Valitse sivu
Aallon Group Oyj aloittaa vuoden 2021 strategiansa mukaisella kasvuaskeleella hankkimalla tamperelaisen Kymppikirjanpito Oy:n liiketoiminnan. Toiminta liitetään osaksi Aallon Tampere Oy:tä. Osa kauppasummasta suoritetaan Aallon Group Oyj:n osakkeilla Kymppikirjanpito Oy:lle suunnattavassa osakeannissa. Kaupan yhteydessä Kymppikirjanpidon toimitusjohtaja Laura Järvi siirtyy Aallon Groupin Pirkanmaan aluejohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi.

AALLON GROUP OYJ Sisäpiiritieto 5.1.2021 kello 10.15

Aallon Group Oyj ja Kymppikirjanpito Oy ovat allekirjoittaneet 5.1.2021 kauppasopimuksen, jonka mukaisesti Aallon Group Oyj hankkii Kymppikirjanpito Oy:n liiketoiminnan. Liiketoiminta siirretään sisäisellä liiketoimintakaupalla välittömästi Aallon Groupin Pirkanmaan alueyhtiölle Aallon Tampere Oy:lle. Kauppa astui voimaan samalla päivämäärällä. Liiketoiminnan siirtohetkeksi on sovittu 1.1.2021. Kauppahinta on 1,1 MEUR, josta 0,77 MEUR suoritetaan käteisellä ja loppu 0,33 MEUR suuntaamalla yhteensä 33 846 osakkeen osakeanti Kymppikirjanpito Oy:lle.

Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja Ari Kelloniemi: ”Olen tyytyväinen voidessamme aloittaa uuden vuoden julkistamalla tämän strategiaamme toteuttavan kasvuaskeleen. Samalla saimme täydennettyä Pirkanmaalla avoinna olevan aluejohtajaposition kokeneella ja alaa laajasti tuntevalla Lauralla, jonka uskon olevan erinomainen valinta edistämään toimintaamme Pirkanmaan alueella. Olen vakuuttunut, että perheyritystaustainen Kymppikirjanpito sopii kulttuuriimme erinomaisesti. Haluan toivottaa niin yrityksen henkilöstön kuin asiakkaat sydämellisesti tervetulleeksi Aallon Groupiin.

Kymppikirjanpito Oy:n toimitusjohtaja Laura Järvi: ”Olen innoissani tehdystä liiketoimintakaupasta, jonka seurauksena pääsemme liittymään Aallon Groupin toimintaan ja omalta osaltamme kehittämään yhtiön Pirkanmaan toimintoja sekä huoltamo- ja kahvilatoimialan palveluita koko maassa. Henkilökohtaisesti haluan kiittää Aallon Groupin johtoa luottamuksesta. Otan suurella mielenkiinnolla vastaan Pirkanmaan aluejohtajuuden ja johtoryhmän jäsenyyden. Uskon, että samoja asiakaspalvelun ja henkilöstötyytyväisyyden arvoja korostavat kulttuurimme nivoutuvat nopeasti yhteen.

Kymppikirjanpito Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Kalevi Lillia: ”Pitkän yrittäjäuran tehneenä mieltäni lämmittää, että löysimme Kymppikirjanpidon henkilöstölle ja asiakkaille Aallon Groupista uuden kodin. Levollisin ja luottavaisin mielin uskon toimintamme jatkuvan laadukkaana ja asiakkaita palvelevana Aallon Groupissa, jonka toiminnassa vaalitaan meidänkin perheyrityksessämme vallinneita tärkeitä arvoja.

Perhetaustaisen Kymppikirjanpito Oy:n avainlukuja

Vakaata ja tasaista kasvua tehnyt Kymppikirjanpito Oy perustettiin vuonna 1994, jolloin Neste Markkinointi Oy:n Kesoil-tilipalvelusta muodostettiin nykyinen yhtiö. Historiansa ansiosta yhtiöllä on vahva toimialaosaaminen huoltoasema- ja kahvilatoiminnan taloushallinnosta. Perheyhtiö Kymppikirjanpidon toimitusjohtajana on toiminut Kalevi Lillia, kunnes vuonna 2019 yhtiön toimitusjohtajana aloitti Laura Järvi.

Kaupan kohteena olevan toiminnan 31.12.2020 päättyneen 12 kuukauden jakson liikevaihto on noin 1,47 MEUR ja käyttökate noin 0,21 MEUR. Kymppikirjanpito Oy:n tilitoimistotoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli noin 1,48 MEUR ja käyttökate noin 0,22 MEUR. Yhtiö työllistää 18 ammattilaista, joista osa on viihtynyt yhtiön palveluksessa koko sen toiminnan ajan.

Liiketoimintakaupan yhteydessä ostajalle siirtyvät varat ovat n. 0,015 MEUR ja siirtyvät henkilökuluvelat n. 0,087 MEUR, jotka vähennetään maksettavasta käteisvastikkeesta.

Henkilöstö jatkaa aikaisemmissa tehtävissään ja liiketoiminta yhdistetään organisatorisesti Aallon Tampere Oy:n kanssa

Kymppikirjanpito Oy:n henkilöstö jatkaa nykyisissä tehtävissään. Yhtiöiden liiketoiminta tullaan yhdistämään Aallon Groupin Pirkanmaan alueyhtiö Aallon Tampere Oy:n kanssa, jonka vetäjäksi Kymppikirjanpito Oy:n toimitusjohtaja Laura Järvi KTM, KLT, KHT, siirtyy. Samalla Järvi liittyy Aallon Groupin johtoryhmään ja raportoi konsernin toimitusjohtaja Ari Kelloniemelle.

Viimeisimpään tehtäväänsä Kymppikirjanpito Oy:n toimitusjohtajaksi Järvi siirtyi vuonna 2019. Tätä ennen Järvi on työskennellyt vuodesta 2004 alkaen PwC:llä erilaisissa tilintarkastus- ja esimiestehtävissä.

Järven aloittaessa Pirkanmaan aluejohtajan tehtävässään, Mikko Saarnio luopuu väliaikaisen aluejohtajan tehtävästä jatkaen konsernin Group Business Controllerina ja johtoryhmän jäsenenä. Saarnio tulee osa-aikaisessa roolissa tukemaan ja varmistamaan omalta osaltaan johdon ja palvelutuotannon jatkuvuuden aluejohtajan tehtävien siirtyessä Järvelle.

Aallon Groupin johtoryhmän muodostavat 5.1.2021 alkaen toimitusjohtaja Ari Kelloniemi, Antero Aalto, Laura Järvi, Aki Korkka, Mia Penttinen, Irmeli Salonen, Miia Sarkola, Mikko Saarnio ja Kristiina Timperi.

Vaikutukset Aallon Group Oyj:n toimintaan

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Aallon Groupin vuoden 2021 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Aallon Groupin keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Yritysjärjestely toteuttaa Aallon Groupin kasvustrategiaa ja vahvistaa yhtiön voimavaroja Pirkanmaan alueella.

Suunnattu osakeanti

Aallon Group Oyj:n hallitus päätti 4.1.2021 suunnata osakeannin Kymppikirjanpito Oy:n omistajille ehdollisena kauppasopimuksen allekirjoittamiselle. Myyjän merkittäviksi annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 33 846 ja suunnatun annin jälkeen Aallon Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 3 660 049 osakkeeseen. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,92 prosenttia Aallon Group Oyj:n osakekannasta suunnatun annin jälkeen.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Aallon Group Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy tässä julkistettuun liiketoimintakauppaan, joka on tarkoituksenmukainen yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi.

Osakkeen merkintähinta on 9,75 euroa ja se vastaa Aallon Group Oyj:n osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia (VWAP) liiketoimintakauppaa koskevaa osakeantipäätöstä edeltävien kolmen viikon (14.12.–30.12.2020) ajalta.

Merkintäaika alkoi kauppasopimuksen allekirjoituksesta. Osakkeet on merkittävä viimeistään 8.1.2021, ellei Aallon Group Oyj:n hallitus pidennä merkintäaikaa. Myyjä maksaa sille merkittäväksi annettavien yhtiön osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan luovuttamalla yhtiölle apporttiomaisuutena Kymppikirjanpito Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui Aallon Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 10.6.2020 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritysjärjestelyiden toteuttamiseen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun myyjä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö hakee suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Myyjä allekirjoittaa erillisen lock-up- ja panttaussitoumuksen, jonka mukaan osakkeita saa 12 kuukauden aikana liiketoimintakaupan täytäntöönpanosta luovuttaa vain yhtiön hallituksen luvalla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 250 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi