Valitse sivu

Yrityksen tosiasiallinen edunsaaja täytyy lisätä kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

25.03.2020 | Blogi

Rahanpesulaki asettaa velvollisuuden tunnistaa asiakkaan ja tämän edustajan henkilöllisyyden. Tunnistamistiedot on myös säilytettävä luotettavalla tavalla. Näiden sekä muiden KYC (Know Your Customer) ja AML (Anti Money Laundering) velvoitteiden noudattaminen voi olla käytännössä työläs ja monimutkainen prosessi.

Mitä yrityksen tosiasiallinen edunsaaja tarkoittaa?

Yrityksen osiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tosiasiallisia edunsaajia yrityksessä ovat:

 1. ne luonnolliset henkilöt, joilla on suoraan omistuksessaan tai hallinnassaan yli 25% osakkeista (pääomasta, osuuksista tai äänivallasta) tai
 2. jotka muulla tavoin suoraan tai välillisesti yhden tai useamman yrityksen kautta hallitsevat yritystä. Välillinen hallinta muodostuu, mikäli sopimuksen tekevästä yrityksestä omistaa yli 25% toinen yritys, jonka enemmistöomistajana on luonnollinen henkilö, jolla on omistuksessaan tai hallinnassaan yli 50% kyseisen yrityksen osakkeista (pääomasta, osuuksista tai äänivallasta).

Yritys tekee ilmoituksen:

 • Osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö
 • Osuuskunta
 • Keskinäinen vakuutusyhtiö, julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö
 • Säästöpankki
 • Osuuspankki
 • Asumisoikeusyhdistys
 • Vakuutusyhdistys
 • Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä
 • Eurooppayhtiö
 • Vakuutusosakeyhtiö, julkinen vakuutusosakeyhtiö
 • Hypoteekkiyhdistys

Ilmoitus tehdään vain, kun tosiasiallinen edunsaaja on muu henkilö kuin yhtiömies

 • Avoin yhtiö
 • Kommandiittiyhtiö

Ilmoitusta tosiasiallisista edunsaajista ei tehdä

 • Pörssiyhtiö
 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja (”toiminimi”)
 • Asunto-osakeyhtiö
 • Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
 • Yhdistys
 • Säätiö
 • Uskonnollinen yhdyskunta

Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja huolehtii edunsaajatietojen ilmoittamisesta kotimaansa lainsäädännön mukaan.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta. Yhtiö tekee ilmoituksen vain tosiasiallisen edunsaajan ollessa muu henkilö kuin yhtiömies. Pörssiyhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät tee ilmoituksia. Tosiasiallisia edunsaajia eivät ilmoita myöskään asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt, uskonnolliset yhdyskunnat tai yhdistykset.

Tilitoimistokumppanisi voi hoitaa ilmoittamisen puolestasi

Mikäli tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen kaupparekisteriin tuntuu hankalalta, voit tiedustella apua asian hoitamiseen omalta tilitoimistokumppaniltasi. Mikäli ilmoituksen tekeminen edellyttää ensin osakasluettelon laatimista tai päivittämistä, tulisi tämä hoitaa samalla.

Me Aallon Groupilla hoidamme asiakkaidemme ilmoitukset sähköisesti, jolloin riittää, että nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö käy tiedon saatuaan allekirjoittamassa ilmoituksen PRH:n palvelussa. Neuvomme myös tarvittaessa sähköisen allekirjoituksen tekemisessä.

Kysy lisätietoja kappalehinnoiteltuna palveluna tehtävästä tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisesta omalta Aallon Groupin yhteyshenkilöltäsi.

 

Kiitos kuvasta Marten BjorkUnsplash

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan