Valitse sivu
Aallon Group Oyj toteuttaa yritysjärjestelyn, jossa Tilitoimisto Akipo Oy:n liiketoiminta ostetaan ja liitetään osaksi Aallon Turku Oy:tä.

AALLON GROUP OYJ Sisäpiiritieto 14.9.2020 klo 14.05

Tilitoimisto Akipo Oy ja Aallon Turku Oy ovat allekirjoittaneet 14.9.2020 sopimuksen liiketoimintakaupasta, jossa Aallon Turku Oy ostaa Tilitoimisto Akipo Oy:n liiketoiminnan. Kauppa astui voimaan samalla päivämäärällä. Kauppahinta on 80 000 euroa, ja se suoritetaan käteisvastikkeella.

Liiketoimintakaupassa siirtyvät varat per 29.2.2020 ovat n. 1 tuhatta euroa ja siirtyvät henkilökuluvelat n. 5 tuhatta euroa, jotka vähennettiin maksetusta käteisvastikkeesta.

Ari Kelloniemi: ”Tällä järjestelyllä siirrämme meille entuudestaan tutun liiketoiminnan ja henkilöstön osaksi Turun toimintojamme. Odotamme järjestelyn luovan synergiahyötyjä, joilla uskomme olevan vaikutusta hankitun liiketoiminnan kannattavuuteen.”

Tilitoimisto Akipo Oy:n toiminnan historiaa ja avainlukuja

Tilitoimisto Akipo Oy on vuonna 1989 perustettu Turussa toimiva kolme ammattilaista työllistävä tilitoimisto. Yrityksen omistaa Aallon Group Oyj:n hallituksen jäsen Reijo Lehtimäki perheineen. 29.2.2020 ja suluissa 28.2.2019 päättyneiltä tilikausilta Tilitoimisto Akipo Oy:n liikevaihto oli 189 tuhatta euroa (193 tuhatta) ja tilikauden tulos -10 tuhatta euroa (-14 tuhatta). Tilitoimisto Akipo Oy oli entuudestaan yhteistyösuhteessa Aallon Turku Oy:n kanssa ja on hankkinut Aallon Turku Oy:ltä alihankintana muun muassa taloushallinnon prosessien kehittämiseen liittyvää osaamista.

Vaikutukset Aallon Group Oyj:n toimintaan

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan vähäinen positiivinen vaikutus Aallon Group Oyj:n vuoden 2020 liikevaihtoon. Vähäisiä positiivisia vaikutuksia käyttökatteeseen odotetaan syntyvän toimintojen integroimisesta koituvista suorista synergiahyödyistä, joista merkittävin on n. 24 tuhannen euron suuruinen vuotuinen synergia toimitilakuluissa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Aallon Group Oyj:n keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi

puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 250 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

aallongroup.fi