Valitse sivu
Aallon Group Oyj jatkaa strategiansa mukaista kasvua hankkimalla helsinkiläisen Aboma Control Oy:n osakekannan. Aboma Control Oy liitetään osaksi Aallon Etelä-Suomen aluetta. Osa kauppasummasta suoritetaan ostettavan yhtiön omistajille suunnatulla osakeannilla.

AALLON GROUP OYJ Sisäpiiritieto 4.5.2021 klo 9.45

Aallon Group Oyj ja Aboma Control Oy:n omistajat ovat allekirjoittaneet 4.5.2021 kauppasopimuksen, jonka mukaisesti Aallon Group Oyj hankkii Aboma Control Oy:n osakekannan. Kauppa astui voimaan samalla päivämäärällä. Kauppahinta on noin 1,5 MEUR, josta 0,276 MEUR suoritetaan suuntaamalla yhteensä 24 616 osakkeen osakeanti Aboma Control Oy:n omistajille ja loppu noin 1,22 MEUR suoritetaan käteisellä.

Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja Ari Kelloniemi: ”Olen hyvilläni päästessämme tiedottamaan tästä strategiamme mukaisesta kasvuaskeleesta Etelä-Suomessa. Samalla olen iloinen päästessäni toivottamaan Aboman ammattilaiset ja asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi Aallon Groupiin. Kanssamme samankaltaisen henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyttä korostavan arvopohjan jakava, hyvin hoidettu ja hyvämaineinen Aboma Control sopii erinomaisesti joukkoomme.”

Aboma Control Oy:n toimitusjohtaja Ann Boman: ”Pitkän harkinnan tuloksena päätimme liittyä osaksi Aallon Group Oyj:tä. Olen vakuuttunut, että liittyminen samaa arvopohjaa jakavan Aallon Groupin kanssa mahdollistaa henkilökunnan jatkuvan kehittymisen ja entistäkin paremmat edellytykset asiakkaidemme palvelemiseen. Haluan kiittää ihania asiakkaitamme tähänastisesta yhteistyöstä ja odotan innolla yhteistä taivaltamme Aallon Groupin puitteissa.”            

Digitaaliseksi tilitoimistoksi perustetun Aboma Control Oy:n avainlukuja

Vajaa kymmenen vuotta sitten 2012 perustettu Aboma Control Oy on kasvanut tasaisesti yrittäjä Ann Bomanin luotsaamana pääosin orgaanisesti nykyiseen kokoonsa. Yritys perustettiin moderniksi tilitoimistoksi, jonka tuotannon ja palvelun prosessit ovat olleet kokonaan sähköiset alusta asti.Aboma Control Oy:n liikevaihto 3/2021 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli noin 932 tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate noin 220 tuhatta euroa. Sopimushetkellä yhtiön kassavarat ovat noin 455 tuhatta euroa ja yhtiöllä ei ole korollista velkaa Viimeksi päättyneellä tilikaudella 7/2019 – 6/2020 liikevaihto oli noin 859 tuhatta euroa ja käyttökate noin 146 tuhatta euroa. Henkilöstö koostuu yhteensä kahdeksasta ammattilaisesta.

Aboma Control Oy:n tase 30.6.2020

(1 000 eur)

Pysyvät vastaavat 5
Vaihtuvat vastaavat 427
    (josta Rahat & pankkisaamiset) (257)
Oma pääoma 330
Lyhytaikainen vieras pääoma 102
Taseen loppusumma 431

Henkilöstö jatkaa aikaisemmissa tehtävissään ja liiketoiminta yhdistetään osaksi Aallon Etelä-Suomen aluetta

Aboma Control Oy:n toimitusjohtaja Ann Boman sekä yhtiön koko henkilökunta jatkavat yhtiön palveluksessa osana Aallon Group Oyj:tä. Koko Aboman tiimi jatkaa nykyisissä tehtävissään oman tutun asiakaskuntansa henkilökohtaista palvelemista, ja Ann Boman jatkaa Aboman johdossa.

Vaikutukset Aallon Group Oyj:n toimintaan

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan lievästi positiivinen vaikutus Aallon Groupin vuoden 2021 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Aallon Groupin keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Yritysjärjestely toteuttaa Aallon Groupin kasvustrategiaa ja vahvistaa yhtiön voimavaroja Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

Suunnattu osakeanti

Aallon Group Oyj:n hallitus päätti 3.5.2021 suunnata osakeannin Aboma Control Oy:n omistajille ehdollisena kauppasopimuksen allekirjoittamiselle. Myyjien merkittäviksi annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 24 616 ja suunnatun osakeannin jälkeen Aallon Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 3 828 732 osakkeeseen. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,64 prosenttia Aallon Group Oyj:n osakekannasta suunnatun annin jälkeen.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Aallon Group Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy tässä julkistettuun yritysjärjestelyyn, joka on tarkoituksenmukainen yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi.

Osakkeen merkintähinta on 11,21 euroa ja se vastaa Aallon Group Oyj:n osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia (VWAP) kauppaa koskevaa osakeantipäätöstä edeltävien kolmen viikon (12.4.2021–30.4.2021) ajalta.

Merkintäaika alkoi kauppasopimuksen allekirjoituksesta. Osakkeet on merkittävä viimeistään 7.5.2021, ellei Aallon Group Oyj:n hallitus pidennä merkintäaikaa. Myyjät maksavat niille merkittäväksi annettavien yhtiön osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan luovuttamalla yhtiölle Aboma Control Oy:n koko osakekannan.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui Aallon Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritysjärjestelyiden toteuttamiseen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun myyjät on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö hakee suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Myyjät allekirjoittavat erilliset lock-up- ja panttaussitoumukset, joiden mukaan osakkeita saa 12 kuukauden aikana liiketoimintakaupan täytäntöönpanosta luovuttaa vain yhtiön hallituksen luvalla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 330 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi