Valitse sivu

Yritysten kustannustuki: Millainen se on ja milloin sitä voi saada?

18.05.2020 | Blogi

EDIT: Artikkelissa esitetty uusi kustannustuki on nyt tarkentunut. Valtiokonttori ottaa hakemuksia vastaan 7.7.-31.8.2020 välisenä aikana sähköisessä asiointipalvelussaan.Viimeisimmät tiedot tuen hakemisesta löydät: https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on 14.5.2020 tiedottanut uudesta yrityksille suunnatusta kustannustuesta. Hallitus on päässyt yhteisymmärrykseen tukeen liittyvistä keskeisistä periaatteista ja linjauksista, mutta moni asia tulee täsmentymään vasta asian jatkokäsittelyssä. Jotta kustannustukea konkreettisesti voitaisiin myöntää ja maksaa yrityksille, vaatii tämä lakimuutoksen. Asiasta tehdään ensin hallituksen esitys, jonka jälkeen eduskunta käsittelee ja odotettavasti myös hyväksyy asiaa koskevan lain hallituksen esityksen pohjalta. Vasta tämän jälkeen yrityksille tulee mahdolliseksi hakea kustannustukea. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan tuen hakemisen arvellaan olevan mahdollista jo touko-kesäkuun vaihteessa.

Tällä hetkellä tiedossa olevat keskeiset kustannustukeen liittyvät asiat ovat:

Kuka tukea voi saada?

 • Kyseessä on toimialasta riippumaton tuki, eli periaatteessa sitä voidaan myöntää kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille
 • Tuki on tarkoitettu sellaisille yrityksille, jotka ovat kärsineet merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia, kuten kiinteitä menoja ja palkkoja.
 • Yrityksen liikevaihdon tulee olla laskenut merkittävästi, jotta yritys olisi oikeutettu tukeen. Jatkovalmistelussa tullaan täsmentämään paljonko liikevaihdon tulee olla laskenut, jotta yrityksen olisi mahdollista saada tukea. 14.5.2020 pidetyssä tiedotustilaisuudessa kerrotun perustella vaikuttaisi siltä, että liikevaihdon tulisi olla laskenut vähintään 25-50 prosenttia, jotta tukea voisi saada. Jatkovalmistelussa tullaan myös määrittämään se, mihin ajankohtaan liikevaihtoa tullaan vertaamaan, kun arvioidaan paljonko liikevaihto on laskenut.
 • Tuen piirissä ovat myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt
 • Näkemyksemme mukaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tuen saamisen edellytykseksi ei ole asetettu samanlaisia työntekijöiden määrään tai kannattavaan liiketoimintaan liittyviä vaatimuksia, kuin mitä on ollut Business Finlandin, ELY-keskusten sekä kuntien myöntämissä tuissa.

Paljon kustannustukea voi saada?

 • Tuen määrä tulee täsmentymään jatkokäsittelyssä. Tämän hetkisen tiedon mukaan tuen alarajan arvellaan olevan noin 2000 euroa ja tuen ylärajan arvellaan olevan noin 100.000–200.000 euroa yritystä kohden
 • Tukea voisi saada kahden kuukauden ajalta. Näkemyksemme mukaan tukea siis voitaisiin myöntää kahden kuukauden ajalta syntyneisiin vaikeasti sopeutettavissa oleviin kustannuksiin siten, ettei myönnettävän tuen yhteismäärä kuitenkaan ylittäisi tuelle määriteltävää ylärajaa. Tuessa tulee todennäköisesti olemaan jonkinlainen omavastuuosuus kustannuksiin liittyen.

Mistä tukea haetaan ja miten?

 • Tukea tullaan hakemaan Valtiokonttorista sähköisesti. Valtiokonttori tulee tiedottamaan tarkemmasta hakumenettelystä.
 • Tämänhetkisten tietojen mukaan yrittäjän tulee hakea tukea itse ja ilmoittaa syntyneiden kustannusten määrä.

Vaikuttavatko jo saadut tai haetut tuet kustannustuen määrään?

 • Kustannustukea voi saada, vaikka yritykselle olisi jo aiemmin myönnetty koronatilanteen johdosta tukea.
 • Yrityksen aiemmin saamat tuet tulevat vaikuttamaan myönnettävän kustannustuen määrään.
 • Ravintola-alan tuki sekä kuntien myöntämä yksinyrittäjän koronatuki tullaan vähentämään täysimääräisesti myönnettävästä kustannustuesta
 • Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia
 • Hallitus on linjannut, että Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämien niin sanottujen koronatukien haut tullaan sulkemaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Business Finland ja ELY-keskukset käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikana. Kuntien myöntämään yksinyrittäjien koronatukeen ei tule muutoksia. Kustannustuki ei koske valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin oman pääoman ehtoisen koronarahoituksen piirissä olevia yrityksiä eikä pankki- ja vakuutustoimialan yrityksiä.

Muut tukeen liittyvät asiat:

 • Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta löytyvän tiedotteen mukaan yrityksen saama kustannustuki tulee vaikuttamaan yrityksen vuoden 2020 voitonjakokelpoisiin varoihin. Vielä ei ole saatavilla tarkempaa tietoa siitä, miten saatu tuki tulee vaikuttamaan voitonjakokelpoisten varojen määrään.

Jäämme odottamaan lisätietoa kustannustukeen liittyvistä lopullisista päätöksistä.

Tutustu myös asiantuntijoidemme koostamaan Koronainfoon

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan