Valitse sivu

Suuren tilitoimiston edut henkilökohtaisen palvelun tarjoamisessa

27.02.2024 | Blogi

Henkilökohtainen ja kasvollinen palvelu on tilitoimistolle tärkeä valtti – miten yksilöllisen palvelun tarjoaminen onnistuu suuressa tilitoimistossa?

Suomessa toimii yli neljä tuhatta tilitoimistoa, joiden tarjoama ydintuote on toimiston koosta riippumatta hyvin samanlainen, mutta palveluiden sisällöstä, laajuudesta ja laadusta löytyy huomattavia eroja. Puhuttaessa suurista tilitoimistoista saattaa moni kuvitella massiivisen organisaation, jossa kasvoton palvelu on enemmän sääntö kuin poikkeus.

Suuren kokoluokan ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa etäisyyttä, vaan se voi päinvastoin mahdollistaa entistäkin paremman ja henkilökohtaisemman palvelun asiakkaille. Aallon Groupissa digitalisaatio toimii työkaluna, nostaen henkilökohtaisen palvelun ja parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen keskiöön.

Suuremmilla tilitoimistoilla on luontaisesti pienempiä toimijoita laajemmat resurssit, joiden avulla monipuolisen ja tehokkaan palvelun tarjoaminen onnistuu. Organisaation suuri kokoluokka saattaa kuitenkin herättää epäilyksiä etäisestä palvelusta, vaikka todellisuudessa suuren tilitoimiston laajempi erikoisosaaminen, monipuoliset digitaaliset ratkaisut ja runsaammat resurssit voivat hyvinkin mahdollistaa asiantuntijoiden ajan vapautumisen henkilökohtaisen palvelun tarjoamiseen.

Tilitoimiston erikoisasiantuntemus vahvistaa henkilökohtaista palvelua

Tilitoimistolta vaaditaan tehokasta toimintaa ja monialaista asiantuntijuutta, sekä taloushallinnon ammattilaisten ajan resursointia henkilökohtaisen palvelun tarjoamiseen asiakkaille. Pientä suuremman tilitoimiston on mahdollista kehittää ja hankkia erikoisasiantuntemusta eri osa-alueille, kuten vaikka verotukseen. Erityisasiantuntijoilta puolestaan saadaan tukea päivittäisiä taloushallintopalveluita tarjoaville asiantuntijoille. Näin voidaan varmistaa asiantuntemus vaativissakin kysymyksissä sekä huolehtia siitä, että asiakkaan omalla taloushallinnon asiantuntijalla riittää aikaa henkilökohtaiseen palveluun ja asiakkaan kohtaamiseen.

Aallon Groupissa esimerkiksi yhdistämme valtakunnalliset erikoisasiantuntijaresurssit, kuten yritysjuristit, veroasiantuntijat ja taloushallinnon erikoisasiantuntijat päivittäisiä palveluita tarjoavien taloushallinnon ammattilaistemme kanssa. Näin luomme yhdistelmän, joka tarjoaa asiakkaillemme samanaikaisesti sekä paikallisen palvelukokemuksen että yrityksen liiketoimintaa tukevan huippuasiantuntijoiden erityisosaamisen.

Suuressa tilitoimistossa osaamisen tason kehittämiseen ja kouluttautumiseen löytyy aina laajemmat resurssit. Monipuolisella koulutuksella voidaan kehittää asiantuntijoiden osaamista esimerkiksi uusimpien kirjanpito- ja verolainsäädännön muutoksien, tilintarkastusstandardien, teknologian hyödyntämisen sekä erilaisten talousjohdon taitojen osalta. Myös sisäiset koulutusohjelmat, joissa omat asiantuntijat jakavat tietämystään ja kokemustaan kollegoilleen, ovat olennainen osa arkea. Jatkuva kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen ovat tilitoimistolle sen koosta riippumatta tärkeää ja olennaista alalla, jossa lainsäädäntö ja käytännöt muuttuvat nopeasti.

Monipuoliset digitaaliset ratkaisut helpottavat niin tilitoimiston kuin asiakkaan arkea

Liiketoiminnan prosessien digitalisoiminen on yksi keskeisistä menestystekijöistä niin tilitoimistolle kuin asiakkaille. Oikein suunniteltuna se mahdollistaa entistä tehokkaamman ja nopeamman työskentelyn sekä takaa asiakkaiden kasvavien tarpeiden huomioimisen nopeammin, vapauttaen asiantuntijoiden aikaa suorittavasta työstä henkilökohtaisen palvelun tarjoamiseen. Kun tilitoimisto hyödyntää monipuolisesti digitaalisia prosesseja ja järjestelmiä, voidaan asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen ja toteuttamiseen keskittyä entistä tehokkaammin. Samalla säästetään myös asiakkaan aikaa.

Digitalisoitumisen myötä tilitoimistojen palvelut ovat kätevästi saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, mutta joissain tapauksissa muutos on etäännyttänyt tilitoimistot asiakkaistaan. Siksi me Aallon Groupilla olemme nostaneet paikallisen ja henkilökohtaisen palvelun toimintamme keskiöön ja tuotamme palvelumme paikallisissa toimipisteissämme tuttujen ja nimettyjen yhteyshenkilöiden toimesta. Halutessasi voit aina poiketa toimistollamme tervehtimässä omaa kirjanpitäjääsi ja keskustelemassa juuri sinun liiketoimintasi tarpeista.

Kirjanpitäjän on tärkeää osata käyttää valittua taloushallinnon järjestelmää

Useimmat tilitoimistot palvelevat asiakkaitaan digitaalisesti hyödyntäen markkinoilla olevia sähköisen taloushallinnon järjestelmiä. Tarjolla on useita erilaisia kirjanpito-ohjelmistoja ja usein tilitoimisto joutuu rajaamaan käyttämänsä sovellukset itselleen parhaiten soveltuviin ratkaisuihin, sillä järjestelmien tehokas hyödyntäminen vaatii perehtymistä ja kouluttautumista. On tärkeää, että kirjanpitäjä tuntee valitun järjestelmän ja osaa käyttää sitä parhaalla mahdollisella tavalla, jotta kirjanpidon rutiinit hoituvat sujuvasti ja järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti. Suurempi tilitoimisto voi halutessaan tarjota asiakkailleen monipuolisempia järjestelmäratkaisuja, joiden hallinta usein vaatii omanlaistaan osaamista. Laaja kokemus erilaisista järjestelmistä, niiden integroimisesta osaksi taloushallinnon digitaalista kokonaisuutta ja kokemukseen perustuva ratkaisukeskeinen ymmärrys satavat tyypillisesti asiakkaan laariin.

Mitkä tekijät tukevat suuren tilitoimiston henkilökohtaista ja kasvollista palvelua?

  • Laajempi erikoisosaaminen. Isommalla organisaatiolla on pientä yritystä paremmat resurssit monipuolisten palveluiden tarjoamiseen, kun talossa työskentelee useamman alan erikoisasiantuntijoita. He puolestaan tukevat taloushallinnon osaajia päivittäisessä työssään, mikä mahdollistaa ajan vapautumisen henkilökohtaisen palvelun tarjoamiseen.
  • Monipuolisemmat digitaaliset ratkaisut ja järjestelmäosaaminen. Suuressa yrityksessä on runsaasti kokemusta digitaalisten prosessien ja järjestelmien hyödyntämisestä sekä käyttöönotosta. Kokemukseen perustuvan ymmärryksen myötä kirjanpidon rutiinit tehostuvat ja taloushallinnon järjestelmästä saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Tämä antaa asiantuntijoille aikaa ja resursseja yksilöllisen palvelun toteuttamiselle.
  • Jatkuvuuden mahdollistaminen myös poikkeustilanteissa. Vaikka usein kirjanpitoa hoitaa asiakkaalle tuttu kirjanpitäjä, eivät asiat ole suuressa tilitoimistossa vain yhden henkilön varassa. Kun taustalla työskentelee useampi ammattilainen, vältytään yllättäviltä ja ikäviltä tilanteilta, jos vaikka kirjanpitäjä syystä tai toisesta estyisi hoitamasta tärkeitä velvollisuuksiaan.
    .

Suuressa tilitoimistossa toiminnan jatkuvuus on turvattu myös poikkeustilanteissa

Usein tilitoimistossa kirjanpitoa hoitaa asiakkaalle tuttu kirjanpitäjä, joka on tärkeä kontakti arjen rutiineissa. Kun kirjanpito ulkoistetaan suuremmalle tilitoimistolle, ei vastuu kasaudu vain yhden henkilön varaan, mikä mahdollistaa sujuvan arjen pyörittämisen myös sairastapauksissa ja lomakausien aikana. Hyvin hoidetuilla sijaisjärjestelyillä voidaan varmistaa, että nimetty tuuraaja voi tarvittaessa ottaa vastuun kirjanpidosta ja sen velvoitteista nopeasti, kuitenkin säilyttäen edelleen palvelun yksilöllisyyden. Useammasta ammattilaisesta koostuvan taustajoukon avulla yllättäviä ja ikäviä tilanteita ei pääse syntymään, vaikka oma kirjanpitäjäsi syystä tai toisesta olisi estynyt hoitamasta tärkeitä velvollisuuksiaan.

Onko suurempi tilitoimisto sitten aina parempi kuin pieni?

Ei toki. Kuten sanottu, Suomeen mahtuu valtava joukko erilaisia tilitoimistoja yhden hengen toiminimiyrittäjistä aina satoja asiantuntijoita työllistäviin konserneihin. On selvää, että tilitoimiston koosta riippumatta joukkoon mahtuu niin helmiä kuin heikompiakin suorittajia. Suuremmilla tilitoimistoilla on tyypillisesti paremmat valmiudet vastata erilaisiin asiakastarpeisiin ja säätelyn muutoksiin. Toisaalta alamme suuret pelurit eivät tehokkuuden lisääntyessä aina tunnu onnistuvan henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa. Me Aallolla uskomme, ettei kasvua tavoittelevan tilitoimiston tarvitse menettää kykyään henkilökohtaisen palvelun tuottamiseen, vaan päinvastoin löytää leveämmistä harteista tukea entistä paremman asiakaskokemuksen tarjoamiseen.

Kaipaatko monipuolista ja henkilökohtaista palvelua tarjoavaa tilitoimistoa? Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten voimme auttaa juuri Sinua!

Harkitsetko taloushallinnon  ulkoistamista? Lue oppaasta, mitä kumppania valitessa kannattaa huomioida!

Luotettava tilitoimisto on yksi yrittäjän tärkeimmistä kumppaneista. Lataa opas, jossa kerromme, mistä tunnistat toimivan taloushallinnon kumppanuuden.

Niin ensimmäistä tilitoimistoa kuin uutta taloushallinnon kumppania etsiessä on tärkeää löytää itselleen sopiva kumppani.

Tämä opas on tarkoitettu kaikille yrittäjille ja liike-elämän toimijoille tueksi taloushallinnon kumppanin valintaan.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan