Valitse sivu

Osaava taloushallintokumppani vapauttaa hoivapalvelualan resursseja ydintekemiseen

19.06.2024 | Blogi

Kun tilitoimisto tuntee hyvin yrityksesi toimialan, on yhteistyö erityisen hedelmällistä. Aallon Group tarjoaa hoivapalvelualalle toimialakohtaisia palveluja ja vahvaa erityisosaamista usean vuoden kokemuksella. Taloushallinnon selkeät prosessit tukevat yrityksen toimintaa ja vapauttavat aikaa tuottavalle työlle.

Tilitoimisto on parhaimmillaan yrityksen johdon tärkeä tuki ja neuvonantaja, joka auttaa tekemään taloushallinnosta saatuun tietoon perustuvia päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi. Toimialaa tunteva ja alan yritysten palvelemiseen erikoistunut tilitoimisto pystyy tarjoamaan organisaatiolle arvokasta tietoa ja puhumaan asioista asiakkaan kanssa samalla kielellä.

Hoivapalveluiden taloushallintoon liittyy useita erikoisosaamista vaativia osa-alueita, kuten alan tavallisista liikeyhtiöistä eroavat arvonlisäverotuksen käytännöt. Hoiva-alan taloushallinnon erityisvaatimuksiin lukeutuvat myös alalla käytössä olevat työehtosopimukset, joiden tuntemisesta on etua yrityksen palkkahallinnossa. Alan suurimmat menoerät puolestaan koostuvat usein henkilöstökuluista, mikä lisää kirjanpitäjän ja palkanlaskijan yhteistyön tärkeyttä.

Sujuvuutta hoiva-alan yritysten arkeen

Taloushallinnon asioiden tulisi rullata sujuvasti hoiva-alan kiireisessä ja usein kuormittavassa arjessa. Alan ammattilaiset tekevät tärkeää työtä muun muassa palvelukodeissa, sairaaloissa ja lastensuojelun parissa. Voimme tukea yritystäsi tällä murroksessa olevalla alalla, jotta työskentely pysyy järkevänä ja tehokkaana. Selkeät ja hiotut taloushallinnon prosessit sujuvoittavat työpaikan arkea ja voivat osaltaan helpottaa henkilöstön ja johdon työkuormaa, kun aikaa voi hallinnollisten töiden sijaan käyttää siihen kaikkein tärkeimpään eli hoivatyöhön ja ihmisten kohtaamiseen.
Tuemme asiakkaitamme muun muassa hoivapalveluissa yleisesti käytettyjen toiminnanohjausjärjestelmien, Domacaren ja Hilkkan , hyödyntämisessä ja liittämisessä talous- ja palkkahallinnon sovelluksiin. Laajan hoiva-alalla toimivan asiakaskuntamme ansiosta meillä on takanamme suuri joukko onnistuneita palveluiden käynnistyksiä, joihin liittyy erilaisten järjestelmäliittymien rakentamista esimerkiksi työajanseurannan ja palkkahallinnon järjestelmien välille.

Hoivapalveluiden taloushallinnon erikoisosaamistamme:

 • Tuntemus alan yksikkö-, kustannuspaikka ja tulospaikkakohtaisesta seurannasta
 • Arvonlisäverotusosaaminen niin sosiaali- kuin terveydenhuollosta sekä työvoimavuokrauksesta
 • Laskennallisten sosiaalikulujen käsittely kirjanpidossa
 • Asiantuntemus laki- ja neuvontapalveluihin
 • Hoiva-alan työehtosopimusten poikkeavuuksien hallinta
 • Palveluseteleiden factoring-rahoitus
 • Hoiva-alan suosituimpien järjestelmien tuntemus ja integraatiot
 • Alalla toimivan työaikakirjanpidon tuntemus
 • Tuki viranomaisraportointiin ja auditointeihin
 • Laskutusprosessien virtaviivaistaminen ja nopeuttaminen
 • Valmis prosessi asiakasmaksujen seurantaan ja perintään

Tietoa ja tukea kaikissa tilanteissa

Kun tilitoimistolla on hyvä ote alan yleiseen tuntumaan, voi taloushallinnon ammattilainen tukea ennakoivasti yrityksen kehittämistä ja tarjota arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. Hoiva-ala on tärkeä ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen toimiala, jolla tapahtuu merkittäviä muutoksia niin sääntelyn kuin toimintatapojenkin näkökulmasta. Alan tilanne ja luonne ovat omiaan lisäämään toiminnan hallinnollista taakkaa, jota puolestaan on mahdollista helpottaa oikeilla työkaluilla ja toimialaa tuntevien kumppaneiden avulla.

Hoiva-alaan liittyy muiden toimialojen tavoin myös alakohtaista lainsäädäntöä tai sääntelyä. Tällaiset velvollisuudet linkittyvät vahvasti yrityksen arkeen sekä kirjanpitoon, ja on tärkeää, että tilitoimisto tuntee ne. Organisaation kannalta relevantin lainsäädännön ja säädösten muutosten seuraaminen ja niiden vaikutusten hahmottaminen konkreettisesti voi olla työlästä. Mitä muutoksia on tehtävä, jotta jatkossakin vastataan lain asettamiin velvollisuuksiin ja tarvittavat toimenpiteet tehdään asianmukaisesti?

Taloushallinnon ammattilaisten työhön kuuluu pysyä ajan tasalla lainsäädännön muutoksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön. Kun tilitoimistolla on hyvä tuntemus toimialasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, voi se tukea yritystä myös ennakoiden, esimerkiksi lainsäädännön uudistuessa. Näin varmistetaan, että lainsäädännön edellyttämät velvoitteet täytetään asianmukaisesti ja ne saadaan luontevaksi osaksi yrityksen arkea. Muutostilanteessa tarvittavat toimenpiteet osataan huolehtia ennakoiden, ja yrittäjä tai organisaation johto voi vastaavasti keskittyä täyspainoisemmin varsinaiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

Alan tarpeita ja järjestelmiä tunteva kumppani auttaa toimintaan liittyvien prosessien sujuvuuden varmistamisessa. Meistä saat poikkeuksellisen vahvan tilitoimistokumppanin hoivapalveluiden taloushallintoon. Tutustu hoivapalvelualan palveluihimme ja myös muihin erikoistuneisiin toimialaratkaisuihimme.

Milloin kannattaisi valita tilitoimisto, joka ymmärtää yrityksesi toimialaa?

Lue oppaasta, millainen merkitys tilitoimiston toimialaosaamisella on

Joissain tilanteissa voi olla etua, että tilitoimisto tuntee erityisen hyvin toimialasi ja siihen liittyvät erityispiirteet. Oppaassa tarkastellaan, mitä hyötyä tilitoimiston toimialatuntemuksesta on, ja mikä on toimialatuntemuksen rooli ylipäätään taloushallinnon ulkoistuksessa. Lisäksi nostamme tarkempaan käsittelyyn kuusi toimialaa, joissa tilitoimiston toimialaosaamisesta on merkittävää hyötyä.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan