Valitse sivu

Onko kirjanpito pakollinen paha?

20.09.2023 | Blogi

Kirjanpitäjä huutelee taas puuttuvien kuittien ja tositteiden perään, ja verottajakin vie omansa päältä. Lainsäätäjä kaikessa viisaudessaan on tehnyt kirjanpidosta pakollista jokaiselle yrityksille, mutta onko se todellisuudessa vaivan väärti? Onko kirjanpito vain pakollinen paha, vai voiko se tarjota aitoa hyötyä yritystoiminnalle?

Moni yrittäjä tuskailee säännöllisen kuittikaaoksen ja kirjanpidon toistuvien, ja usein kasaantuvien, velvollisuuksien kanssa. Jos kirjanpidon aitoa hyötyä ei oivalla, voi se todellakin tuntua pakolliselta pahalta. Uskallamme kuitenkin väittää, että parhaimmillaan kirjanpidosta saatu hyöty on paljon suurempi – etenkin, jos kirjanpidon rutiinit saadaan soljumaan sujuvasti yrityksen muun arjen keskellä.

Hyvät arjen käytännöt ja prosessit helpottavat pakollisia kirjanpidon rutiineja

Säännöllisiä velvollisuuksia kirjanpitoon liittyy väistämättä. Tietyt toimenpiteet on muistettava hoitaa ajallaan, kuten esimerkiksi tarvittavat ilmoitukset verottajalle. Jos kirjanpitoa hoitaa tilitoimisto, on kirjanpitoaineisto toimitettava säännöllisesti kirjanpitäjälle, tyypillisesti kuukausittain. Kirjanpitäjä yleensä kyselee aktiivisesti kuittien perään, jos yksittäisiä kuitteja tai tositteita puuttuu. Yksittäisten kuittien etsiminen jälkikäteen on kuitenkin turhauttavaa, kun yrityksen arki pitää todennäköisesti muutenkin kiireisenä.

Kirjanpidon välttämättömistä rutiineista voi kasautua kuormittava taakka myöhemmin hoidettavaksi, jos niitä ei tee säännöllisesti. Kannattaakin panostaa siihen, että kirjanpitoon liittyvät toistuvat velvollisuudet tulee hoidettua systemaattisesti heti arjen lomassa, jolloin ne hoituvat nopeammin ja kivuttomammin kuin isompana työtaakkana viime hetken paineen alla.

Toimivilla työkaluilla enemmän irti kirjanpidosta

Kirjanpitoa voi toki tehdä monella tapaa, yksinkertaisimmillaan Excel-taulukkoon. Tätä emme kuitenkaan taloushallinnon asiantuntijoina voi suositella edes kaikkein pienemmille yrityksille. Ilman järkeviä työkaluja virheiden riski ja manuaalisen työn määrä kasvaa nopeasti liian suureksi. Taloushallinnon tukena onkin järkevää hyödyntää siihen suunniteltuja työkaluja ja erilaisia sähköisen taloushallinnon ratkaisuja, joista löytyy vaihtoehtoja moneen eri tarpeeseen. Sähköisten taloushallinnon työkalujen avulla useita kirjanpidon rutiineja voidaan automatisoida ja kirjanpidosta saadaan irti selkeitä raportteja, jotka auttavat hahmottamaan yrityksen taloustilannetta paremmin. Tämä ohjaa liiketoimintaa oikeaan suuntaan, sekä auttaa ennakoimaan ja tarvittaessa reagoimaan muutostarpeisiin hyvissä ajoin.

Kirjanpitäjä tukena kokonaistilanteen hahmottamisessa

Säännöllinen tekeminen ja kirjanpidon rutiinien systemaattinen hoitaminen, sekä talouden seuranta antavat paremman kuvan siitä, mikä on yrityksen talouden todellinen tila. Tämä auttaa tekemään oikeita päätöksiä ja toimenpiteitä, sekä tarvittaessa reagoimaan, jos suunta näyttää huolestuttavalta.

› Lue kuinka hyvä kirjanpitäjä on parhaimmillaan paljon enemmän kuin ulkoistettu kirjanpito!

Parhaimmillaan hyvä kirjanpitäjä ja aktiivinen yhteistyö tilitoimiston kanssa voi auttaa talouden seurannassa ja tukea yrityksen johtamista oikeaan suuntaan. Taloushallinnon ammattilainen ymmärtää kirjanpidon luvut osana isompaa kehitystä ja hänellä voi olla tuntuma siitä, millaisilta luvut tyypillisesti näyttävät samankaltaisissa yrityksissä. Taloustilanteen selkeämpi hahmottaminen auttaa keskittymään liiketoiminnassa oikeisiin asioihin – siksi kirjanpidosta kannattaa todella ottaa kaikki hyöty irti, eikä vain suorittaa sitä pakollisena kurjana rutiinina.

Kaipaatko apua kirjanpitoon tai talouden seurantaan? Me Aallon Groupilla autamme kokonaisvaltaisesti asiakkaitamme hyödyntämään taloushallinnon tietoa yritystoiminnan kehittämisen tukena. Etsimme aina kullekin asiakkaalle parhaat tavat yhteiselle työskentelylle, jotta taloushallinnosta saadaan paras hyöty irti. Ota yhteyttä – autamme mielellämme!

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan