Valitse sivu
Aallon Rätinki Oy ja Kasvun Kaverit Oy sopivat 16.2.2022 järjestelystä, jossa Aallon Rätinki Oy hankkii
20 %:n osuuden Kasvun Kaverit Oy:n osakekannasta.

AALLON GROUP OYJ Lehdistötiedote 16.2.2022 klo 8.30

Aallon Rätinki Oy:n ja Kasvun Kaverit Oy:n sopiman järjestelyn seurauksena Rovaniemellä vuodesta 2020 palvelleesta Kasvun Kaverit Oy:stä tulee 16.2.2022 alkaen Aallon Rätinki Oy:n osakkuusyhtiö.

Kaupanteon hetkellä Kasvun Kaverit Oy työllistää neljä täysipäiväistä ja neljä osa-aikaista ammattilaista. Kasvun Kaverit Oy jatkaa toimintaansa itsenäisenä yrityksenä omalla brändillään.

Yritysjärjestely vahvistaa Aallon Groupin jalansijaa Pohjois-Suomessa ja tarjoaa järjestelmiin ja osaamiseen liittyvien synergiahyötyjen kautta hyvät edellytykset Kasvun Kaverit Oy:n liiketoiminnan kehittämiselle jatkossa. Järjestelyllä ei arvioida olevan vaikutusta Aallon Groupin taloudelliseen asemaan tai yhtiön keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Aallon Groupin Pohjois-Suomen aluejohtaja, Mikko Sipilä: ” Järjestely noudattaa Aallon Rätingissä jo aikaisimmin käytössä ollutta osakkuusyhtiökonseptia, jolla haluamme tarjota lupaaville aloitteleville tilitoimistoille valmiin polun ja tukea liiketoiminnan kasvattamiseen. Osakkuusyhtiön toiminnan kehityttyä on luontevaa avata keskustelut toimintojen kokonaisvaltaisemmasta yhdistämisestä. Osakassopimuksemme ei velvoita yhdistymiseen, mutta se on yrittäjien ja meidän kannaltamme positiivinen mahdollisuus.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Aluejohtaja, Pohjois-Suomi Mikko Sipilä
puh. 040 718 9756

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 350 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi