Valitse sivu
Alun perin kuuden yrittäjävetoisen perheyhtiön voimien yhdistämisestä syntynyt Aallon Group Oyj on ilmoittanut tavoittelevansa kasvua myös yritysostoilla. Nyt yhtiö on sopinut 5 MEUR rahoituspaketista potentiaalisia tulevia yrityshankintoja varten.

AALLON GROUP OYJ Yhtiötiedote 16.7.2020 klo 11.00

Yritysostoja varten tarkoitettu 5 MEUR luottolimiittisopimus on solmittu Danske Bankin kanssa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Laina-ajan päätyttyä luotot on tarkoitus konvertoida 3-5 vuoden velkakirjalainoiksi. Sopimus mahdollistaa Aallon Groupille aikaisempaa merkittävämmän velkavivun hyödyntämisen yritysostoja tehdessä. Sopimukseen liittyy myös pankkitakauslimiitti vuokravakuuksille, joka niin ikään turvaa yhtiön kasvuvalmiuksia näiltä osin. Rahoitusjärjestelyyn liittyy tavanomaisia nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä velkaantumisasteeseen perustuvia kovenantteja.

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi: ” Olemme saaneet strategiamme mukaisen yritysjärjestelyihin perustuvan epäorgaanisen kasvupolun avattua ja tiedottaneet jo muutamista toteutuneista yritysjärjestelyistä. Uskomme yrittäjähenkisen kulttuurimme houkuttelevan potentiaalisia ostokohteita liittymisiin myös jatkossa. Nyt sovittu rahoituspaketti takaa meille entistä laajemman liikkumavaran epäorgaanisten kasvuaskelten ottamiseen.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 250 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi