omassa päässä, johtoryhmissä on usein tahto dokumentoida ja miettiä talouteen liittyviä asioita yhdessä. Vaikka katse onkin tässä hetkessä ja tulevaisuuden ennusteissa, menneisyydestä haetaan oppia ja näkemystä tulevaan – tarkastellaan ovatko tavoitteet ja ennusteet realistisia ja loogisia.

Yksi tärkeimmistä talousjohtamisen työkaluista on budjetti. Monesti varsinkin pienemmissä yrityksissä budjetit luodaan kerran vuodessa ja ne unohdetaan pöytälaatikkoon, mutta aktiivisesti taloutta johdettaessa budjettia käydään läpi johtoryhmän toimesta kerran kuukaudessa ja siihen tehdään tarvittaessa muutoksia. Tällä tavalla yrityksen johdolla säilyy jatkuvasti käsitys siitä, onko toiminta menossa oikeaan suuntaan.

Dokumentointi päätöksenteon tueksi

Dokumentoinnin tärkeys kasvaa erityisesti silloin kuin yrityksellä on ulkopuolisia rahoittajia. Rahoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen tämän hetken tilanteesta sekä tulevaisuuden näkymistä. Hyvin hoidettu dokumentointi ja selkeät realistiset ennusteet lisäävät yrityksen uskottavuutta rahoittajien silmissä.

Myös oman toiminnan kehittämiseen dokumentoinnista on hyötyä. Tarkoitus ei ole tuijottaa peräpeiliin, vaan historiatrendejä ymmärtämällä tehdään tulevaisuuteen liittyviä ratkaisuja. Oli kyse investoinneista, rekrytoinneista, lomautuksista tai rahoitustarpeesta, kaikki päätökset perustuvat yrityksen talouteen. Koko johtoryhmän osallistuessa talouden johtamiseen, pysyy keskittyminen kannattavassa liiketoiminnassa kaikilla toiminnan eri osa-alueilla.

Jos yrityksessä ei ole omaa talousjohtajaa tai johtoryhmän tueksi toivotaan ulkopuolisen taloushallinnon ammattilaisen näkemystä, voi ulkoistettu talousjohtaja tuoda kaivattua apua johtoryhmän työskentelyyn. Työskentelemme monen yrityksen kanssa tiiviissä yhteistyössä, jolloin Aallon Groupin asiantuntija toimii kuin osana yrityksen johtoryhmää, ulkoistettuna talousjohtajana. Lue, miten ulkoistettu talousjohtaja voi tukea liiketoiminnan kehittämistä ja tutustu palveluumme!

Mitä jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirrasta?

Taloustiedon ymmärrys on avain yrityksen onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Veloituksettomassa oppaassamme kerromme, mistä eri näkökulmista taloudellisen tiedon ymmärtäminen on tärkeää. Käymme läpi yritystalouden ymmärtämisen perusteita tuloslaskelman, taseen sekä kassavirran osalta.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan