Valitse sivu
Tilitoimisto Aallon Group Oyj laajentaa toimintaansa Joensuuhun hankkimalla Tiliborg Oy:n liiketoiminnan.

AALLON GROUP OYJ Lehdistötiedote 30.6.2023 klo 10.43

Tilitoimistopalveluita tuottava Aallon Group Oyj ja tilitoimisto Tiliborg Oy solmivat 30.6.2023 liiketoimintakaupan. Sopimuksen seurauksena Joensuussa vuodesta 2019 palvelleen Tiliborg Oy:n liiketoiminta siirtyy 1.7.2023 alkaen osaksi Aallon Groupin Etelä-Suomen alueyhtiötä, Aallon Helsinki Oy:tä.

Ostetusta toiminnasta Aallon Groupille siirtyy liikevaihtoa vuositasolla noin 0,33 miljoonaa euroa. Tiliborg Oy työllistää kaupantekohetkellä yrittäjä Karina Styborgin lisäksi kolme ammattilaista, jotka jatkavat nykyisten asiakkaidensa palvelemista osana Aallon Groupia.

Kauppa laajentaa Aallon Groupin alueellisia palveluita Itä-Suomeen Joensuun alueelle. Järjestelyllä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Aallon Groupin taloudelliseen asemaan tai yhtiön keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja, Ari Kelloniemi: ”Olen tyytyväinen päästessämme tiedottamaan seuraavasta strategiamme mukaisesta kasvuaskeleesta Itä-Suomessa. Tiliborg Oy on erinomainen esimerkki rohkeasti kasvaneesta, asiakkaitaan arvostavasta ja modernilla tavalla toimivasta pienestä tilitoimistosta, jonka kanssa jaamme hyvin yhteensovitettavaa arvopohjaa. Aikaisempi yhteistyö Aallon ja Karina Styborgin välillä tukee niin ikään toimintojen yhteensovittamista. Uusi toimipiste Joensuussa avaa meille uusia mahdollisuuksia paikallisen palvelun tuottamiselle Itä-Suomessa. Haluan toivottaa Tiliborg Oy:n asiantuntijat ja asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi Aallon Groupiin.

Tiliborg Oy:n toimitusjohtaja, Karina Styborg: ”Olen mielissäni tehdystä järjestelystä ja siitä, miten pääsemme jatkamaan asiakkaidemme paikallista palvelemista osana Aallon laajempaa kokonaisuutta ja hyötymään suuremman organisaation tarjoamasta tuesta. Liittyminen osaksi Aallon kaltaista vahvaa toimijaa auttaa meitä panostamaan voimavarojamme entistä paremmin asiakkaidemme henkilökohtaiseen palvelemiseen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme noin 400 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi