Valitse sivu

Arco: ”Toimialamme tunteva taloushallinnon kumppani tuki isossa muutoksessa ja kehittää liiketoimintaa kanssamme”

26.09.2022 | Referenssit

Arco Architecture Company syntyi syksyllä 2021, kun kolme suomalaista huipputason arkkitehtitoimistoa yhdistivät voimansa. Tamperelainen Aihio Arkkitehdit sekä helsinkiläiset Arkkitehdit Soini & Horto ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit muodostivat yhdistyessään Arcon, Suomen suurimman arkkitehtitoimiston. Kasvu jatkui entisestään, kun elokuussa 2022 yrityskaupan kautta kokonaisuuteen liittyi turkulainen Schauman Arkkitehdit.

”Taloushallinnon näkökulmasta usean toimiston yhteen sulauttaminen vaatii järjestelyjä ja uusien toimintatapojen rakentamista. Aiemmin jokaisella toimistolla on ollut omat taloushallintoon ja palkanlaskentaan liittyvät rutiinit ja toimintamallit. Nyt ne on pitänyt miettiä yhdeksi, uutta yhtiötä palvelevaksi kokonaisuudeksi”, avaa Sanna-Mari Ovaska, Arcon talousjohtaja. Tilitoimistoksi Arcolle valikoitui Aallon Group luontevasti, kun yhdelle toimistoista kyseessä oli jo tuttu taloushallinnon kumppani. ”Aallon Groupin Jarmo Sassali pyöritti aiemmin yhden toimistomme taloushallintoa ulkoistetun talouspäällikön roolissa. Tämä tausta ei yksin ollut syy valintaan, vaan kokemus siitä, että saimme tilitoimistokumppanilta aidosti tukea muutostilanteeseen. Taloushallinnon asiantuntijanamme toiminut Jarmo on ollut tärkeässä roolissa ja miettinyt yhdessä kanssamme muutokseen liittyviä asioita. Hän on tuonut päätöksenteon tueksi tärkeää näkemystä ja kokemusta”, Ovaska kertoo.

Aito ja tiivis tilitoimistokumppanuus

Parhaimmillaan tilitoimisto on yritykselle kumppani, joka tukee liiketoiminnan kehittämistä. Arcon ja Aallon Groupin yhteistyö onkin muodostunut tiiviiksi. ”Moni tilitoimisto haluaa tarjota kumppanuutta, mutta sen lupauksen lunastaminen ei todellisuudessa ole niin yksinkertaista. Koen, että meille on rakentunut todella hyvä kumppanuus. Luottamus yhteistyön toimivuuteen syntyi nopeasti, meitä palvellaan tarpeitamme kuunnellen ja saamme toimintamme tueksi ne palvelut, joita tarvitsemme”, kuvailee Ovaska yhteistyötä Aallon Groupin kanssa. Yrityksen taloushallinto on moniulotteinen kokonaisuus, jossa on huomioitava paitsi arjen prosessit, juokseva kirjanpito ja palkanlaskenta, myös lainsäädäntö ja esimerkiksi järjestelmätekniset ratkaisut. ”Olemme saaneet tukea myös siihen, millaisia järjestelmäteknisiä ratkaisuja kannattaa tehdä ja miten asioita kannattaa systematisoida sekä prosesseja hioa”, kertoo Ovaska.

Proaktiivinen ote, luottamus ja toimialatuntemus liiketoiminnan kehittämisen tukena

Aallon Group tuottaa Arcolle myös osan palkanlaskennasta. Yritysten juridisessa sulautumisessa myös palkanlaskennan kokonaisuuteen on liittynyt iso haltuunottoprojekti. ”Palkanlaskennassa ei ole varaa tehdä virheitä. Meidän on voitava luottaa siihen, että työntekijämme saavat palkat oikein laskettuna ja ajallaan. Muutoksessa ja murroksessa, keskellä lomakautta myös palkanlaskennan haltuunotto toteutettiin sujuvasti yhdessä omien työntekijöidemme kanssa, tiiviissä tahdissa. Tässä korostui myös Aallon Groupin proaktiivinen ote, suunnitelmallisuus ja luotettavuus”, Ovaska avaa.

Yritystoiminnan kehittämistä ja taloushallinnon käytäntöjä on voitu tukea erityisen hyvin myös vankalla toimialatuntemuksella. ”Aloittaessani Arcon talousjohtajana, oli toimiala minulle vieras. Toi myös omaan työhöni tukea, kun mukana oli taloushallinnon ammattilainen, jolla oli jo hyvä tuntemus toimialasta ja näkemystä siitä, miten asioita kannattaa viedä eteenpäin, ja joka pystyi myös toimimaan osana tiimiä omien osaavien talousammattilaistemme kanssa. Yhteistyökumppanilla pitää olla myös halua ja osaamista kehittää toimintaa – alan taustaa tuntien, mutta myös tulevaa peilaten. Meille on tärkeää, että taloushallinnon kumppani tuntee toimialamme ja voi siten kokonaisvaltaisesti tukea toimintaamme sekä sen kehittämistä”, kiittelee Ovaska.

 

”Moni tilitoimisto haluaa tarjota kumppanuutta, mutta sen lupauksen lunastaminen ei todellisuudessa ole niin yksinkertaista. Koen, että meille on rakentunut todella hyvä kumppanuus.”

Talousjohtaja,
Sanna-Mari Ovaska
Arco Architecture Company

Milloin kannattaisi valita tilitoimisto, joka ymmärtää yrityksesi toimialaa?

Lue oppaasta, millainen merkitys tilitoimiston toimialaosaamisella on

Joissain tilanteissa voi olla etua, että tilitoimisto tuntee erityisen hyvin toimialasi ja siihen liittyvät erityispiirteet. Oppaassa tarkastellaan, mitä hyötyä tilitoimiston toimialatuntemuksesta on, ja mikä on toimialatuntemuksen rooli ylipäätään taloushallinnon ulkoistuksessa. Lisäksi nostamme tarkempaan käsittelyyn kuusi toimialaa, joissa tilitoimiston toimialaosaamisesta on merkittävää hyötyä.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan