Valitse sivu
Aallon Group Oyj on ottanut uuden, strategiansa mukaisen kasvuaskeleen ostamalla turkulaisen Tili-Koivu Oy:n liiketoiminnan ja tämän tytäryhtiön Tilinova Oy:n koko osakekannan. Ostettu kokonaisuus tulee vahvistamaan Aallon Groupin toimintaa Turun talousalueella. Kauppasumma suoritetaan kokonaisuudessaan rahana.

AALLON GROUP OYJ Sisäpiiritieto 1.6.2020 kello 11.30

Aallon Group Oyj:n tytäryhtiö Aallon Turku Oy ja Tili-Koivu Oy ovat allekirjoittaneet 1.6.2020 kauppasopimuksen, jonka mukaisesti Aallon Turku Oy hankkii Tili-Koivu Oy:n liiketoiminnan. Samassa yhteydessä Aallon Turku Oy ostaa myös Tili-Koivu Oy:n sekä vähemmistöosakas Kantola Invest Oy:n omistuksessa olevan tytäryhtiön, Tilinova Oy:n koko osakekannan. Kauppa tulee voimaan ja Tili-Koivu Oy:n liiketoiminta ja Tilinova Oy raportoidaan osana Aallon Group -konsernia välittömästi.

Aallon Turku Oy maksaa liiketoimintakaupassa ja osakekaupassa yhteensä 2,0 MEUR kauppahinnan, joka suoritetaan rahana.

Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja Ari Kelloniemi: ”Olen mielissäni päästessämme julkistamaan muutoin poikkeuksellisen ajan keskellä tämän kasvustrategiamme toteuttamista jatkavan yritysjärjestelyn. Järjestelyn seurauksena vahvistamme entisestään Aallon Groupin asemaa Varsinais-Suomen liike-elämän toimijoiden kasvollisena tilitoimistokumppanina.”

Tili-Koivu Oy:n toimitusjohtaja Toni Koivu: ”Olen innoissani nyt tehdystä järjestelystä, jonka seurauksena pääsemme liittymään mukaan Aallon Groupin toimintaan. Uskon vahvasti siihen, että perheyhtiömme löytää nopeasti yhteisen sävelen kanssamme samanlaisia asiakaspalvelun ja henkilöstötyytyväisyyden arvoja vaalivan Aallon Groupin kanssa.”

Aallon Groupin Länsi-Suomen aluejohtaja Aki Korkka: ”Meille alueellinen ja kasvollinen palvelu ovat erittäin tärkeitä. Tämän vuoksi on upeaa saada kanssamme samanhenkisesti pitkään ja menestyksekkäästi asiakkaitaan alueella palvellut Tili-Koivun väki mukaan joukkoomme.”

Perhetaustaisen Tili-Koivu Oy:n avainlukuja

Itse Tili-Koivu Oy on aloittanut nykymuotoisen toimintansa vuonna 1997. Yrityksen juuret yltävät kuitenkin yli 50 vuoden taakse ja tilitoimistoliiketoimintaa jatketaan nyt jo toisessa sukupolvessa. Kaupan kohteena olevan toiminnan 31.10.2019 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 1,916 MEUR ja käyttökate 0,385 MEUR. Tili-Koivu Oy:n ja Tilinova Oy:n muodostama konserni työllistää kaupantekohetkellä 23 ammattilaista.

Henkilöstö jatkaa aikaisemmissa tehtävissään, ja liiketoiminta yhdistetään organisatorisesti Aallon Turku Oy:n kanssa

Tili-Koivu Oy:n ja Tilinova Oy:n avainhenkilöt ja henkilöstö jatkavat nykyisissä tehtävissään. Yhtiöiden liiketoiminta tullaan yhdistämään organisatorisesti Aallon Groupin Länsi-Suomen aluejohtaja Aki Korkan vetämän Aallon Turku Oy:n kanssa.

Vaikutukset Aallon Group Oyj:n toimintaan

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan lievästi positiivinen vaikutus Aallon Groupin vuoden 2020 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Aallon Groupin keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.Yritysjärjestely toteuttaa Aallon Groupin kasvustrategiaa ja vahvistaa yhtiön voimavaroja Varsinais-Suomen alueella.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 240 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi