Valitse sivu
Yhtiön hallitus on päättänyt muuttaa päätösehdotustaan esityslistan kohdassa 8 (Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen) siten, että osinko ehdotetaan maksettavaksi 23.6.2020.

AALLON GROUP OYJ YHTIÖTIEDOTE 20.5.2020 Klo 13.00

Aallon Group Oyj:n osakkeenomistajat on yhtiön 18.5.2020 julkistaman kokouskutsun mukaisesti kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.6.2020. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kutsussa esitetyn mukaisesti.

Yhtiön hallitus on päättänyt muuttaa päätösehdotustaan esityslistan kohdassa 8 (Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen) siten, että osinko ehdotetaan maksettavaksi 23.6.2020. Aiempi ehdotus osingonmaksupäiväksi oli 19.6.2020.

Edellä kuvatun mukaisesti muutettu yhtiökokouskutsu on tämän tiedotteen liitteenä. Kutsuun ei ole tehty muita muutoksia.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 240 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi