Valitse sivu

Vinkit sähköisen taloushallintojärjestelmän valintaan

12.06.2023 | Blogi

Parhaimmillaan sähköinen taloushallinto säästää aikaa, sujuvoittaa arkea ja minimoi virheet. Markkinoilla on lukuisia erilaisia sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja, joten miten valita niistä sopivin? Mitä eroja järjestelmissä on ja millaisia asioita järjestelmää valitessa on tärkeää huomioida?

Kirjanpidon sähköistämisellä on monia kiistattomia hyötyjä ja markkinoilla on lukuisia hyviä ratkaisuja sähköisen taloushallinnon tueksi. Hyvä sähköinen taloushallintojärjestelmä voi parhaimmillaan säästää aikaa ja sujuvoittaa arkea. Myös virheiden mahdollisuus minimoidaan, kun monia vaiheita voidaan automatisoida. Markkinoilla on kuitenkin tarjolla useita taloushallinnon järjestelmiä, joista luonnollisesti jokainen markkinoi itseään parhaaksi. Miten sitten löytää omiin tarpeisiin sopivin ratkaisu?

Miten eri taloushallinto-ohjelmat eroavat toisistaan?

Taloushallinnon järjestelmissä on toki jonkin verran eroavaisuuksia, mutta isossa kuvassa valtaosa laajimmin käytetyistä järjestelmistä on tärkeimmiltä toiminnoiltaan hyvin lähellä toisiaan.

Eroavaisuuksia on esimerkiksi hinnoittelukäytännöissä ja tietyillä toimialoilla saattaa korostua toimintoja, joiden osalta järjestelmien välillä voi olla selkeitäkin eroja. Jos liiketoimintaan liittyy oleellisesti esimerkiksi varastonhallintaa, on tärkeää, että taloushallinnon järjestelmässä on hyvät toiminnallisuudet varastokirjanpidon osalta. Jos taas toiminnan luonteen vuoksi on tärkeää, että taloushallinto-ohjelmaa voidaan käyttää sujuvasti myös mobiilissa, kannattaa varmistaa, että oma järjestelmä taipuu siihen hyvin. Myös järjestelmän tarjoamissa oletusraporteissa on eroavaisuuksia.

Procountor, Netvisor, Heeros, Fennoa vai Fivaldi? Suosituimmat sähköiset taloushallintojärjestelmät vertailussa

› Lue sähköisten taloushallintojärjestelmien vertailu

Me Aallon Groupilla hyödynnämme useita alan parhaita taloushallintojärjestelmiä, kuten:

  • Procountor
  • Netvisor
  • Fivaldi
  • Fennoa
  • Heeros

Näistä järjestelmistä selkeitä markkinajohtajia ovat Procountor ja Netvisor, jotka ovat useiden sähköisiä palveluita tarjoavien tilitoimistojen sekä näiden asiakkaiden suosiossa. Sekä Netvisor että Procountor sisältävät runsaasti valmiita järjestelmäintegraatioita, joiden vuoksi niitä on helppo liittää osaksi yrityksen omaa talousprosessia. Kauan toiminut ja edelleen uudistuva Fivaldi tarjoaa runsaasti omanlaisiaan toimintoja, jotka palvelevat erinomaisesti muun muassa taloyhtiöiden vastikelaskennassa.

Järjestelmien parissa kohtalaisen uutena tulokkaana on Fennoa, jota on alusta asti kehitetty taloushallinnon automaatio mielessä. Viimeisten vuosien saatossa Fennoasta onkin muodostunut varteenotettava haastaja järjestelmämarkkinoille. Modulaarinen Heeros puolestaan tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia sähköisen taloushallinnon vaihtelevien tarpeiden ratkaisemiseksi.

Lisäksi tuotamme taloushallinnon palveluja asiakkaidemme tarpeiden pohjalta kehitetyllä Aallon Portilla ja toimialaerikoistuneilla kokonaisratkaisuilla, esimerkiksi rakennusalalle suunnatuilla kattavilla toiminnanohjausjärjestelmillä Jydacomilla ja Admicomilla, sekä useammalle toimialalle tarkoitetulla monipuolisella WiseNetwork-kokonaisuudella.

Pyrimme aina suosittelemaan asiakkaillemme näiden yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten soveltuvaa taloushallinnon kokonaisratkaisua.

Mitä asioita taloushallintojärjestelmän valinnassa pitäisi huomioida?

Järjestelmän valinnassa kannattaa panostaa siihen, että ymmärtää oman organisaationsa taloushallintoon liittyvät tarpeet ja valitsee järjestelmän, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla niitä. On tärkeää ymmärtää oman liiketoiminnan luonne ja mitkä asiat siitä näkökulmasta vaikuttavat järjestelmän valintaan. Tarvitaanko taloushallinnon järjestelmään esimerkiksi hyvät varastokirjanpidon ominaisuudet, tai onko järjestelmä integroitava johonkin muuhun järjestelmään?

Paras tehokkuushyöty taloushallinnon järjestelmästä saadaan silloin, kun sitä käyttävällä henkilöllä on mahdollisimman hyvä osaaminen järjestelmästä. Varmista, että järjestelmän käyttöön on saatavilla riittävän hyvä koulutus ja tarvittaessa tukea. Myös tilitoimistojen välillä on eroja siinä, millainen osaaminen eri järjestelmistä kirjanpitäjiltä löytyy. Eri tilitoimistot hyödyntävät ohjelmistoja eri tavoin ja tiettyyn ohjelmaan perehtynyt henkilö voi pitää kyseistä parhaana vain siksi, että hän osaa kokemuksellaan hyödyntää järjestelmää niin hyvin.

Jos tilitoimistossa on kokemusta useista järjestelmistä, voi tilitoimisto olla myös hyvä tuki järjestelmän valinnassa. Hyvä tilitoimistokumppani osaa arvioida kokonaisuutta ja peilata eri järjestelmien hyötyjä erityyppisiin tarpeisiin.

Huomioi taloushallinto-ohjelman valinnassa ainakin:

  • Mikä on tärkeää oman toiminnan kannalta? Korostuuko jokin tietty ominaisuus, kuten varastokirjanpito? Tällaisissa ominaisuuksissa saattaa olla eroja järjestelmien välillä, joten varmista, että vallitsemasi järjestelmä palvelee aidosti omaa liiketoimintaa.
  • Mukautuuko järjestelmä omiin taloushallinnon prosesseihin ja onko järjestelmä integroitavissa muihin toiminnan kannalta tärkeisiin järjestelmiin?
  • Miten yhteistyö tilitoimiston kanssa sujuu? Millainen osaaminen tilitoimistolla on valitusta järjestelmästä ja onko yhteiskäyttö tilitoimiston kanssa sujuvaa?
  • Hinta – hinnoitteluperiaatteet vaihtelevat eri järjestelmien välillä, joten perehdy niihin ja peilaa hinnoitteluperiaatteita toimintaanne.

Jos yrityksessä on jo käytössä jokin sähköisen taloushallinnon järjestelmä, mutta syystä tai toisesta se ei tunnu omaan toimintaan sopivalta, kannattaa myös muutos tehdä harkiten. Hyvä tilitoimistokumppani voi tukea järjestelmän valinnassa, etenkin jos tilitoimistossa on laaja osaaminen ja ymmärrys erilaisista järjestelmistä. Tärkeintä on löytää ratkaisu, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen tarpeita ja tukee sujuvaa yhteistyötä tilitoimiston kanssa.

Meillä Aallon Groupilla on laaja kokemus käytetyimmistä taloushallinnon järjestelmistä. Olemme kehittäneet myös asiakkaidemme tarpeiden pohjalta oman Aallon Portti -kokonaisuuden, joka toimii kokonaisvaltaisena sähköisen taloushallinnon työkalupakkina. Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa aina tapauskohtaisesti ratkaisut, jotka palvelevat mahdollisimman tehokkaasti yrityksen tarpeita. Parhaimmillaan hyvä järjestelmä ja sujuva yhteistyö tilitoimiston kanssa säästää paitsi aikaa, myös kustannuksia.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä, ja mietitään yhdessä juuri teille sopivin ratkaisu sähköiseen taloushallintoon! Ota yhteyttä – autamme mielellämme!

Procountor, Netvisor, Heeros, Fennoa vai Fivaldi? Lue sähköisten taloushallintojärjestelmien vertailu

Kaipaatko tehoa organisaatiosi taloushallinnon rutiineihin?

Sähköinen taloushallinto on avaintekijä organisation taloushallinnon rutiinien tehostamiseen.

Veloituksettomassa oppaassamme kerromme, mitä sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan, mitä konkreettisia hyötyjä sähköisten työtapojen hyödyntämisellä saavutetaan organisaation taloushallinnossa ja mitä ainakin kannattaa huomioida kun puntaroi eri vaihtoehtoja. Lisäksi käsittelemme oppaassa sähköiseen taloushallintoon liittyviä yleisimpiä virheellisiä uskomuksia ja kysymyksiä.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan