Valitse sivu
Aallon Group Oyj on vastaanottanut liputusilmoituksen, jonka mukaan Tapani Aallon suora ja välillinen osakeomistus määräysvaltayhteisönsä Oy Dirigon kautta on ylittänyt 20 prosentin rajan Aallon Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ennen 19.4.2024.

AALLON GROUP OYJ Yhtiöetiedote 6.6.2024 klo 20.00

Liputusilmoitus tiedotetaan takautuvasti, koska Eduskunta on 12.4.2024 hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 3/2024 vp), jonka mukaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen sekä julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevien säännösten soveltamisala laajennetaan säännellyn markkinan ohella monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään.

Liputusvelvollisen suora ja välillinen omistus ilmoituksen mukaan

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu
%-osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 23,44 % 23,44 % 3 915 759

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000369608 41 000 876 660 1,05 % 22,39 %
A YHTEENSÄ 917 660 23,44 %

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan

%-osuus osakkeista
ja äänistä
%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja
rahoitusvälineet
yhteensä
Tapani Aalto 1,05 % 41 000
Oy Dirigo 22,39 % 876 660

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme noin 400 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi