Valitse sivu
(Tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Aallon Group Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2021. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aallongroup.fi/sijoittajille.

Tammi-kesäkuun 2021 keskeiset tapahtumat

  • Liikevaihto oli 12,42 milj. euroa (9,55), kasvua 30,0 %. Kasvu syntyi pääosin tehdyistä yritysostoista.
  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,65 milj. euroa (1,24), kasvua 33,6 %, vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 13,3 % (13,0 %).
  • Käyttökate oli 1,65 milj. euroa (1,22), käyttökatemarginaali oli 13,3 % (12,7 %)
  • Liikevoitto oli 1,09 milj. euroa (0,98), liikevoittomarginaali oli 8,7 % (10,2 %).
  • Kauden tulos oli 0,73 milj. euroa (0,69).
  • Kymppikirjanpito Oy:n liiketoiminnan osto tammikuun 2021 alussa.
  • Talousnosturi Oy:n liiketoiminnan osto tammikuun 2021 alussa.
  • Tilitoimisto J.A. Cástren Oy:n liiketoiminnan osto maaliskuun 2021 alussa.
  • Rätinki-Yhtiöt Oy:n osakekannan osto huhtikuun 2021 alussa.
  • Aboma Control Oy:n osakekannan osto toukokuun 2021 alussa.

Suluissa esitetyt vertailuluvut ovat kauden 1.1.-30.6.2020 lukuja.

Avainluvut

Konserni Aallon Group
1-6/2021
Aallon Group
1-6/2020
Aallon Group
1-12/2020
Liikevaihto, 1 000 € 12 416 9 548 18 343
 Vertailukelpoinen käyttökate, 1 000 € 1 652 1 237 2 052
% liikevaihdosta 13,3 % 13,0 % 11,2 %
Käyttökate, 1 000 € 1 652 1 217 2 032
% liikevaihdosta 13,3 % 12,7 % 11,1 %
Liikevoitto, 1 000 € 1 085 977 1 459
% liikevaihdosta 8,7 % 10,2 % 8,0 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa1 320 251 268
Omavaraisuusaste % 64,2 % 67,3 % 69,5 %
Nettovelkaantumisaste % -17,4 % -58,0 % -62,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,1 % 11,4 % 16,6 %
Osakekohtainen tulos, €2 0,20 0,19 0,26
Taseen loppusumma, 1 000 € 17 236 12 810 12 841

1) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
2) Osakekohtainen tulos on esitetty katsauskauden keskimääräisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tavoitteet säilyvät ennallaan. Tavoitteena on kasvaa orgaanisesti tilitoimistomarkkinan keskimääräistä kasvua nopeammin. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö hakee kasvua yritysostoista. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä tarkastelujaksolla keskimäärin 15–20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja kasvavaa käyttökateprosenttia.

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemen katsaus:

Tätä kirjoittaessa elämme jo toisen koronakesän loppupuolta. Vaikka pandemialla on ollut merkittäviäkin vaikutuksia koko globaaliin talouteen, olemme me suomalaiset selvinneet pääosin suhteellisesti lievemmin vaurioin kuin monet muut maat. Vuosi sitten kesällä pandemian tuomassa murroksessa kaikki oli uutta ja tulevaisuus näytti epävarmalta ja vaikeasti ennustettavalta. Vaikka tartuntatilanne on kesän aikana lähtenyt jälleen nousuun, on hyvä rokotustahti selkeästi vaikuttanut asenneilmapiiriin ja tulevaisuuden odotuksiin. On hyvin toivottavaa ja suositeltavaa, että rokotusten ottamisen lisäksi jaksamme edelleen käyttää maskia sekä huolehtia käsihygieniasta ja turvaväleistä niin omaksi kuin muidenkin turvaksi.

Taloudellisilta vaikutuksiltaan korona on koetellut suomalaisia yrityksiä varsin vaihtelevasti ja aiheuttanut polarisaatiota eri toimialojen välille. Tämä näkyy muun muassa siinä, että koronapandemiasta eniten kärsineet alat, kuten muun muassa ravintola- ja kulttuurialat joutuvat paraikaa kohtaamaan tiukennuksia rajoituksiin lyhyen kesäkauden jälkeen. Vastaavasti esimerkiksi mökkeilyyn, remontointiin ja muuhun kotoiluun liittyvillä liiketoimilla on mennyt jopa koronaa edeltänyttä aikaa selkeästi paremmin. Meillä ja muilla kaltaisillamme aloilla ei koronalla ole puolestaan ainakaan tähän mennessä ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia. Jälkisyklisellä ja defensiivisellä toimialalla toimiessa on kuitenkin hyvä huomata, että niin positiiviset kuin negatiivisetkin asiakaskuntaamme vaikuttavat talouden muutokset heijastuvat meille pienellä viiveellä.

Tällaisena aikana on ilo päästä kertomaan, että Aallon Groupille alkuvuosi oli kovan kasvun aikaa. Liikevaihtomme nousi 30 % ja vertailukelpoinen käyttökate jopa lähes 34 % vuoden 2020 alkupuoliskoon nähden. Valtaosa tuosta kasvusta perustuu viime vuonna ja tämän vuoden alussa tehtyjen yrityskauppojen vaikutuksiin. Alkuvuoden aikana jatkoimme kasvustrategiamme toteuttamista viemällä läpi yhteensä viisi keskenään erikokoista yritysjärjestelyä Helsingissä, Tampereella ja Pohjois-Suomessa. Näiden kauppojen seurauksena olemme päässeet toivottamaan tervetulleeksi joukkoomme 70 uutta osaavaa ammattilaista ja merkittävän määrän uusia asiakkaita. On ollut ilo huomata, että toteutettuihin yrityskauppoihimme liittyvät integraatiot ovat niin ikään edenneet suunnitelmien mukaisesti, hyvässä hengessä.

Alkuvuonna ammattilaisiamme on työllistänyt muun muassa oman toimintamme ja sen ohjauksen kehittäminen sekä uusien modernien talous- ja palkkahallinnon järjestelmien käyttöönotto. Mielenkiintoisia uusia kaupallisia mahdollisuuksia ovat tuoneet yrityskauppojen myötä lisääntyneet resurssit muun muassa talouden johtamispalveluissa.

Emme ole nähneet konkurssiaaltoa tai muita merkittäviä negatiivisia taloudellisia muutoksia eri toimialoille jakautuneessa asiakaskunnassamme. Tilanteen normalisoituminen näkynee meillä kuitenkin jälkisyklisesti viiveellä. Sen sijaan uusmyynnin parissa olemme aistineet potentiaalisten asiakkaiden tulevaisuudenuskon hienoista paranemista. Yleisesti aikaisempaa positiivisempien talouden odotuksien yhdistyessä jatkuviin panostuksiimme myynnin ja markkinoinnin saralla, voin todeta suhtautuvamme tulevaisuuteen myönteisin mielin, tämänhetkisestä koronatilanteesta huolimatta. Tällä hetkellä tiedossamme ei ole sellaisia tekijöitä tai vaikutuksia, jotka johtaisivat tarpeeseen muuttaa keskipitkän aikavälin ohjeistustamme. Tähtäämme siis edelleen keskipitkällä aikavälillä keskimäärin 15–20 prosentin vuotuiseen kasvuun ja tavoittelemme kasvavaa käyttökateprosenttia. Myös osingonjakopolitiikkamme on ennallaan. Tavoitteenamme on myös jatkossa jakaa osinkoa vähintään 50 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta, luonnollisesti vaarantamatta strategian toteutusta tai muita tavoitteitamme.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 16.8.2021 alkaen klo 11 Helsingin toimistollaan osoitteessa Esterinportti 2, 00240 Helsinki.

Helsingissä 16.8.2021

Aallon Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi

puh. 040 088 3371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 350 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————