Valitse sivu

Hyödynnätkö kirjanpitäjäsi ammattitaidon koko potentiaalin?

27.03.2023 | Blogi

Parhaimmillaan kirjanpitäjä on paljon enemmän kuin ulkoistettu kirjanpito. Taloushallinnon ammattilaisen osaaminen ja arvokkaat neuvot voivat säästää rahaa ja aikaa, sekä ohjata yritystoiminnan kehittämistä oikeaan suuntaan. Myös erilaiset muutostilanteet hoidetaan sujuvasti, kun hyödynnetään taloushallinnon asiantuntijan ammattitaitoa.

Tyypillisesti kirjanpito on yksi ensimmäisiä ulkoistettavia palveluita yritystoiminnassa. Usein on järkevää luottaa kirjanpito taloushallinnon ammattilaisen hoidettavaksi, jolloin varmistetaan kirjanpidon oikeellisuus ja kirjanpitoon liittyvät rutiinit hoidetaan ammattimaisesti. Virheet kirjanpidossa saattavat pahimmillaan käydä kalliiksi ja tottumattomalla kirjanpidon kuukausittaiset rutiinityöt voivat viedä kohtuuttomasti aikaa.


Hyvä kirjanpitäjä voi tarjota ammattitaidollaan varsinaisen kirjanpidon lisäksi paljon arvokasta tietoa ja tukea. Parhaimmillaan taloushallinnon kumppanin neuvoilla säästetään rahaa, vältetään sudenkuopat ja kehitetään yritystoimintaa oikeaan suuntaan. Kirjanpitäjä tai tilitoimiston palvelu kannattaa mieltää laajemmin, kuin pelkkänä ulkoistettuna kirjanpitona, ja hyödyntää aidosti se monipuolinen osaaminen, joka taloushallinnon ammattilaisella on.

› Lataa maksuton Tilitoimistosta asiantuntevaksi kumppaniksi -opas

Pyydä tarvittaessa apua budjetointiin ja talouden seurantaan

Budjetointi ja tulevan ennakointi ovat liiketoiminnalle tärkeitä peruspilareita. On ymmärrettävä tämänhetkinen tilanne, yrityksen omat resurssit, odotukset ja tavoitteet, sekä peilata niitä vallitseviin olosuhteisiin ja yleiseen kehitykseen. Kun budjetoinnista ja yrityksen talouden seurannasta tehdään säännöllistä rutiinia ja jatkuvaa tekemistä, pysyy näkymä yrityksen talouskehitykseen selkeänä. On helpompaa kääntää kurssia ajoissa ja selvitä kinkkisemmistäkin paikoista, kun niihin on osattu varautua.

Budjetoinnin ja säännöllisen talouden seurannan tukena kannattaa hyödyntää kirjanpitäjän ammattitaitoa. Taloushallinnon ammattilainen saattaa kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin, joita ei itse osaa ajatella. Ammattilainen osaa myös laittaa talouden luvut isompaan perspektiiviin ja verrata niitä esimerkiksi tyypilliseen kehitykseen vastaavanlaisissa yrityksissä.

Lue myös, miksi jokaisen yrityksen kannattaa budjetoida ja ennakoida tulevaa!

Palkanlaskenta edellyttää ammattitaitoa

Kun yrityksessä alkaa olla henkilöstöä ja mukaan kuvioihin tulee palkkahallinto, on järkevää hyödyntää taloushallinnon ammattilaisen osaamista myös palkanlaskennassa. Tämä on kriittinen osa yrityksen toimintaa, ja vaatii osaamista sekä ammattitaitoa. Palkat on maksettava tilanteessa kuin tilanteessa, ajallaan ja oikein. Palkanmaksuun liittyy myös viranomaisvelvollisuuksia, kuten tulorekisteri-ilmoitukset, jotka on hoidettava säännöllisesti.

Jos yrityksellä itsellään ei ole palkkahallintoon liittyvää osaamista ja ammattitaitoa, on turha yrittää opetella asioita itse kantapään kautta, vaan kannattaa hyödyntää taloushallinnon ammattilaisen osaaminen.

Selkeät taloushallinnon prosessit ja sähköiset työkalut sujuvoittavat arkea

Taloushallinnon ammattilainen voi tarjota näkemystä myös kirjanpitoon ja taloushallintoon liittyvien prosessien sujuvoittamiseen. Kirjanpitäjillä on hyvä tuntemus esimerkiksi erilaisista sähköisistä taloushallinnon työkaluista ja ratkaisuista. Taloushallinnon rutiinien helpottamiseksi kannattaakin etsiä hyvät työkalut ja tavat toimia, jotta arki on sujuvaa ja oma työpanos voidaan kohdentaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Sähköinen taloushallinto voi paitsi säästää aikaa ja rahaa, myös helpottaa ja syventää yhteistyötä tilitoimiston kanssa, kun molemmilla on reaaliaikainen näkymä yrityksen lukuihin ja taloustilanteen kehitykseen.

Tukea taloushallinnon datan tulkitsemiseen

Hyvien työkalujen avulla voidaan tuottaa selkeitä raportteja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Raportit itsessään eivät liiketoimintaa kehitä, joten älä epäröi pyytää kirjanpitäjältäsi tukea myös taloushallinnon datan tulkitsemiseen ja hyödyntämiseen. Taloushallinnon ammattilainen voi auttaa ymmärtämään raporteista saatavaa tietoa paremmin. Ammattilainen osaa kiinnittää huomiota kriittisiin seikkoihin ja ymmärtää luvut osana isompaa kehitystä. Kirjanpitäjällä voi olla laajempi ymmärrys siitä, millaiselta luvut tyypillisesti näyttävät vastaavan tyyppisissä yrityksissä. Tämä auttaa keskittymään oikeisiin asioihin.

Neuvonta yritysjuridisissa asioissa ja tukea verotuksen optimointiin

Yrityksen elinkaaren varrelle mahtuu monia tilanteita, joissa asiantuntijan neuvot esimerkiksi juridisissa asioissa ovat arvokkaita. Tilitoimistossa voi olla monipuolista asiantuntemusta yritystoiminnasta ja esimerkiksi juridiikasta laajemminkin. Kun kirjanpitäjä tai taloushallinnon kumppani tuntee yrityksen toiminnan jo hyvin, on luontevaa kääntyä taloushallinnon kumppanin puoleen myös erilaisissa muutostilanteissa. Tällaisia voivat olla kasvun myötä yhtiömuodon muutos tai esimerkiksi sukupolven vaihdos.

Yrittäjän on hyvä paneutua jonkin verran myös verotuksen suunnitteluun ja varmistaa, että toimintatavat esimerkiksi oman palkan nostamisen suhteen ovat verotuksen kannalta järkevät. Taloushallinnon ammattilaisen kanssa voidaan pohtia yhdessä, onko esimerkiksi oma palkka järkevää nostaa osinkona vai palkkana. Lue vinkit yrittäjän verosuunnitteluun!

Oman kirjanpitäjän tai tilitoimiston kanssa kannattaa rakentaa avoin ja syvä yhteistyö, jolloin voit kääntyä tutun ammattilaisen puoleen kaikissa arjen kysymyksissä, liiketoiminnan kehittämisen pohdinnoissa tai erilaisissa muutostilanteissa.

Hyvä kirjanpitäjä tukee kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa osaa ohjata myös eteenpäin, jos tarvitaan syvempää asiantuntemusta esimerkiksi yritysjuridiikasta tai verotukseen liittyvistä asioista. Saat parhaan hyödyn taloushallinnon palveluista, mitä kokonaisvaltaisempi ja avoimempi yhteistyönne on.

Harkitsetko taloushallinnon  ulkoistamista? Lue oppaasta, mitä kumppania valitessa kannattaa huomioida!

Luotettava tilitoimisto on yksi yrittäjän tärkeimmistä kumppaneista. Lataa opas, jossa kerromme, mistä tunnistat toimivan taloushallinnon kumppanuuden.

Niin ensimmäistä tilitoimistoa kuin uutta taloushallinnon kumppania etsiessä on tärkeää löytää itselleen sopiva kumppani.

Tämä opas on tarkoitettu kaikille yrittäjille ja liike-elämän toimijoille tueksi taloushallinnon kumppanin valintaan.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan