Valitse sivu
Aallon Group Oyj jatkaa strategiansa mukaista kasvua liiketoimintakaupalla, jossa Jyväskylässä toimivan tili- ja isännöintitoimisto Hulkkonen Consulting Oy:n tilitoimistoliiketoiminta liittyy mukaan Aallon Groupiin. Toiminta liitetään Aallon Groupin Jyväskylän alueyhtiöön. Osa kauppasummasta suoritetaan Hulkkonen Consulting Oy:lle suunnatulla osakeannilla.

AALLON GROUP OYJ Sisäpiiritieto 1.11.2021 klo 9.30

Aallon Group Oyj ja Hulkkonen Consulting Oy ovat allekirjoittaneet 1.11.2021 kauppasopimuksen, jonka mukaisesti Aallon Group Oyj hankkii Hulkkonen Consulting Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan. Liiketoiminta siirretään välittömästi sisäisellä liiketoimintakaupalla osaksi Aallon Jyväskylä Oy:n toimintaa. Kauppa astui voimaan samalla päivämäärällä. Liiketoiminnan siirtohetkeksi on sovittu 1.11.2021. Kauppahinta on 500 tuhatta euroa, josta 450 tuhatta euroa suoritetaan käteisellä ja loppu 50 tuhatta euroa suuntaamalla yhteensä 4 149 osakkeen osakeanti Hulkkonen Consulting Oy:lle.

Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja Ari Kelloniemi: ”Olen mielissäni päästessämme julkistamaan seuraavan strategiamme mukaisen kasvuaskeleen. Hulkkonen Consulting tilitoimistoliiketoiminnassa on erityisesti Aallon Jyväskylän toimintaan sopivia yhteisiä nimittäjiä erityisesti rakennustoimialaan liittyvän osaamisen puolesta. Toivotan uudet kollegamme Hulkkonen Consulting Oy:stä sydämellisesti tervetulleeksi Aallon Groupiin.”

Hulkkonen Consulting Oy:n perustaja ja hallintojohtaja Suvi Hulkkonen: ”Liiketoimintakaupan myötä Hulkkonen Consulting Oy pääsee keskittymään isännöinti- ja kiinteistöjohtamisen liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Olen tyytyväinen, että löysimme rakennustoimialan palvelemiseen erikoistuneelle tilitoimistoliiketoiminnalle ja alaa tunteville ammattilaisillemme uuden kodin Aallon Groupista. Lisäksi olen hyvilläni siitä, että myös asiakkaamme saavat jatkossakin omaan toimialaansa erikoistunutta huipputasoista tilitoimistopalvelua.”

Vakaata kasvua rakentaneen Hulkkonen Consulting Oy:n avainlukuja

Suvi Hulkkosen alun perin vuonna 2002 toiminimenä perustama Hulkkonen Consulting aloitti tilitoimistona. Yritys muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 2007 nykyisen toimitusjohtaja Panu Hulkkosen tullessa mukaan. Isännöintiliiketoiminta käynnistettiin vuonna 2010. Nykyään yhtiön omistavat puoliksi Suvi ja Panu Hulkkonen. Yrityksen tilitoimistoliiketoimintaa on pyritty kasvattamaan hallitusti vuosien varrella.

Kaupan kohteena olevan tilitoimistoliiketoiminnan pro-forma liikevaihto 12 kuukauden jaksolla 9/2020-8/2021 oli noin 463 tuhatta euroa ja käyttökate noin 105 tuhatta euroa. Viimeksi päättyneellä tilikaudella 5/2020–4/2021 tilitoimistoliiketoiminnan liikevaihto oli noin 436 tuhatta euroa ja käyttökate noin 83. Liiketoiminta työllistää yhteensä 5 ammattilaista.

Liiketoimintakaupan yhteydessä ostajalle siirtyvä käyttöomaisuus on noin 5 tuhatta euroa. Siirtyvät henkilökuluvelat ovat noin 16 tuhatta euroa, jotka vähennetään maksettavasta käteisvastikkeesta.

Henkilöstö jatkaa aikaisemmissa tehtävissään ja liiketoiminta yhdistetään Aallon Jyväskylä Oy:n kanssa

Hulkkonen Consulting Oy:n tilitoimistoliiketoimintaan kuuluva henkilökunta siirtyy kokonaisuudessaan Aallon Jyväskylä Oy:n palvelukseen. Henkilöstöstä muodostetaan uusi tiimi, joka jatkaa oman asiakaskuntansa palvelemista Hulkkonen Consulting Oy:ssä toimineen tilitoimistopäällikkönsä alaisuudessa.

Suuri osa Hulkkonen Consulting Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan asiakaskunnasta koostuu rakennustoimialan yrityksistä. Asiakasportfolio ja siihen liittyvä erityisosaaminen sopii vahvistamaan entuudestaan kiinteistö- ja rakennustoimialojen palvelemiseen erikoistunutta Aallon Jyväskylä Oy:tä.

Vaikutukset Aallon Group Oyj:n toimintaan

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan vähäinen positiivinen vaikutus Aallon Groupin vuoden 2021 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Aallon Groupin keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Yritysjärjestely toteuttaa Aallon Groupin kasvustrategiaa ja vahvistaa yhtiön voimavaroja etenkin rakennusalaan erikoistuneiden toimialaratkaisuiden tuottamisessa valtakunnallisesti.

Suunnattu osakeanti

Aallon Group Oyj:n hallitus päätti 31.10.2021 suunnata osakeannin Hulkkonen Consulting Oy:lle ehdollisena kauppasopimuksen allekirjoittamiselle. Myyjän merkittäviksi annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 4 149. Osakeannin jälkeen Aallon Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 3 832 881 osakkeeseen. Hulkkonen Consulting Oy:lle suunnattavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,11 prosenttia Aallon Group Oyj:n osakekannasta suunnatun annin jälkeen.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Aallon Group Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy tässä julkistettuun liiketoimintakauppaan, joka on tarkoituksenmukainen yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi.

Osakkeen merkintähinta on 12,05 euroa ja se vastaa Aallon Group Oyj:n osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia (VWAP) liiketoimintakauppaa koskevaa osakeantipäätöstä edeltävien kolmen viikon (11.-29.10.2021) ajalta.

Merkintäaika alkoi kauppasopimuksen allekirjoituksesta. Osakkeet on merkittävä viimeistään 8.11.2021, ellei Aallon Group Oyj:n hallitus pidennä merkintäaikaa. Myyjä maksaa sille merkittäväksi annettavien yhtiön osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan luovuttamalla yhtiölle apporttiomaisuutena Hulkkonen Consulting Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui Aallon Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritysjärjestelyiden toteuttamiseen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun myyjä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö hakee suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Myyjä allekirjoittaa erillisen lock-up- ja panttaussitoumuksen, jonka mukaan osakkeita saa 12 kuukauden aikana liiketoimintakaupan täytäntöönpanosta luovuttaa vain yhtiön hallituksen luvalla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 350 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi