Valitse sivu
Aallon Group Oyj edistää strategiansa mukaista kasvua eControllers Oy:n liittyessä mukaan yrittäjähenkiseen Aallon-konserniin.

AALLON GROUP OYJ Yhtiötiedote 27.9.2019 kello 13:00

eControllers Oy:n ainoa omistaja Markku Muraja ja Aallon Group Oyj ovat allekirjoittaneet 27.9.2019 osakevaihtosopimuksen, jonka mukaisesti Muraja luovuttaa Aallon Group Oyj:lle omistamansa eControllers Oy:n osakekannan ja saa vastikkeena 52.095 Aallon Group Oyj:n uutta osakketta.

Tapani Aalto: ”Olen tyytyväinen päästessämme julkistamaan ensimmäisen kasvustrategiaamme toteuttavan yritysjärjestelyn näinkin nopeasti listautumisemme jälkeen. Markku ja hänen tiiminsä ovat pitkään tehokkaasti toimineita ja asiakkaitaan erinomaisesti palvelleita alan ammattilaisia. Uskon, että he tulevat sopimaan hyvin joukkoomme osaksi Helsingissä palvelevaa alueyhtiötämme. Toivotan Markun tiimeineen sydämellisesti tervetulleeksi yrittäjähenkiseen kasvutarinaamme.”

Markku Muraja: ”On hienoa päästä liittymään osaksi kanssamme samanhenkistä asiakaslähtöistä ja modernia Aallon Groupia. Uskon, että pystymme jatkossa tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin parempaa ja monipuolisempaa palvelua sekä vähintään säilyttämään nyt jo korkean asiakastyytyväisyytemme.”

Avainlukuja yli 20 vuotta toimineesta eControllers Oy:stä

eControllers Oy on Helsingissä vuodesta 1997 toiminut tilitoimisto, jolla oli Tilikontu Ky ja Helsingin PK-Laskenta Ky -nimiset tytäryhtiöt. Mainitut kommandiittiyhtiöt on purettu ja niiden asiakkuudet ovat siirtyneet eControllers Oy:lle kesällä 2019. eControllers Oy:n pro forma -liikevaihto oli 30.6.2019 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla 501.679 euroa ja pro forma -liikevoitto 157.264 euroa. Pro forma tuloslaskelma on laadittu siten kuin kommandiittiyhtiöt olisi purettu ja liiketoiminnat yhdistetty ennen 1.7.2018. Pro forma -liikevoiton laskennassa mm. omistajan palkkakulut on oikaistu käyvälle tasolle.

Tutut asiantuntijat jatkavat asiakkaidensa palvelua vanhoissa tehtävissään

eControllers Oy:n koko henkilökunta jatkaa tehtävissään ja asiakassopimukset säilyvät ennallaan. Yhtiö muuttaa lokakuun aikana samoihin tiloihin Aallon Helsinki Oy:n kanssa ja yhtiöiden juridinen fuusio laitetaan vireille samanaikaisesti. eControllers Oy:n henkilöstöstä muodostetaan uusi asiantuntijatiimi jatkamaan asiakkaidensa palvelemista. Markku Muraja toimii jatkossa Aallon Helsinki Oy:ssä asiakaspalvelupäällikkönä tutun tiiminsä esimiehenä.

Vaikutukset Aallon Group Oyj:n toimintaan

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan lievästi positiivinen vaikutus Aallon Group Oyj:n vuoden 2019 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Aallon Group Oyj:n keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Yritysjärjestely toteuttaa hyvin Aallon Group Oyj:n epäorgaaniseen ja orgaaniseen kasvuun nojaavaa strategiaa. Kasvun ja laajentuvan asiakaskunnan lisäksi järjestely tuo Aallon Group Oyj:lle lisää kokeneita taloushallinnon ammattilaisia.

Suunnattu osakeanti

Aallon Group Oyj:n hallitus päätti tänään suunnata osakeannin eControllers Oy:n omistajalle Markku Murajalle. Suunnatussa osakeannissa Muraja merkitsi osakevaihtosopimuksen ehtojen mukaisesti 52.095 Aallon Group Oyj:n uutta osaketta. Merkittyjen uusien osakkeiden määrä vastaa noin 1,47 prosenttia Aallon Group Oyj:n kaikista osakkeista ennen suunnattua osakeantia.

Osakkeiden merkintähinta, 485.000 euroa (noin 9,31 euroa osakkeelta), maksettiin apporttina luovutettavilla eControllers Oy:n osakkeilla. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Aallon Group Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui Aallon Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.2.2019 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutusta voidaan käyttää mm. yritysjärjestelyiden toteuttamiseen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun myyjä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasrekisteriin. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet otetaan myöhemmin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Osakkeiden merkitsijä on allekirjoittanut erillisen lock-up -sitoumuksen, jonka mukaan osakkeita saa 365 päivän aikana merkinnästä luovuttaa vain yhtiön hallituksen luvalla. Aallon Group Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 3.602.095.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Tapani Aalto
puh. 0400 216 248

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 240 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi